zondag 30 december 2007

UGent start met Instituut voor Publieksgeschiedenis.

Op 6 oktober werd het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent feestelijk boven de doopvont gehouden. Met dit Instituut wil de UGent inspelen op de groeiende behoefte aan geschiedenis in de hedendaagse maatschappij. Wie een master in de geschiedenis aan de Universiteit Gent volgt kan dit academiejaar ook kiezen voor een onderzoeksseminarie publieksgeschiedenis. Het seminarie wordt mee vorm gegeven door het nieuwe Instituut voor Publieksgeschiedenis. De vertaling van historische kennis naar onderwijs, musea en historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken, de audiovisuele media en zo meer vergt een aparte expertise. De omgang met het verleden, zowel in de publieke als in de persoonlijke sfeer, krijgt dan ook meer en meer aandacht op de onderzoeksagenda van historici.

Overal in de maatschappij is geschiedenis aanwezig, en tot op heden werd daar op de universiteit niet diep nagedacht. Professor Gita Deneckere: “We onderzoeken de maatschappelijke omgang met het verleden, geven opleidingen en willen gaandeweg een kenniscentrum worden”. In de 19de eeuw groeide er ogenschijnlijk een kloof tussen universiteit en maatschappij, aan de andere kant is er een band tussen de historici aan de universiteit en de maatschappij waarin we leven. Die band wordt nu verstevigd, niet alleen in de lessen die gedoceerd worden, maar ook op plaatsen en instellingen die erg met geschiedenis voor het publiek bezig zijn. De studenten vertalen zo hun theoretische kennis naar onderwijs, musea en zo meer. Publieksgeschiedenis of 'Public History’ is een begrip in de Angelsaksische wereld en is in de VS echt een gevestigde discipline. Professor Deneckere: ”Ook bij ons zijn universiteiten met dat soort vakken bezig, maar met dit instituut zijn we in de Lage Landen een pionier. Het kadert in de grote maatschappelijke betrokkenheid in de school van Gentse historici”. Link: http://www.ipg.ugent.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: