maandag 31 december 2007

Een nieuw boek over en voor Gent.

De geschiedenis van een stad leest zich niet alleen via geschreven bronnen en beeldmateriaal. Om de hele ontwikkeling vanaf het begin te kunnen vatten, heeft men andere bronnen nodig: gelaagd bodemarchief, grondsporen, muur- en gebouwresten en archeologische vondsten. Archeologen herkennen deze bronnen, kunnen ze lezen en interpreteren en hebben de plicht ze in nieuwe kennis over hun onderzoeksgebied te vertalen. Een stad die kennis wil opbouwen, investeert in archeologie.

Van bij de eerste gemeentelijke archeologische opdracht in 1973 werd er in Gent geopteerd voor een archeologie ‘van de stad’. Dit houdt in dat de materiële bronnen vanaf de eerste prestedelijke nederzettingsvormen worden behandeld binnen de context van de huidige stad. Het verhaal van elk onderzoek bouwt verder aan die kennis over de stad. In elk verhaal worden de onderzochte sporen getoetst aan wat andere bronnen verhalen over die plek, maar ook aan wat ze bijdragen voor de ruimere kennis over de stad, de omgeving en de toenmalige landscontext. Stadsarcheologie is een bijzondere vorm van historisch onderzoek.

De nieuwe publicatie ‘Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006’ omvat 39 geïllustreerde archeologische verhalen. Sinds 1999 had de Dienst Stadsarcheologie immers niet meer de mogelijkheid om resultaten van archeologisch onderzoek te publiceren, behalve als onderdeel van grotere algemene werken. In dit nieuwe boek wordt ongeveer een derde van de beschikbare archeologische opstellen over die periode opgenomen. Het gaat dus zeker niet om een volledig overzicht. Daarvoor zijn er meer boeken nodig. Niet alleen de archeologen van de Dienst Stadsarcheologie werkten mee aan de publicatie. Ook projectarcheologen en vorsers die een bepaalde studie verricht hebben over een Gents archeologisch onderwerp of als externe expert meewerkten hebben hun steentje bijgedragen. Voorts werkten ook het Stadsarchief, het STAM en de Universiteitsbibliotheek mee aan de illustraties van deze publicatie.

De Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie nam het initiatief om het eerste overzicht van de archeologische rapporten over de periode 1999-2006 in boekvorm te publiceren als het eerste boek in een nieuwe reeks onder de al bekende hoofdtitel ‘Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent’. Van 1977 tot 1999 was de vereniging ook 23 jaar uitgever van het vroegere tijdschrift met diezelfde naam. Daarmee droeg ze in belangrijke mate bij tot de verspreiding van Gentse stadskennis tot ver over de stadsgrenzen heen, maar ook met een zeer sterke verankering in eigen stad. Met deze nieuwe uitgave wil ze opnieuw een steentje bijdragen tot het publiek bekendmaken van kennis over Gent.

Praktisch: Archeologisch onderzoek in Gent, (Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent), Gent, 2007, 200 blz., 255 (kleur)illustraties. Uitgever Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, p.a. Goudstraat 12, 9000 Gent. Te koop in De Zwarte Doos en in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, op woensdag tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur) voor 21 euro per boek. Het is een vrij interessant boek dat niet mag ontbreken als aanvulling bij een collectie over Gent of over bij Stadsarcheologie als onderwerp.

Guido Van Peeterssen.

Ondernemers minder enthousiast over 2008

Voor de tweede keer heeft UNIZO Oost-Vlaanderen een grootschalige enquête uitgevoerd naar het ondernemersvertrouwen. Via een digitale enquête werden 9.588 Oost-Vlaamse ondernemers gepeild naar hun verwachtingen over het komende jaar. Ivan Saerens van UNIZO: “Er kwamen 767 antwoorden binnen, dit is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Van een succes gesproken”. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar maar eveneens gepeild naar de verwachtingen voor 2008. De enquête is bovendien het ideale middel om de hand in eigen boezem te steken en de belangrijkste prioriteiten voor 2008 te bepalen.

De knelpunten zijn voor de meeste ondernemers nog steeds de administratieve rompslomp en de hoge loonlasten. Maar ook het tekort aan geschoold personeel en gemotiveerde werknemers is opvallend. Voor heel wat ondernemers is er bovendien een onvoldoende afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een aantal suggesties van UNIZO zoals positieve migratie voor knelpuntenberoepen vallen in goede aarde. Voor heel wat ondernemer heeft UNIZO een belangrijke taak op gebied van belangenbehartiging, lastenverlaging en herwaardering van het pensioen.

De ondernemer heeft duidelijk meer oog voor het milieu en het mobiliteitsvraagstuk. Gebrek aan vrije tijd en de combinatie ondernemen en gezin wegen duidelijk door op de ondernemingszin. Op de vraag of het bedrijf nadeel ondervindt vanwege het uitblijven van een nieuwe regering antwoord 71%: neen. Maar het uitblijven van een economisch beleid merk je pas na geruime tijd. Veel duidelijker is het antwoord op de vraag: welke maatregelen verwacht u van de overheid in 2008? Politieke stabiliteit, administratieve vereenvoudiging, lastenverlaging en veilig stellen van de koopkracht. Dit is vragen naar een sterk beleid. Opvallend is het antwoord op de vraag: wie is de persoonlijkheid van het jaar? Yves Leterme valt terug tot 29% terwijl de nieuwe premier Guy Verhofstadt fors vooruitgaat en 24% haalt. Al even opvallend is de teleurstellende score van voormalig UNIZO topman en huidig Vlaams Minister President Kris Peeters met een schamele 4%. Als de kleine ondernemer inderdaad de motor van onze samenleving is dan is er nog veel werk aan de winkel.

Met de Bouwbarometer peilde UNIZO naar de verwachtingen van de Oost-Vlaamse bouwsector. Gezien de terugval in het aantal bouwaanvragen zal er onmiskenbaar minder werk zijn in 2008. Er worden minder woningen en vooral minder appartementen gebouwd, de bouw kijkt reikhalzend uit naar maatregelen die renovatie ondersteunen. De stijgende energieprijzen jagen ook de vraag naar isolatiematerialen en technieken omhoog. Fiscale maatregelen en premies missen hun doel niet. De ondernemer kampt hierbij met talrijke problemen: heel wat bouwmaterialen worden de komende weken beduidend duurder terwijl de toegenomen concurrentiedruk de prijzen drukt. Slechte betalers en vooral de spectaculaire toename van werfdiefstallen zetten de ondernemers onder druk. Toch moeten ondernemers fors investeren. Er zijn niet alleen de beveiliging en de hoge energieprijzen maar ook het fileprobleem en het gebrek aan geschoold personeel wegen zwaar door op de bouwonderneming..

Guido Van Peeterssen.

Neem afscheid van 2007 met De Lijn

Ook dit jaar is De Lijn opnieuw Bob tijdens oudejaarsnacht. In Oost-Vlaanderen staan bijna 100 medewerkers paraat om de feestvierders veilig van en naar hun bestemming te brengen. De Lijn zet hiervoor enkele speciale feestbussen in, en in Gent nog een extra pendeltram.

Centraal aankomstpunt voor het oudejaarsnachtvervoer in de Gentse regio is de Korenmarkt. Zestien feestbussen rijden tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends vanuit de omliggende gemeenten naar het centrum van Gent en terug. De bussen hebben vaste vertrektijden op de Korenmarkt om 23.00 uur, 1.00 uur, 3.00 uur en 5.00 uur. Zo kunnen feestvierders gemakkelijk overstappen van de ene bus op de andere. Enkel feestbus 16 heeft andere vertrektijden namelijk om 0.00 uur, 2.00 uur, 4.00 uur en 6.00 uur. Deze bus geeft aansluiting met de bussen die vertrekken aan het station van Aalst. Daarnaast pendelt tramlijn 1 de hele nacht tussen het Sint-Pietersstation en de Korenmarkt. Tussen 20.00 uur en 24.00 uur en tussen 3.30 uur en 6.00 uur rijdt de tram om de 15 minuten. Tussen 24.00 uur en 3.30 uur kan de reiziger om het half uur op een tram rekenen.

Waasland: centraal aankomstpunt voor de oudejaarsnachtbussen in het Waasland is Sint-Niklaas Markt. De bussen in de regio Waasland zijn gratis dankzij de stad Sint-Niklaas. De bussen rijden de hele nacht door tussen 22.30 uur en 7.30 uur. Alle feestbussen in het Waasland hebben vaste vertrekuren om 23.20 uur, 0.50 uur, 2.20 uur, 3.50 uur, 5.20 uur en 6.50 uur.

Aalst: centraal aankomstpunt voor de oudejaarsnachtbussen in de streek rond Aalst is het station van Aalst. De bussen rijden tussen 22.00 uur ‘s avonds en 8.00uur ’s morgens. Lijnen 3/26 en 31 hebben vaste vertrektijden aan het station van Aalst om 23.00 uur, 1.00 uur, 3.00 uur, 5.00 uur en 7.00 uur. De lijnen 41, 54/98, 57, 87, 91 en 92 rijden om het uur. Lijn 23 rijdt tussen Dendermonde station en Opwijk station. Dit jaar rijdt er ook een extra bus van Aalst Station naar Wieze Oktoberhallen en terug. Er wordt om het uur een vertrek voorzien aan Aalst Station van 22.10 uur tot 7.10 uur en om het uur een vertrek aan Wieze Oktoberhallen van 22.35 uur tot 7.35 uur.

Een biljet voor de feestbussen of tram kost 2,50 euro. Het is onbeperkt geldig op alle bussen en trams van De Lijn vanaf oudejaarsavond om 18 uur tot 1 januari middernacht. Abonnees rijden gratis. Het vervoer in en rond Sint-Niklaas is gratis dankzij de financiële tussenkomst van de stad Sint-Niklaas. Voor de exacte dienstregeling kan de reiziger terecht in de speciale eindejaarsfolder van De Lijn. Deze folders zijn te verkrijgen op de voertuigen van De Lijn en in de Lijnwinkels. Meer info is ook te vinden op de speciale website van De Lijn (www.delijn.be/discobal) of bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200.

Ook in andere regio’s zijn er gratis bussen. In Antwerpen is het openbaar vervoer in 61 gemeenten en districten gratis op oudejaarsavond. U moet wel op voorhand uw gratis oudejaarsavondticket afhalen. Meer informatie op www.feestbussen.be En in Brugge zijn de feestbussen naar Brugge eveneens gratis. Vlaams Babant biedt gratis vervoer aan op de lijnen 260, 270 en 284 (op het grondgebied van de gemeente Haacht).

Guido Van Peeterssen.

Delhaize België wint de Bioplastics Award 2007

De Bioplastics Awards belonen innoverende ideeën die de markt van bioplastics mee doen groeien. Delhaize is in de categorie Retail verkozen tot winnaar omdat ze als pionier bioplastics heeft gepromoot en bovendien tal van acties onderneemt rond composteerbare verpakkingen. Delhaize gaat hiermee twee internationale distributeurs vooraf: Sainsbury’s (UK) en Wal-Mart (US). De Award werd uitgereikt door ‘European Plastic News’. Duurzaam ondernemen is een strategische prioriteit voor Delhaize, de grootste gebruiker van groene energie, afkomstig van hernieuwbare bronnen, in België. Bovendien heeft Delhaize miljoenen verpakkingen omgezet in composteerbare verpakkingen. Hiervoor is Delhaize nu beloond met de ‘Bioplastics Award 2007’.

Delhaize investeert al verschillende jaren in verpakkingen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Deze zijn gemaakt op basis van plantaardige grondstoffen, de productie vereist minder fossiele energie en bij de verwerking ervan wordt minder CO2 uitgestoten. Bovendien kunnen de verpakkingen in industriële installaties gecomposteerd worden. In 2006 lanceerde Delhaize schaaltjes op basis van PLA (Polyactide) voor de verse salades. PLA is gemaakt op basis van maïs, in tegenstelling tot traditioneel plastic, dat gemaakt is op basis van petroleum. In de self-traiteurafdeling hebben ook de sandwiches een verpakking op basis van PLA. In de bakkerijafdeling hebben verschillende patisserieproducten van Gaelens dezelfde verpakkingen
en tomaten worden verpakt in composteerbare verpakkingen op basis van rietsuiker en maïs. In de beenhouwerij is ook al het biogevogelte overgeschakeld op composteerbare verpakkingen. Sinds april biedt Delhaize ook een nieuwe brooddoos aan in PLA. Delhaize blijft verder zoeken naar de meest milieuvriendelijke oplossingen voor verpakkingen.

Op 1 juli jongstleden heeft Delhaize bovendien de verdeling van plastic zakjes aan de kassa’s van haar winkels stopgezet en heeft een nieuwe, composteerbare zak uitgebracht op basis van hernieuwbare grondstoffen (maïs of aardappelen). Deze zakken hebben het certificaat OK Compost, wat betekent dat ze kunnen afgebroken worden in industriële compostinstallaties. Delhaize werkt, via een werkgroep gecoördineerd door Fost Plus, ook mee aan een studie die de beste oplossingen bestudeert voor deze nieuwe verpakkingen. In totaal heeft Delhaize al 20 miljoen composteerbare verpakkingen en zakken in omloop gebracht sinds april 2006. Dit komt neer op een besparing van 180 ton traditioneel plastic of een vermindering van de CO2-uitstoot met bijna 600 ton.

Delhaize stelt alles in het werk om de impact van haar activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. In 2007 werd een belangrijke stap gezet met de overschakeling naar 100% groene energie. “Dankzij AlpEnergie van Electrabel laten we al een jaar lang het hele bedrijf op hernieuwbare energie draaien”, aldus Philippe-Henri Heymans, Technical Director. Het afgelopen jaar zijn nog verschillende andere initiatieven genomen. Zo is de Delhaize aan de Sterre in Gent onlangs gerenoveerd. Daarbij werd een volledige glazen gevel voor het gebouw opgetrokken. De bijna 10 meter hoge glazen gevel is gemaakt uit sterk thermisch isolerend glas en tussen het glas werden talrijke fotovoltaïsche zonnecellen gemonteerd waardoor een soort semi-transparante zonnepanelen zijn gecreëerd. De zonnecellen wekken elektriciteit op en laten tegelijk licht door. De nieuwe Delhaize supermarkt in Verviers is ontworpen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. De verlichting is zo afgesteld dat er voortdurend een evenwicht gezocht wordt tussen natuurlijk licht en daglicht.

Delhaize is bovendien de pionier in biologische producten in de Belgische grootdistributie en biedt met 650 producten een ruim assortiment aan. Daarnaast verkoopt de onderneming producten die bijdragen tot duurzame visvangst via Marine Stewardship Council (vis afkomstig uit kwekerijen die milieuvriendelijk werken en die inspanningen leveren om de vispopulatie in stand te houden), ecologische schoonmaakproducten en verzorgingsproducten. Zo goed als alle appelen en peren in de Delhaize winkels dragen het Fruitnet label dat garandeert dat ze afkomstig zijn van geïntegreerde, milieuvriendelijke teelt. Bovendien worden waar mogelijk herbruikbare bakken gebruikt voor het transport van producten naar de winkel in plaats van karton. Delhaize Groep is bovendien partner van het polair onderzoekscentrum Prinses Elisabeth dat volledig op hernieuwbare energie werkt en geen enkele CO2-uitstoot veroorzaakt. Link: www.delhaize.be

Guido Van Peeterssen.

Gent investeert 66 miljoen in cultuur.

Afgelopen donderdag stelde de Gentse schepen Lieven Decaluwe zijn meerjarenbegroting en de werkingsmiddelen voor 2008 voor. Er wordt de komende jaren 66 miljoen euro geïnvesteerd. Hiervan is 48 miljoen euro terug te vinden in de eigen begroting en 18 miljoen euro via ondersteunende diensten. Indien hierbij het budget voor 2007 wordt bijgeteld, dan investeert men deze legislatuur 95 miljoen euro. Cultuur neemt hiervan het leeuwendeel met 64,2 miljoen euro, toerisme 1.052.000 euro en feestelijkheden 902.000 euro.

Cultuur stijgt naar 25.629.000 euro, bovenop komt 10,65 miljoen euro aan subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Dit zorgt voor 2008 voor een werkingsbudget voor cultuur van 36,2 miljoen euro. Op de Gewone Dienst wordt volgend jaar 31,4 miljoen euro voorzien. Lopende overeenkomsten aan grote kunstinstellingen worden verder gezet, de grote culturele actoren krijgen een nieuwe financiële injectie en Blue Note Record Festival krijgt voor het eerst een meerjarige ondersteuning. Ook de middelen voor het Muziekcentrum de Bijloke stijgen aanzienlijk. Er komen een aantal nieuwe spelers bij zoals het jonge barokorkest B’Rock, Ontroerend Goed, Cie Cecilia, Nucleo e.a.

Binnen de beleidslijn erfgoed staan vier grote bouwdossiers op stapel. Er is de realisatie van een centraal erfgoeddepot. Die zal de collecties samenbrengen van alle musea, die nu her en der verspreid zijn in de stad. Voor de langverwachte realisatie van de vleugel van het Design Museum in de Drabstraat wordt een bedrag van 7 miljoen euro voorzien. Een derde belangrijk dossier is de site Veldstraat waar nu het Departement Cultuur en Dienst Monumentenzorg gehuisvest is in Hotel Vander Haeghen en Hotel d’Hane Steenhuyse. Verder is er in 2009 de opening van het stadsmuseum STAM. Hier zal zwaar geïnvesteerd worden. Een aantal restauratiedossiers wordt verder afgewerkt zoals de Sint Pietersabdij en het Gravensteen. De werkingsmiddelen van de Gentse musea stegen niet meer sinds 1990 en krijgen nu een ernstige inhaaloperatie. De belangrijkste stijger is het Museum voor Schone Kunsten dat na zijn restauratie moet kunnen meedraaien op internationaal niveau. Er wordt tevens een structurele verhoging voorzien voor het opwaarderen van het privaat patrimonium om het stadsbeeld te herwaarderen waardoor meer mensen Gent bezoeken en er overnachten.

De bouw van een nieuwe bibliotheek op de Waalse Krook vormt een enorme uitdaging. Middelen voor een studie rond onteigeningen en bodemsanering zijn voorzien. Gent houdt zich aan zijn engagement om voor de bouw een extra bedrag van 10 miljoen euro vrij te maken. De bibliotheek investeert in een aantal nieuwe filialen (Nieuw Gent en Drongen) en in de renovatie van bestaande filialen zoals Bloemenkenswijk en Ledeberg. Ook binnen de grote stadsvernieuwingsprojecten Oude Dokken en Sint Pietersstation zijn kansen voor nieuwe filialen. Voor het nieuwe Dienstencentrum Ledeberg is 3,7 miljoen voorzien.

De dienst toerisme wordt uitgebouwd om de groei van het toerisme naar Gent optimaal te begeleiden. Er wordt ook geïnvesteerd in een professioneel toeristisch onthaal. De Vismijn wordt het nieuw toeristisch infokantoor. Hiervoor investeren Gent 450.000 euro en Toerisme Vlaanderen 700.000 euro. De bestemming Gent wordt gepromoot en met gaat verder met de vernieuwing van de toeristische brochures. Nieuw is de investering in gerichte elektronische communicatie als aanvulling op het bestaande materiaal. Bovendien zal de website www.visitgent.be optimaal beheerd worden. De dienst toerisme verhuist naar het Sint-Veerleplein. De stad verwerft hiertoe een pand. Dit maakt een efficiëntere werking mogelijk, omdat de afstand tussen de dienst en de infobalie wegvalt.

Om het Gentse verenigingsleven te ondersteunen, wordt geïnvesteerd in de werking van het depot en de uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden. Het beschikbare materiaal en het wagenpark worden vernieuwd zodat verenigingen die een beroep doen op materiaal voor de organisatie van feesten en culturele activiteiten nog beter ondersteund worden. Gent is belangrijke evenementenstad, daarom worden enkele nieuwe initiatieven in de begroting opgenomen. Het budget voor de Gentse Feesten wordt opgetrokken tot 1.380.000 euro. Ook de viering van 200 jaar Gentse Floraliën wordt door de stad fors ondersteund: de Floraliën kunnen voor hun feestprogramma (een Klassiek Bloemenconcert in de Vlaamse Opera, een Sierteeltcongres, een tentoonstelling in het Pand en een Historische Praalstoet door de Gentse binnenstad) rekenen op 175.000 euro. Tot slot wordt de aanzet gegeven voor een betere ondersteuning van filmproducties die in Gent gemaakt of gedraaid worden. Het Filmoffice krijgt voor het eerst een werkingsbudget van 30.000 euro.

Guido Van Peeterssen.

Gebruikersenquête op de Gentse infokiosken

De Stad Gent heeft, verspreid over de stad en de randgemeenten, op twintig plaatsen infokiosken geplaatst. Bezoekers kunnen de klok rond informatie verzamelen. Evenementen, vervoer en verkeer, hotels en restaurants, stadsdiensten en maatschappelijke dienstverlening komen erop aan bod. Verschijnt er een printknop, dan kan de opgevraagde pagina ook gratis worden afgedrukt. Een toevallige voorbijganger, een buurtbewoner zonder internetverbinding thuis of een toerist die de stad bezoekt: wie zijn eigenlijk de gebruikers van de Gentse infokiosken? Vanaf 21 december polst een korte enquête op de twintig kiosken in de stad naar het profiel van de gebruiker. In het voorjaar 2008 worden de resultaten gebundeld. Op basis daarvan zal de dienstverlening op de kiosken verder worden aangepast.

Het aantal raadplegingen schommelt maandelijks rond de 11.000. De meest populaire rubrieken zijn: ‘Cultuur & Evenementen’, ‘Vervoer & verkeer’ en ‘Hotels & Restaurants’. De rubriek ‘Contact & e-mail’, waarbij de gebruiker een melding aan de Stad Gent kan doorgegeven of gratis een e-mail versturen naar een zelfgekozen emailadres, staat op de vierde plaats. Hierna volgen de rubrieken ‘Diensten’ en ‘Wat & Waar’. Om een beeld te krijgen van de kioskgebruiker lanceren de Dienst Voorlichting en Digipolis een viertalig gebruikersonderzoek op de infokiosken. Aan de hand van zeven korte meerkeuzevragen wordt gepolst naar zaken als de ervaring met computers, hoe men bij de kiosk is terecht gekomen en welk soort informatie men er voornamelijk zoekt. De resultaten worden in het voorjaar gebundeld en dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van dit laagdrempelige medium.

Een overzicht van de locaties: Belfort, Sluizeken, Administratief centrum (Wilsonplein), Sint-Pietersstation, Dampoortstation, Emilius Seghersplein, Griendeplein, Muidepoort (Muidebrug), Gebroeders Vandeveldestraat, Van Beverenplein, Verenigde Natieslaan (Watersportbaan), Zwijnaardesteenweg (Nieuw Gent) en Heernisplein.
Verder aan de dienstencentra van Ledeberg, Oostakker en Drongen. In de randgemeenten: Gentbruggeplein, Maurice Claeysplein (Mariakerke), Antwerpsesteenweg (Potuit) en Sint-Markoenstraat (Wondelgem).

Guido Van Peeterssen.

zondag 30 december 2007

Stadscontracten met de 13 centrumsteden plechtig ondertekend

Vandaag werden de stadscontracten van de Vlaamse overheid met de 13 Vlaamse centrumsteden plechtig ondertekend. Namens de Vlaamse regering ondertekenden minister-president Kris Peeters en minister van Stedenbeleid Marino Keulen. De burgemeesters Ilse Uyttersprot (Aalst), Jef Gabriëls (Genk), Louis Tobback (Leuven), Jean Vandecasteele (Oostende), Freddy Willockx (Sint-Niklaas) en Marcel Hendrickx (Turnhout) deden dit voor hun stad. Namens Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen en Roeselare werden de contracten door schepenen ondertekend.

Stadscontracten passen in de ambitie van Vlaanderen om te komen tot een betere bestuurlijke samenwerking met de steden, een efficiëntere besluitvorming en een integrale aanpak van belangrijke stedelijke dossiers. Een stadscontract is de uitdrukking van de globale visie op de duurzame ontwikkeling van de stad en de financiële en administratieve ondersteuning daarvan door de Vlaamse overheid. De contracten moeten er tevens toe leiden dat projecten van de steden die over meerdere stedelijke functies of beleidsdomeinen heen lopen ook door de Vlaamse overheidsdiensten op een gecoördineerde manier worden benaderd. Stadsprojecten kunnen efficiënter, sneller, klantgerichter en beter gerealiseerd worden en mogen als een grote bestuurlijke omwenteling beschouwd worden.

De stadscontracten gelden voor een periode van 6 jaar. Eind 2009 worden ze tussentijds geëvalueerd. De stadscontracten bestaan uit twee delen. In het algemene deel ‘Ruimte creëren voor lokaal maatwerk’ doen de steden gezamenlijke voorstellen om Vlaamse beleidsdomeinen geïntegreerd in te zetten voor een beter uitvoerbaar lokaal beleid.
In het specifiek deel ‘Integrale stadsprojecten’ doet elke stad aparte voorstellen om de afstemming met het Vlaams Gewest te verbeteren. Het doel is om de timing en de meerjarenplanning van het Vlaamse Gewest af te stemmen op die van de steden. Deze revolutionaire wijziging verplaatst de motor van het het Vlaams beleid in de centrumsteden van de Vlaamse overheid naar de stadsbesturen.

Voor het algemene gedeelte hebben de 13 steden beslist om één gemeenschappelijk voorstel in te dienen: Wonen. Er komt een Overlegforum Wonen waarin naast ambtenaren en politici uit de steden ook, de bevoegde kabinetten en Vlaamse ambtenaren, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden vertegenwoordigd zijn. Voor het stadsspecifieke luik werden door de centrumsteden 16 voorstellen ingediend. Tien steden dienden één voorstel in; Antwerpen, Gent en Genk elk twee. Zowel inhoudelijk als budgettair ligt het zwaartepunt bij de beleidsdomeinen Openbare Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De Vlaamse minister voor Stedenbeleid, Marino Keulen, staat in voor de opmaak en opvolging van de stadscontracten en ziet er op toe dat de ingediende projecten een samenhangend Vlaams beleid voeren. Jaarlijks wordt een rapport over de voortgang van de stadscontracten aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

De projecten:
Aalst: Multifunctioneel evenementencomplex met regionale uitstraling
Antwerpen: Ontwikkeling Petroleum Zuid
Antwerpen: Heraanleg Scheldekaaien
Brugge: Economische en ecologische ontsluiting van Brugge (N31 en Ommevaart)
Genk: C-Mine: Herbestemming mijnsite Winterslag
Genk: Waterschei: hoogwaardig bedrijvenpark en wetenschapspark
Gent: Oude Dokken en Handelsdokbrug: reconversie van oude dokken tot waterfrontwijk
Gent: Gent The Loop: ruimte voor bedrijvigheid op site rond Flanders Expo
Hasselt: De Blauwe Boulevard: herwaardering stadsdeel Kanaalkom
Kortrijk: Hoog Kortrijk: integratie ziekenhuissite; optimaliseren van de Noord-Zuidverbinding
Leuven: Herontwikkeling Vaartkom Leuven
Mechelen: Wegbypass Arsenaalsite als ruggengraat voor ontwikkeling Arsenaalgebied.
Oostende: Uitwerking strategische visie voor Oostende als centrumstad aan de kust
Roeselare: Nieuwe openbare bibliotheek als kennis-, informatie- en leercentrum
Sint-Niklaas: Voltooiing stadsring
Turnhout: R13 en uitwerking Stedelijk Plateau

Gesaneerd bedrijfsterrein verwelkomt nieuwe ondernemers

Schepen Karin Temmerman heeft op de vroegere terreinen van Colgate te Gentbrugge de eerste steen gelegd van een nieuw complex. Nog voor de zomer komen daar drie nieuwe bedrijven. In juni 2005 sloot Colgate-Palmolive de vestiging in Gentbrugge, waar men het gekende bleekwater La Croix maakte. De activiteiten verhuisden naar Bordeaux, maar veertig jaar activiteiten hadden hun sporen nagelaten. De bodem was zwaar vervuild met chloroform en gechloreerde solventen. Zonder sanering was er geen nieuwe bedrijvigheid mogelijk. Het terrein werd aangekocht door projectontwikkelaar Sovapex. DEC voerde de bodemsaneringswerken uit. In eerste fase werd 2.000 ton verontreinigde grond selectief afgegraven en naar het grondreinigingscentrum GRC te Kallo afgevoerd. Daarna werden op een diepte van vier meter drie horizontale drains geplaatst. Zo kan men het grondwater afvoeren en zuiveren tot de volledige ondergrond gesaneerd is. Zo kan men de site ontwikkelen nog voor de sanering afgelopen is.

eerstesteencolgate5 Schepen Mathias De Clercq: “Het stadsbestuur doet alle moeite om vervuilde industriële sites uit de stad te bannen. Het Eilandje in Zwijnaarde met zijn voormalige viscoseslibbekkens en de verlaten en zwaar vervuilde terreinen van de Trefil Arbed in Gentbrugge zijn daar een voorbeeld van”. De ontwikkeling van de Colgate site is een voorbeeld van Privaat Publieke Samenwerking. Partners DEC en Sovapex sloegen al eerder de handen in elkaar en bewezen meesters te zijn in het saneren van vervuilde terreinen (de zogenaamde brownfields). Op de zwaar vervuilde site van het failliete Trefil Arbed site bewezen ze dat industriële, residentiële, milieu en stedelijke belangen perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook op de site van het Eilandje te Zwijnaarde wist men het gebruik van gereinigde en ontwaterde baggerspecie te combineren met de ontwikkeling van een gemengd bedrijventerrein.

Schepen Temmerman is sterk betrokken bij de ontwikkeling van de Sas en Bassijnwijk en de sanering van de omringende bedrijventerreinen. Schepen Mathias De Clercq: “Gent kent een sterke economische groei waardoor er schaarste is naar ruimte om te ondernemen, maar ook naar wonen en groen. Daarom moet alle beschikbare ruimte benut worden”. Gent gaat daarom in snel tempo leegstand opsporen, nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen en vervuilde terreinen aanpakken. Ook deze site moet een combinatie van bedrijfs-, woon- en groenzone worden. Op de nieuwe site zullen het voedingsbedrijf Delobelle, additievenproducent Italmaster en de sanitaire groep Sanidesign zich binnenkort vestigen.


Guido Van Peeterssen.

'Die Fälscher' nu in de zaal

Vanaf vandaag kunt u gaan kijken naar 'Die Fälscher', het ware verhaal van een groots opgezette valsemunterij in Nazi-Duitsland. De film was naast 'Closing The Ring' en 'Sand and Sorrow' één van de openingsfilms van de laatste Filmfestival Gent, en won er in de officiële competitie de Grote Prijs voor Beste Film! Die Fälscher begint met Salomon “Sally” Sorowitsch, in 1936 de Berlijnse koning der oplichters. Sally leidt een bohemien leven van kaartspelen, vrouwen en drank. Wanneer Nazi inspecteur Friedrich Herzog hem arresteert, stopt zijn vrolijk leven abrupt: Sally komt terecht in het concentratiekamp van Mauthausen. Onder de wrede omstandigheden komt zijn buitengewone geslepenheid echter bovendrijven en hij wordt overgezet naar het kamp in Sachsenhausen. Hier komt hij opnieuw oog in oog te staan met de man die hem arresteerde, Herzog.

Herzog leidt Operatie Berhard, een geheime missie van valsemunterij, en dwingt de slinkse oplichter mee te werken. Door massaal valse dollars en ponden te produceren, proberen de Nazi’s de economie van de geallieerden te kelderen. Als ruil krijgt het team van professionelen een ietwat comfortabele barak als woonst. Meteen redden ze zichzelf van de dood. Ook Adolf Burger maakt deel uit van de groep. Burger weigert zijn talenten te gebruiken in het economische voordeel van de Nazi’s en saboteert de operatie wanneer hij kan, terwijl Sally aanvankelijk meewerkt. Na verloop van tijd rijzen echter ook bij hem morele dilemma’s: maakt hij de juiste keuze door mee te werken aan een operatie die de oorlog verder zet en het leven van zijn medegevangenen blijft bedreigen? Is hij bereid zijn eigen leven te riskeren in een poging de operatie te saboteren?

Die Fälscher is gebaseerd op Adolfs Burgers boek Des Teufels Werkstatt (de werkplaats van de duivel), verwijzend naar de vreselijke omstandigheden waarin Burger en zijn collega’s echt moesten werken. De twee barakken waarin de operatie gecentraliseerd was, stonden los van de rest van het kamp en geïsoleerd van de buitenwereld. Het atelier was volledig voorzien van het nodige materiaal. Ook de levensomstandigheden waren er goed: lekker eten, een zacht bed en zelfs een pingpongtafel, allemaal bedoeld om de prestaties van het team scherp te houden. De werknemers maakten de gruwel van de kampen vanuit deze barak onrechtstreeks mee: slechts door naamlijsten van joden en afstandelijke schreeuwen was de horror aanwezig in de gouden kooi.

De film opende de officiële competitie van het voorbije 34e Filmfestival Gent, en won er de Grote Prijs voor Beste Film. Regisseur Ruzowitsky mocht in 1998 in Gent al eens de grote prijs in ontvangst nemen voor zijn film 'Die Siebtelbauern'. Hij stelde Die Fälscher voor in Gent samen met acteurs Karl Markovics en Dolores Chaplin en producent Josef Aichholzer. Meer info: www.diefalscher.be

Guido Van Peeterssen.

Stad Gent financieel gezond

Enkele jaren geleden stond de vorige Gentse bestuursploeg voor een immense opdracht: de 21ste eeuw introduceren in het Gentse economische en sociale weefsel. Zes jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 bleek dat Gent zich aangepast had aan de razend snelle technische evolutie en snel wijzigende maatschappelijke context. Dit werd bevestigd door een paarse verkiezingsoverwinning in Gent: een nieuwe uitdaging die na een jaar hard werken zijn vruchten afwerpt. Burgemeester Termont: “Het opstellen van een sluitende begroting was geen eenvoudige opdracht maar dankzij het harde werk van alle meerderheidspartijen en honderden ambtenaren kunnen wij nu schitterende resultaten voorleggen”. Schepen van Economie Christophe Peeters heeft nu dankzij het goede bestuur van de afgelopen jaren een enorme budgettaire ruime.

Gent wil in de eerste plaats iets voor zijn personeel doen, Gent heeft daar 7 miljoen euro voor over. Het aanvullende pensioen voor de contractuele werknemers stijgt met 4, 7 miljoen euro en het pensioenfonds voor de ambtenaren een injectie krijgt van maar liefst 43 miljoen euro. Daarmee zijn de pensioenen de komende 30 jaar gegarandeerd. Schepen Mathias De Clercq: “Gent wil de komende jaren actief participeren in de tewerkstelling en 6.000 nieuwe banen creëren, waarvan 1.000 in de sociale sector”. Dat kan omdat Gent 20 miljoen investeert in bedrijventerrein en wetenschapspark. Schepen De Clercq krijgt bovendien 2,5 miljoen euro om de werkgelegenheid te stimuleren.

Maar ook op andere gebieden wordt er fors geïnvesteerd. Schepen van Onderwijs Rudy Coddens: “Het departement Onderwijs investeert de komende jaren 28,5 miljoen in gebouwen, en dat bovenop datgene wat we van de overheid krijgen. Bovendien wordt er 5,8 miljoen geïnvesteerd in kinderopvang. Zo komen er de komende jaren 600 plaatsen bij, meteen goed voor 70 extra personeelsleden. Gent is vast besloten om tewerkstelling te creëren, bij de politie is er met een injectie van 38 miljoen euro plaats voor 300 extra personeelsleden. Burgemeester Termont: “Gent neemt de veiligheidsproblematiek heel ernstig. Niet dat er onoverkomelijke problemen zijn, maar voorkomen is beter dan genezen”. Voor centralisatie van de politiediensten in nieuwbouw aan de Groendreef is maar liefst 28 miljoen voorzien. Ook de brandweer krijgt een nieuwe voorpost aan de afrit van de E17 te Gentbrugge. Die komt naast het gebouw van de Federale Politie en mag 3 miljoen euro kosten. Er komen eveneens extra aanwervingen bij de brandweer.

Maar ook voor verkeersveiligheid heeft nu meer geld dan ooit in kas. Veilig fietsen mag 8 miljoen euro kosten en verkeersveiligheid 5,6 miljoen euro. Schepen Temmerman: “Als je veilig verkeer wil moet je de situatie ook grondig aanpakken. Als we nu wegen vernieuwen wordt wat in de ondergrond zit mee vernieuwd. Voor aanleg van wegen en rioleringen de komende jaren hebben we 40 miljoen klaar liggen. En om de zwakke weggebruikers beter te beschermen is er het actieplan trottoirs dat 3,5 miljoen mag kosten”. Het stadsbestuur wil tevens een groene en gezonde stad. Aanleg van parken en groen in de wijken mag 35 miljoen euro kosten terwijl voor de Gentbrugse Meersen 10 miljoen euro uitgetrokken wordt. Maar al dat groen wordt ook onderhouden, daarom wordt er 2,5 miljoen uitgetrokken voor extra personeel.

Meer en betere sportinfrastructuur is een ander aandachtspunt. Schepen Peters heeft daarbij aandacht voor sportinfrastructuur in de eigen buurt en mag heel trots zijn om 40 miljoen euro extra aan sportinfrastructuur te besteden. Het jeugdverblijfscentrum krijgt 2 miljoen terwijl er voor brandveiligheid in de jeugdlokalen 3 miljoen vrijgemaakt wordt. Natuurlijk zijn er heel wat meer zaken waar het stadsbestuur zal in investeren, maar daar wordt de komende weken meer over meegedeeld.

Guido Van Peeterssen.

Volvo Trucks Oostakker koopt 8 hectare om uit te breiden

Op dinsdag 18 december verkocht het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent aan Volvo Trucks een bedrijventerrein in Oostakker van ruim 74.000 m2. In het voorjaar van 2008 volgt een tweede verkoop van 6.400 m2. Het AG SOB heeft tussen de Antwerpsesteenweg, Drieselstraat, Smalleheerweg en de R4 te Oostakker ontwikkelingsgronden in eigendom die in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening grootstedelijk gebied Gent ingekleurd staan als gemengd regionaal bedrijventerrein.

Volvo Trucks liet haar interesse in de gronden blijken. De gronden bieden immers voor Volvo Trucks en voor toeleverende bedrijven de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden. Een lange onderhandelingsperiode resulteerde in de verkoop van ruim 80.000 m² bedrijvengrond. Het perceel is opgesplitst in ca. 74.000 m² met bestemming gemengd regionaal bedrijventerrein en zo’n 6.100 m² die valt binnen de in het RUP voorziene bouwvrije strook. Hieronder valt de 30 meter bufferzone langsheen de R4. De uitbreiding komt rechtover de huidige personeelsparking met hoofdingang van Volvo Trucks aan de Smalleheerweg.

Door de dringende uitbreidingsbehoefte van Volvo Trucks bevindt zich op een deel van het te verkopen terrein al een tijdelijke personeelsparking. Volvo wil tegelijk met de uitbreiding een beter toegang tot het bedrijf voorzien, het bedrijf houdt rekening met de verkeersveiligheid en is vragende partij om een beter en breder fietspad. Ook de voertuigenstroom binnen het bedrijf zal vanaf volgend jaar beter verlopen.

Om de verkoop van de gronden te kunnen realiseren ondertekende het AG SOB een tweede overeenkomst om een grondruil te verwezenlijken met Welda, een gespecialiseerde leverancier van lasmateriaal, machines en gereedschappen is gelegen langsheen de Antwerpsesteenweg. Welda heeft enkele percelen die in de verkoop met Volvo Trucks betrokken zijn in eigendom. Het Stadsontwikkelingsbedrijf ruilt enkele van zijn gronden aan de Antwerpsesteenweg met de percelen van Welda. Door de ruil krijgt Welda zijn terreinen uitbreiden en wordt een duidelijke eigendomssituatie gerealiseerd. Begin 2008 zullen het Stadsontwikkelingsbedrijf en TMVW een grondruil realiseren. De gronden waar de huidige drinkwaterleiding gelegen is zal geruild worden voor gronden waar de huidige drinkwaterleiding zal komen te liggen.

Apothekers mogen geen geneesmiddelen weigeren.

Geschokt door de verklaringen van een apotheker uit Ruisbroek is de Centrale Vrijzinnige Raad tussengekomen bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers. De apotheker had in de media uitspraken gedaan waarin hij toegaf in naam van de voorschriften van de Katholieke leer geneesmiddelen af te leveren die hij als immoreel beschouwt, zoals anticonceptie, producten die gebruikt worden om euthanasie te plegen of de morning-afterpil. Hij zei dat hij zijn klanten op de hoogte bracht met een aanplakbiljet op zijn toonbank. De apotheker neemt het standpunt over dat paus Benedictus XVI onlangs herhaalde tijdens een internationaal congres van katholieke apothekers over het recht op gewetensbezwaar van de apothekers.

De Centrale Vrijzinnige Raad heeft een schrijven gericht aan de Orde der apothekers om te benadrukken dat het recht op gewetensbezwaar dat voorzien wordt door de Code van farmaceutische plichtenleer geen absoluut recht is. De continuïteit van de zorgverlening en de rechten van de patiënt moeten te allen tijde verzekerd worden, zoals geschreven staat in dezelfde Code. De praktijken die aanklaagt worden zijn verre van onschuldig. Ze betekenen een reëel afwijkingsgevaar die de fundamenten van onze democratie, die gebaseerd is op een verscheidenheid aan levensbeschouwingen en op het principe van de scheiding van kerk en staat, op de helling zouden kunnen zetten.

Sonja Eggerickx, voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen: “De Orde der apothekers heeft snel gereageerd en heeft deze interpretatie van de Code van farmaceutische plichtenleer bevestigd, zeggende dat het noodzakelijk is dat de betrokken apotheker de patiënt doorverwijst naar een confrater die voor de aflevering van het geneesmiddel kan zorgen. Bovendien zal tijdens de wachtdienst de persoonlijke overtuiging van de apotheker dienen te wijken voor het recht van de patiënt op de continuïteit van de zorgen. Met andere woorden, de betrokken apotheker zal vooralsnog verplicht zijn tot aflevering over te gaan”. Het recht op gewetensbezwaar van de apotheker mag de fundamentele rechten van de patiënt niet in gevaar brengen.

Guido Van Peeterssen.

Hoe kies ik een wagen die minder energie verbruikt?

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert dit jaar nog de “CO2–gids van de auto” en biedt een online berekeningsmodule aan op www.energievreters.be/auto . Zo bekomt u in enkele muisklikken niet alleen het brandstofverbruik en het uitstootniveau van uw huidige of toekomstige wagen, maar u kan er ook berekenen hoeveel uw nieuwe wagen op middellange termijn zal kosten. De gids vermeldt eveneens de nieuwe korting op factuur en de gloednieuwe fiscale aftrekbaarheid bij aankoop van een nieuwe bedrijfswagen.

Net zoals de vorige jaren bevat de gids een lijst van de wagens die in september 2007 op de Belgische markt beschikbaar zijn. De informatie wordt alfabetisch weergegeven en gerangschikt per merk en per brandstoftype. Er werd een gebruiksvriendelijke berekeningsmodule www.energievreters.be/auto aangemaakt zodat de kosten en de CO2-uitstoot van oude en nieuwe modellen makkelijker te berekenen en te vergelijken zijn.

De gids en de website verstrekken informatie over de nieuwe korting op factuur bij de aankoop van een zuinige auto. Die kan u een voordeel opleveren gelijk aan 15% van de aankoopprijs (voor wagens die minder dan 105 gram CO2/km uitstoten) of 3% van de aankoopprijs (voor wagens die maximum 115 gram CO2/km uitstoten). En voor firma’s worden tevens de nieuwe maatregelen voor de fiscale aftrekbaarheid van de aankoop van nieuwe bedrijfswagens uitvoerig beschreven.

De gids en de website zijn zeer populair bij mensen die een nieuwe wagen willen kopen. Dit blijkt uit de grote belangstelling die voor deze instrumenten getoond wordt sedert hun lancering. De huidige context van de stijging van de brandstofprijzen zou de belangstelling van de toekomstige koper nog meer moeten aanwakkeren. Vanaf december 2007 tot februari 2008 zal voor de gids en de website www.energievreters.be/auto een sensibilisatiecampagne gevoerd worden in de geschreven pers en op de radio.

De gids zal gratis te verkrijgen zijn bij alle concessiehouders of kan rechtstreeks op de website of telefonisch besteld worden op het nummer 02/524.97.97.

Guido Van Peeterssen.

Een stadhuis vol met slimme mensen.

slimstemens13Op 30 oktober zat half Gent geboeid te kijken naar ‘De Slimste Mens’ toen drie Gentenaars het tegen elkaar opnamen. Burgemeester Termont kruiste de degens met journaliste Annelies Rutten en zanger Helmut Lotti. Termont legde finaal de duimen maar het werd de plezantste uitzending ooit. Bovendien deed de burgemeester een belofte: als een Gentenaar eindwinnaar dan zou hij die plechtig ontvangen op het Gentse stadhuis. Een burgemeester heeft nu eenmaal de plicht om verdienstelijke burgers te ontvangen, en plots bleken er heel wat slimme Gentenaars te zijn. Winnares Annelies Rutten; professor Jean-Paul Van Bendegem: 5 deelnames; oud bokskampioen Freddy De Kerpel: 4 deelnames en acteur Lieven Scheire, 2 deelnames waren donderdag aanwezig voor een plechtige ontvangst. Helmut Lotti, Erik Van Looy, Rik Torfs, Liesa Naert en Sam De Graeve waren verontschuldigd.

slimstemens17Burgemeester Termont huldigde de genodigden op passende wijze. Annelies Rutten is zo te horen een bezige bij en een echte kwisser die terecht als eerste vrouw ‘De Slimste Mens’ won. Zij kreeg een bronzen beeldje en een mooie ruiker bloemen. Ook bokser Freddy De Kerpel bleek een geduchte tegenstander: hij won van journalist Walter Zinzen, professor Eva Brems en Ter Zake boegbeeld Kathleen Cools. Dat Termont de lof zong van de Gentse deelnemers, vooral van Annelies Rutten, had zo zijn reden. “Nu kan ik nu overal zeggen dat ik in mijn aflevering verloren heb van de Slimste Vrouw, dat maakt het draaglijk”. Bovendien bleef Termont erg bescheiden, op de vraag of hij ook geen hulde verdiende antwoordde hij gevat: “Een burgemeester hoeft zichzelf niet te huldigen, een plaatsje op de foto dat kan nog net”.
slimstemens05De ceremonie werd ook bijgewoond door de Gentse schepenen, zij steunen uiteraard hun medeburgers die Gent (nog eens) op de kaart zetten. Ook gouverneur Denys was aanwezig, maar hij benadrukte dat hij geen goede kandidaat zou zijn. Hij heeft naar zeggen geen goed geheugen voor dit soort zaken en evenmin de humor om kleine fouten te camoufleren. Of zou men hem volgend jaar toch vragen? De deelnemers mochten het huldeboek tekenen en kregen daarna een leuke receptie en een mooi boek over Gent cadeau. Wie een geschenk wil geven en vrienden overtuigen dat Gent een mooie stad is moet eens op zoek gaan naar Gent: Place(s) to Be.

Guido Van Peeterssen.

Gents Jongerenwerkplan helpt 700 jongeren aan werk

Afgelopen donderdag werd het Gentse Jongerenwerkplan afgesloten met de JWP Lounge in de Gentse Lakenhalle. Iedereen die de afgelopen jaren bij betrokken was werd er ontvangen op een leuke avond. Als opwarmer was er een bezoek aan het Belfort, een ideaal moment om Gent van bovenaf te bewonderen, en een grandioze receptie. Daarna werd er tijdens een debatavond teruggekeken op het Gentse Jongerenwerkplan. Werkgevers, beleidsmakers en partnerorganisaties vertelden vervolgens hoe het er in 2008 zal aan toegaan voor jongeren op zoek naar werk en voor werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sinds begin 2006 lopen in dertien Vlaamse steden en gemeenten een aantal actieplannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, in Gent het Jongerenwerkplan genoemd. De stad Gent ondernam met behulp van een aantal partners tal van acties om laaggeschoolde jongeren aan werk te helpen en bedrijven te sensibiliseren voor dit probleem. In twee jaar tijd zijn in Gent meer dan 2.800 acties ondernomen om jonge laaggeschoolde werkzoekenden aan werk te helpen. Daarbij zijn in totaal 1.800 jongeren bereikt, 700 jongeren zijn uitgestroomd naar werk. De jeugdwerkloosheid is in Gent de voorbije twee jaar met 30 procent gedaald. Dat is iets beter dan in de rest van Vlaanderen. Het jongerenwerkplan wordt volgend jaar uitgebreid naar heel Vlaanderen en ook de doelgroep wordt ruimer

jwplounge08Voornaamste gasten waren Mathias De Clercq, schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand en Frank Vandenbroucke, vice-minister-president Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk. Zij kregen van VRT journalist Johnny Van Sevenant een aantal vragen voorgelegd. Uit het debat bleek dat jeugdwerkloosheid een ernstig probleem is. Steeds meer jongeren haken af door slechte schoolresultaten, sociale achtergrond of gewoon gebrek aan inzicht of talent. Maar wie aan de kant blijft staan ziet het leven zinloos voorbijgaan, het belang van een job kan nooit genoeg benadrukt worden. Beide sprekers willen daar iets aan doen door jongeren te helpen een vast inkomen te verwerven.

Het structurele probleem van jeugdwerkloosheid wijst, zeker in de grote steden, op de kwetsbaarheid van jongeren die leven in de marge van de samenleving. Schepen Mathias De Clercq: “Ieder jaar beëindigen ruim 400 Gentse jongeren het onderwijs zonder kwalificatie: dit aantal moet gehalveerd worden. Veel jongeren hebben bovendien geen juist beeld van wat het is om in een bedrijf te werken: bedrijfsbezoeken en stages moeten jongeren helpen om zich te oriënteren. De meest kwetsbare jongeren worden niet of moeilijk bereikt: samen met jeugdwerkers, opbouwwerkers, integratiediensten en andere actoren moeten wij deze jongeren bereiken. Heel wat jongeren zijn bekwaam maar kampen met psychosociale problemen: hier moet een passende ondersteuning komen. Tenslotte moet er gewerkt worden aan randvoorwaarden: gebrek aan mobiliteit en kinderopvang werkt remmend op de loopbaan, ook voor jongeren”.

Minister Frank Vandenbroucke: “Na 2 jaar wordt het jongerenwerkplan veralgemeend tot gans Vlaanderen en voor alle jongeren. Bovendien mag geen enkele jongere langdurig werkloos worden zonder dat er een nieuwe kans op werk geboden wordt op werk. Het Vlaams regeerakkoord houdt in dat we elke werkzoekende voor de zesde maand bereiken met een verplicht en individueel traject op maat. Jongeren krijgen om te beginnen sollicitatietips en vacatures op maat. Solliciteren mag niet langer in het ijle gebeuren, de teleurstellingen die daarop volgen zijn niet te onderschatten”.

Guido Van Peeterssen.

Gentse jeugdhuizen fuiven met herbruikbare bekers

De Stad Gent wil de afvalberg bij fuiven aanzienlijk verkleinen. Daarom schenkt Gent vijfduizend herbruikbare bekers aan haar polyvalente zalen en een aantal Gentse jeugdhuizen. Schepen Mathias De Clercq: “Dit is van de voorbeelden hoe Gent werkt aan een duurzaam ecologisch beleid. Fuiven en grote evenementen zorgen voor een flinke berg afval. Vaak blijft er een hele berg wegwerpbekers en rommel achter. Deze plakkerige laag afval is niet alleen vervelend om op te ruimen, het gaat ook om restafval dat verbrand moet worden”.

guido1In de polyvalente zaal ‘Minus One’ van het JOC Rabot wordt sinds juni 2007 gefuifd met herbruikbare bekers. De stevige plastic bekers worden niet weggegooid maar gewassen en steeds hergebruikt. Behalve minder afval, bieden de wisselbekers ook nog andere voordelen: geen plakkerige dansvloer meer en een veel smakelijker pintje in een veel stevigere beker. De reacties van organisatoren en fuifgangers zijn positief. Het probleem is wel dat de bekers verdwijnen. Maar dat kan opgelost worden met statiegeld of controles aan de uitgang.

Om het succes van dit proefproject verder te zetten, heeft de Stad Gent nu nog eens vijfduizend herbruikbare bekers aangekocht. Deze worden de komende maanden geïntroduceerd in de drie andere polyvalente zalen van de Stad: het Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem, het Ontmoetingscentrum in Oostakker en de nieuwe polyvalente zaal in Gentbrugge, die in de zomer 2008 haar deuren opent. Later zullen ook de Gentse jeugdhuizen dergelijke bekers kunnen gebruiken. De Stad Gent stelt de bekers eenmalig gratis ter beschikking aan de zaalbeheerders. Bij verlies of beschadiging wordt per beker een bedrag afgetrokken van de waarborg die de fuiforganisator vooraf betaalt aan de zaalbeheerder.

Wie elders in Gent uit herbruikbare bekers wil drinken kan terecht bij IVAGO om gratis bekers ontlenen. Er zijn drie modellen beschikbaar: 20 cl, 25 cl en een pilsglasmodel. Je betaalt 10% van het aantal ontleende bekers cash als waarborg bij afhaling. Deze waarborg wordt terugbezorgd na aftrek van 1 euro per ontbrekende of beschadigde beker. De bekers moeten op de afgesproken datum netjes gewassen en afgedroogd teruggebracht worden. Interesse? Mail naar info@ivago.be of bel 09 240 81 11.

Guido Van Peeterssen.

Stad Gent wint Prijs Bouwheer 2007

Afgelopen week deelde de Vlaamse Bouwmeester prijzen uit. Bij de Prijs Bouwheer 2007 zijn het de bouwheren die in de bloemetjes worden gezet. Binnen vier categorieën waren er prijzen te verdelen, namelijk de categorieën nieuwbouw, herbestemming, publiek domein en kunst in opdracht. Bedoeling is om hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheids- opdrachten aanmoedigen en belonen. Door deel te nemen krijgen bouwheren de kans om met hun realisaties naar buiten te treden. Tegelijk is de Prijs een uitnodiging voor bouwheren om kennis uit te wisselen en om mee te denken over het bouwbeleid.

De Stad Gent stuurde vijf dossiers in, waarbij drie projecten werden genomineerd: het Groene Valleipark binnen de categorie openbaar domein, het JOC (Jongerenontmoetingscentrum) Rabot binnen de categorie nieuwbouw en het project Blinde Muren binnen de categorie Kunst in Opdracht. Uiteindelijk kaapte Blinde Muren de hoofdprijs weg. De Stad Gent wordt bekroond als bouwheer omwille van de goede opdrachtformulering en het uitgekiende project. Het project Blinde Muren was tevens een perfect voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten.

Volgens de jury was deze aanpak een zeldzaam voorbeeld van een beleid rond kunst dat uitgebouwd en effectief uitgevoerd is. De campagne om de bewoners te betrekken was succesvol en leverde waardevolle beleidsinformatie op: welke plek wil de Gentenaar aangepakt zien en welke rol kan kunst hierin spelen. Kunst en publiekswerking liggen heel dicht bij elkaar in dit project. Blijkbaar zijn er heel wat interessante plekken die kansen bieden om iets betekenisvol aan het straatbeeld toe te voegen via kunst. Belangrijk is dat de keuze gekoppeld is aan argumenten waarom mensen een bepaalde plek uitkiezen.

Vanuit het stadsbestuur was het de bedoeling om op de vele blinde muren die de stad rijk is, kunst te integreren. Blinde muren bieden kansen om iets betekenisvols aan het straatbeeld toe te voegen. De hele Gentse bevolking werd betrokken bij dit project. Via een Open Oproep konden alle Gentenaars een blinde muur in hun buurt voorstellen die ze graag door een kunstenaar aangepakt wilden zien. De vijf winnaars werden meteen de opdrachtgevers van ‘hun’ kunstproject: een werkgroep van geëngageerde buurtbewoners en andere betrokkenen formuleerde een opdracht en koos een kunstenaar die daarop kon inspelen. De dialoog tussen buurt en kunstenaar werd begeleid door bemiddelaars vanuit de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers.

Er werden reeds vier van de vijf projecten gerealiseerd. Op 7 juni 2008 zal ook de laatste Blinde Muur, met een muurschildering van de Taiwanese kunstenaar Michael Lin, gerealiseerd worden. De vijf projecten op een rij: ‘Ergens is het beter’ van Loek Grootjans, St.-Michielsstraat 13. ‘Yellow Submarine’ van Emilio Lopez-Menchero, Trekweg, Mariakerke. ‘Mur a l’emporte pièce’ van Michel François, Jongenstragel, Gent. ‘Sluit je ogen - Bedenk je kunst’ van Jan Christensen, Papegaaistraat. ‘Titel nog onbekend’ van Michael Lin, P. De Geyterstraat, Gent, 7 juni 2008. De laureaten kunnen nu het logo Prijs Bouwheer 2007 gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. De laureaten ontvangen bij de prijsuitreiking een voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Honoré d’O en een driedaagse buitenlandse studiereis naar Kopenhagen in het voorjaar van 2008.

Guido Van Peeterssen.

17 Miljoen euro per jaar voor vier Vlaamse havenbedrijven

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om in overeenstemming met het Havendecreet en de bepalingen van het EG verdrag een financiële tegemoetkoming te verlenen aan de vier Vlaamse havenbedrijven (het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Gent, het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende en de maatschappij van de Brugse zeevaartinrichtingen) voor het uitvoeren van havenkapiteindiensten. In totaal betreft het een subsidiëring van ongeveer 17 miljoen euro per jaar.

Volgens het Scheepvaartbegeleidingsdecreet wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd om binnen de perken van de begroting subsidies toe te kennen aan de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu. De subsidiebedragen worden per haven bepaald voor een periode van drie jaar, rekening houdend met de werkelijke kosten van de respectievelijke havenbedrijven, een strikt juridisch kader én een gelijke behandeling van de havens. Deze bedragen worden contractueel vastgelegd in overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier havenbedrijven.

Daarnaast keurde de regering een besluit goed rond projectgebonden subsidies en de medefinanciering aan de havenbedrijven. Voor volgend jaar is 25 miljoen euro voorzien voor investeringssubsidies aan de havens, Dat is ruim meer dan de subsidies die in 2006 zijn uitgekeerd voor een totaal bedrag van 14 miljoen euro.

Werken tot 65 jaar brengt meer geld op.

Wanneer een werknemer tot zijn 65ste halftijds blijft doorwerken, levert hem dat meer dan 70.000 euro extra op. Het consultantbedrijf PricewaterhouseCoopers berekende op vraag van de krant De Standaard wat voor een bediende van 60 jaar de beste keuze was: op pensioen gaan of doorwerken. Dankzij heel wat initiatieven van de regering Verhofstadt genieten personen die min of meer beroepsactief blijven na hun 60ste van een fikse belastingkorting bij het uitbetalen van hun groepsverzekering. Daarnaast krijgen werklustigen vanaf hun 62ste een pensioenbonus van 2 euro per gewerkte dag. Wie op zijn 55ste of 60ste de lokgroep van het brug –of gewoon pensioen kan weerstaan, wordt daar dankzij een pak regeringsmaatregelen ook financieel een stuk beter van. Niet alleen omdat een halftijds loon vaak hoger ligt dan het brugpensioen, maar vooral omdat doorwerken tot je 65ste nu een belangrijk fiscaal voordeel biedt.

Steeds meer werknemers, vooral bedienden, werden de jongste jaren door hun bedrijf aangesloten bij een groepsverzekering. Die biedt vanaf het 60ste jaar uitzicht op een aardig appeltje voor de dorst, als ze stoppen met werken. Wanneer werknemers doorwerken tot hun 65ste betalen ze bij de storting van hun pensioenkapitaal 10% belasting. Iemand die echter vroeger stopt, moet 16,5% betalen. Daarnaast kan je vanaf je 62ste ook nog genieten van de pensioenbonus van 2 euro per gewerkte dag. Voor een alleenstaande bediende van 60, die maandelijks 3.500 euro bruto verdient en 4 keer zijn laatste bruto jaarloon uitbetaald zal krijgen als extralegaal pensioen, loopt het verschil tussen brugpensioen of halftijds doorwerken al op tot 72.000 euro in het voordeel van beroepsactief blijven.

Guido Van Peeterssen.

Gentse kerstmarkt feestelijk geopend.

Afgelopen vrijdag werd de Gentse ijspiste feestelijk geopend door burgemeester Termont en in aanwezigheid van talrijke prominenten. Schepen Mathias De Clercq mocht de openingsspeech houden. Volgens Mathias heeft de Gentse kerstmarkt een zeer goede faam verworven, zowel in het binnen- als het buitenland. Een voorbeeldje hiervan is dat nu reeds door reisorganisaties gevraagd wordt wanneer de volgende editie zal plaatshebben. Nadien werd een rondgang door de kersmarkt gemaakt waarbij regelmatig halt gehouden werd om al het moois te bewonderen en af en toe een glaasje te drinken.

kerstmarkt04Schepen Mathias De Clercq bleek een grote fan van de kersmarkt: “Uiteraard is de locatie van het St.-Baafsplein, in dit prachtig historische kader van onze Gentse binnenstad met zijn prachtige gebouwen een uniek gegeven, zowel voor de Gentenaar als de bezoeker”. Maar het stadsbestuur waakt over de kwaliteit en het aanbod op de kerstmarkt. Met de talrijke aanvragen zou men gemakkelijk kunnen verglijden naar een puur commerciele markt, het is echter niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die maakt dat dit zo een stijlvolle kerstmarkt is.

De kerstmarkt telt 53 verkoopshuisjes. Naast de Gentse kerstartikelen en streekproducten zijn er ook diverse internationale standen met houtwerk uit Duitsland, handgemaakte geschenken uit Tjechië, Polen en Marokko, zoutlampen uit de Himalaya en prachtige kaarsen uit Denemarken. Men zal hier ook terecht kunnen voor Georgische, Roemeense en Bulgaarse wijnen. Smulpapen kunnen hun keuze maken uit onder meer Italiaanse pasta, de chocoladebar, poffertjes, gegrilde oesters en pannenkoeken.

kerstmarkt11Schepen De Clercq: “Er is dit jaar op de kerstmarkt een stand met artikelen gemaakt door bedrijven actief in de sector van de sociale economie. Deze bedrijven staan, naast de garantie voor kwaliteit, ook voor maatschappelijke meerwaarde. Het produceren van smaakvolle producten gaat hand in hand met het creëren van werk voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en met milieubewuste en ethische productiewijzen. Als schepen van Werk zal ik de komende jaren zorgen voor meer jobs in de sector van de sociale economie”.

Bovendien heeft de dienst Feestelijkheden gezorgd voor een uitgebreid en gevarieerde animatie op en rond de kerstmarkt. En de Gentse kerstmarkt schittert dit jaar nog meer door de sfeerverlichting die daken van alle huisjes opvrolijkt en door de regenval van lichtjes aan het Belfort. Gecombineerd met het gevarieerde animatieprogramma, met de drie koopzondagen waarop de winkels hun deuren kunnen openen, doet dit het Gentse centrum leven de komende weken.

kerstmarkt08Na de rondgang ging het richting van de ijspiste die de vzw Uitbureau met de steun van de Stad Gent al voor de tiende keer organiseert. De komende dagen mogen wel bar koud zijn, ervaring leert dat het prima schaatsweer wordt. Vorig jaar trokken zo’n 26.000 personen de schaatsen aan en waagden zich op het gladde ijs. Naast de overdekte schaatspiste kan je traditiegetrouw ook de innerlijke mens versterken. Aprés ski na het schaatsen is in Gent dus perfect mogelijk.

De ijspiste werd zoals ieder jaar ingeschaatst door leden van het college van burgemeester en schepenen maar om de aandacht op het gestuntel wat te camoufleren, werd het gezelschap dit jaar vergezeld door niemand minder dan de Gentse Katrien Pauwels, schaatsicoon en juryvoorzitster van het TV programma “sterren op het ijs” om samen de ijspiste waardig in te schaatsen. De ijspiste is er nog tot 6 januari. Wie de kerstmarkt wil bezoeken doet dat best voor 24 december, want dan stopt die er mee voor dit jaar.

Guido Van Peeterssen.

Eerste indooreditie Blue Note Records Festival in Gentse Bijloke

Blue Note Records Festival en Muziekcentrum De Bijloke Gent presenteren in 2008 voor het eerst het ‘Blue Note Records Festival Indoor’ dat zal plaatsvinden op 28 februari en zondag 2 maart 2008 in de gebouwen van Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Net als bij het bekende zomerfestival staat kwaliteit in presentatie en muziek centraal. De schitterende infrastructuur van de Bijloke leent zich bijzonder goed voor een intiem festival met aandacht voor jazzvormen waarvoor het zomerfestival te groot geworden is. Tijdens de Indoor editie zal dan ook plaats gemaakt worden voor integere, akoestische projecten en meer vrije vormen van jazz. Op donderdag 28 februari en zondag 2 maart zullen telkens twee concerten geprogrammeerd worden in de grote concertzaal van de Bijloke Muziekcentrum. Tussen deze concerten zullen in de verschillende ruimtes van het muziekcentrum akoestische concerten te beluisteren zijn waaronder veel creaties die voor dit festival werden uitgewerkt. De bezoekers kunnen daarbij een keuze maken uit het aanbod en de muziek van erg dichtbij beleven. De capaciteit van deze ruimtes is beperkt en de deuren sluiten bij aanvang van de concerten.

Op donderdag 28 februari wordt het festival op gang getrokken door Gianluca Petrella met zijn Indigo 4 project. Deze trombonist maakte afgelopen zomer reeds een gesmaakte passage op het Blue Note Records Festival en bewees dat hij de erkenning van Downbeat als meest veelbelovend talent op trombone waard is. Daarna heeft Bart Maris, in samenwerking met de programmatoren een reeks concerten voorzien waarin beeldhouwers-muzikanten centraal staan. Zelf stelt hij in het Toegangsgebouw van de Bijloke zijn installatie ‘Loops’ op. Dertig bandopnemers vormen, elk met hun eigen trompetfragment gemonteerd in een variabele stilte, een zichzelf steeds vernieuwende compositie. In het Kraakhuis presenteert hij een multimediale voorstelling voor klank en beeld, gebracht door Peter Jacquemain, Sigrid Thange en Andre Goudbeek. In de Aula staat een creatie van Zeger Vandebussche en Dirk Wouters en op de Mezannine brengen Paul van Gyseghem, Paula Bartoletti en Bart Maris een creatie.

Als afsluiter van de avond kon het festival pianist Cecil Taylor strikken. Taylor staat, naast Ornette Coleman, bekend als een van de grondleggers van de free jazz. Zijn energieke en ritmisch complexe muziek is uitdagend en fascinerend. Zijn gebalde pianospel met sterke aanslag kan bij een eerste confrontatie moeilijk te verwerken zijn maar zijn baanbrekende werk en de rijke gelaagdheid maken hem tot een van de absolute grootmeesters in het genre. Zijn speeltechniek wordt vaker vergeleken met drums en percussie dan met andere pianisten en heeft zowel wortels in de moderne klassieke muziek als in jazz. Op het Blue Note Records Festival Indoor zal hij solo aantreden. Dit is een bewuste keuze aangezien hij een van de weinige muzikanten is die solo beter tot zijn recht komt dan in duo of trio waar hij ruimte moet geven aan andere muzikanten.

Zondag 2 maart zullen Stefano di Battista en Baptiste Trotignon de spits afbijten. Di Battista, een van de meest boeiende artiesten op de Europese scène, opende het allereerste Blue Note Records Festival. Hij gaf toen al, letterlijk na een ouverture van bliksem en donderslag een schitterend concert. Trotignon leverde dit jaar een fantastische plaat af waar ook onze eigen Dré Pallemaerts op meespeelt. Dit duo zal ongetwijfeld zorgen voor een beklijvende start van de dag. Daarna is het de beurt aan de gastprogrammatoren van CiCliC. Een muziekcollectief, een ‘opnamelabel’ en een platform voor jazz en experimentele muziek met thuisbasis in Gent. De drijvende krachten achter CiCliC, drummer Giovanni Barcella en gitarist Eli Van de Vondel, stellen een reeks creaties voor waarin filosofie en muziek elkaar raken. Het “Krypthos Kwartet”, duo Erik Thielemans en Eli Van de Vondel en duo Heleen Van Haegenborgh en Estrer Venrooy vinden elkaar op drie podia in het Kraakhuis.

Op de Mezzanine brengen drie zangeressen met “Weaving with Saliva” een spraakverwarrende discussie, begeleid door elektronica. In de Aula brengt Giovanni Barcella, samen met Pierre Bernard, Sylvie Strosser, Irene Aebi en Berlinde Deman Sofocles' Antigone. Een tragedie over de liefde en over de eeuwige idioterie van de macht in een versie voor 5 instrumenten, elektronica en recitatieve stemmen. Op de videoschermen in de Foyer zal videoproject “Dark Speeches” van Lazara Rosell Albear te zien zijn. Het festival wordt afgesloten door Steve Kuhn trio & Sheila Jordan. Sheila Jordan bracht met Portrait of Sheila Jordan in 1963 een van de beste vocale CD’s ooit op het Blue Note label uit. In de jaren zeventig werkte ze voor het eerst met Steve Kuhn. Deze pianist werd bekend door zijn samenwerking met legendarische muzikanten als Stan Getz, Kenny Dorham en John Coltrane.

Praktisch: een dagticket kost 20 euro, een tweedagenpas 35 euro en kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Tickets zijn enkel te verkrijgen via Ticketbureau De Bijloke, Jozef Kluysskenstraat 2 te Gent. Tel 09/269.92.92. Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden voor de concerten geprogrammeerd door Bart Maris en CiCliC. Eens de zaaltjes vol zitten, of bij aanvang van het concert, gaan de deuren dicht tot het einde van het concert (Kraakhuis en Aula) in de open ruimtes is vrije circulatie wel mogelijk natuurlijk. Voor de optredens in de concertzaal zijn er niet genummerde zitplaatsen voorzien. De maximumcapaciteit per avond is 1.050 personen. Meer informatie via www.bluenoterecordfestival.com en www.debijloke.be

Guido Van Peeterssen

Nieuw duurzaam bedrijventerrein voor Gent.

In 1983 kocht Domo het textielbedrijf Fabelta Zwijnaarde over en werd daarbij opgezadeld met een zwaar vervuilde stortplaats: het Eilandje. Dank zij FASIVER werd dit terrein van 42 hectare gesaneerd en zijn de gronden nu geschikt als bedrijfsterrein. De stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen gaan het terrein nu ontwikkelen tot een polyvalent havengebonden bedrijventerrein. Maandag werd het inrichtingsplan voorgesteld door initiatiefnemers Domo Real Estate, de Stad Gent, de provincie en de NV Waterwegen en Zeekanaal. In 2011 worden de eerste bedrijven verwacht.

voorstellingeilandje1Het terrein wordt nu eerst 5 meter opgehoogd met gerecycleerde baggerspecie. Tijdens de werken wordt een tijdelijke verwerkingsinrichting voor baggerspecie ingericht, waardoor het Vlaamse Gewest de nodige baggerwerken aan de Bovenschelde, de Ringvaart en de Gentse binnenwateren kan laten uitvoeren. Even zag het er naar uit dat het project op de klippen zou lopen toen milieuverenigingen klacht indienden en de werken lieten stilleggen. Een kapitale fout die hen nu zuur zou kunnen opbreken want de schade loopt in de miljoenen. Nu de vergunning eindelijk in orde is worden de Vlaamse waterwegen eindelijk weer uitgebaggerd.

Schepen Mathias De Clercq: “Het is de bedoeling om hier een aantrekkelijk en duurzaam bedrijventerrein aan te leggen. Er is plaats voor een combinatie van logistiek en kennisbedrijvigheid, een deel van het terrein word open gehouden voor toekomstige ontwikkelingen. En er komt een groenzone van 11 hectare”. Door zijn ligging richt het bedrijventerrein zich ook op watergebonden activiteiten en door een nog aan te leggen aansluiting met de R4 en de nabijheid van de E40 is de ontsluiting optimaal. Voor fietsers en voetgangers is er een nieuwe brug over de Ringvaart voorzien. Het nieuwe bedrijventerrein moet model staan wat betreft duurzaamheid. Dit impliceert een aantal verplichtingen naar bedrijfsparkmanagement, energieprestaties, CO2 uitstoot, gemeenschappelijke voorzieningen en zo meer.

Gedeputeerde Marc De Buck: “Ook de provincie is partner in dit project, Oost-Vlaanderen is een zeer sterke kennisregio en een logistieke topregio. Dit zijn troeven die wij met dit terrein maximaal willen uitspelen”. De provincie richt zich op het aantrekken en ontwikkelen van (hoogtechnologische) bedrijven en het promoten van Oost-Vlaanderen anderzijds. Binnen enkele jaren moeten hier 1.800 tot 2.100 mensen werken. Er zijn gesprekken met De Lijn aan de gang om het gebied te ontsluiten, voorlopig met bussen. Men bestudeert ook het doortrekken van de tram 20-21 tot Zwijnaarde en verder tot aan het Eilandje. Dringender echter is het doortrekken van de R4 tot een volwaardige ringweg rond Gent. Het is de R4 die de belangrijkste toegangsweg tot het Eilandje moet worden.

Schepen Temmerman: “Bedrijven zullen zich op het Eilandje kunnen vestigen indien er voldoende ruimte is en indien zij aan zes voorwaarden voldoen. Daar zitten een aantal verplichtingen in zoals tewerkstelling, deelname in het parkmanagement en een duurzaamheidsscan”. De verbinding met de binnenvaart via de Schelde en de Ringvaart, de aanwezigheid van hoogtechnologische bedrijven, de aantrekkelijke aanleg van het bedrijvenpark en de vlotte bereikbaarheid moeten garant staan voor een snelle invulling van de aanwezige percelen.

Guido Van Peeterssen.

Stad Gent heeft beste website

Van de 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten heeft Gent de beste website. Dat blijkt uit de eGov Monitor Lokale Besturen 2007. Deze jaarlijkse doorlichting van 327 steden en gemeenten door Indigov leert dat algemeen gesproken de kwaliteit van de gemeentelijke sites wel verbetert, maar erg langzaam. Dit jaar staat Gent op nummer één in de ranking. De Oost-Vlaamse stad heeft haar site knap vernieuwd en scoort op elke onderzochte index met best practices. De Gentse site biedt een grote hoeveelheid informatie en diensten via meervoudige zoekstructuren aan. Toch blijft hij ondanks een massaal aanbod aan informatie gebruiksvriendelijk en trendy.

Als grootstad heeft Gent duidelijk fors geïnvesteerd in de site, maar het resultaat getuigt ook van een goed doordachte visie. Niet alle steden en gemeenten kunnen dezelfde middelen inzetten. Maar onderstaande top 10 uit de eGov Monitor Lokale Besturen 2007 illustreert dat gemeenten als Kampenhout of Lennik met beperkte mogelijkheden toch opmerkelijke resultaten behalen. Neem nu Zwijndrecht, dat dankzij een totaal vernieuwde website vanuit het niets naar de tweede plaats springt. Ook andere kleinere gemeenten als Edegem of Zwalm gooien hoge ogen met hun eLoket. De provincie Limburg heeft geen enkele gemeente in de top 10. De Top 10 is beschikbaar op www.pressreleases.be.

De meest verontrustende vaststelling noemen de onderzoekers de afwezigheid bij een meerderheid van gemeenten van een welomlijnd beleidsplan voor de invoering van nieuwe informatietechnologieën. Het maakt daarbij zelfs geen verschil of het om interne of externe (ICT naar burgers en bedrijven) beleidsplannen gaat. Nochtans blijkt uit de enquête van Indigov bij de lokale politieke verantwoordelijken dat 37 % eGovernment een hoge beleidsprioriteit noemt en slechts 15% er een lage tot zeer lage prioriteit aan verleent. Verder vormen de uitbouw van een eLoket en de elektronische dienstverlening nog grote pijnpunten. Meer dan 40% van de lokale besturen heeft nog geen eLoket. Kwaliteit en aanbod van de meeste bestaande eLoketten zijn bovendien maar magere beestjes.

De gemeenten boeken gelukkig ook vooruitgang. Het gebruik van de website als (multimediaal) nieuwsplatform verbetert. Zowel in zachte (vrije tijd, cultuur en toerisme) als in harde sectoren (lokale economie) nam het aanbod aan informatie gevoelig toe. Er kan veel meer gemaild worden van burger naar bestuur en omgekeerd. Heel wat lokale besturen verkennen ook de nieuwere populaire internettoepassingen als web-TV, YouTube, Google Maps of Skype. Nog enkele opmerkelijke bevindingen: gemeenten willen meer ondersteuning vanwege de hogere overheid, op drie vlakken. Vastleggen van standaarden voor een vlottere interbestuurlijke data-uitwisseling, aanbieden van concrete toepassingen en bouwstenen om applicaties op maat te configureren en tenslotte kennisgerichte ondersteuning. De gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest scoren zwakker dan de gemeenten uit het Vlaams Gewest.

Eén derde van de besturen heeft geen dienst met specifieke verantwoordelijkheid voor ICT, bij de gemeenten met minder dan 15.000 inwoners loopt dit op tot meer dan de helft. Meer dan 60% van de besturen zal ook in 2008 maximaal kunnen terugvallen op 1 voltijdse ICT medewerker. Voor bijna de helft van de besturen is het ICT budget voor 2008 geplafonneerd op 100.000 euro. Grote besturen geven per inwoner (33 euro) meer uit aan de website dan kleine (9 euro). De volledige studie met resultaten van de doorlichting van 327 stedelijke en gemeentelijke websites én bevraging lokale politieke verantwoordelijken kan besteld worden bij Indigov, anne.struyven@indigov.be Prijs: 275 euro (excl. 6% BTW). Gemeentebesturen ontvangen naast het algemene rapport ook gratis een maatrapport.

Guido Van Peeterssen.

Gentblogt is de beste groepsblog

Maandagavond werd Gentblogt door de lezers van Clickx magazine uitgeroepen tot beste groepsblog. Vorig jaar won Gentblogt al de Bwards, of de Belgian Blog Awards, en met deze prijs van het magazine Clickx bestendigt de Gentse stadsblog zijn plaats als belangrijk medium in de stad. Gentblogt is uniek om verschillende redenen. Zo zijn er stapels reviews en besprekingen over het culturele leven in Gent, en voor sommige zaken is Gentblogt gewoon zowat de referentie geworden. Tijdens de Gentse Feesten wordt het team uitgebreid, afgelopen zomer tot meer dan vijftig, en is de site zowat incontournable, zelfs in die mate dat ze dit jaar de artikels leverden voor Gentsefeesten.be.

Gentblogt heeft een dagelijkse Foto van de dag. Lezers kunnen er terecht voor de Gentse actua, die elke dag ook weer druk becommentarieerd wordt: een bloemlezing uit de nationale en regionale media, maar steeds meer ook eigen berichtgeving. Gentblogt is naar verschijningsvorm een weblog: artikels met commentaar erop, omgekeerd chronologisch gesorteerd. Naar inhoud en (interne) werking is het misschien meer een magazine, met een redactie en vergaderingen en planning. Maar het allebelangrijkste is dat Gentblogt bovenal een community is: in de commentaren op de artikels wordt gediscussieerd en geargumenteerd en wie deze conversaties een paar dagen volgt, merkt al snel dat de lezers van Gentblogt én de redactie een echte, hechte internetgemeenschap vormen. Dat gaat zelfs zo ver dat het stadsblog financieel overleeft dankzij die community: tientallen en tientallen vrienden van Gentblogt helpen de site de eindjes aan elkaar knopen.

Gentblogt bestaat binnenkort drie jaar. Elke dag staan er boeiende, interessante, grappige artikels op. Er zit geen groot bedrijf achter Gentblogt, geen instelling of overheid: iedereen van de redactie heeft een job, vaak zelfs meer dan één. Niemand wordt betaald voor wat hij doet, iedereen werkt op vrijwillige basis. Het lijkt soms allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet: er is discussie op Gentblogt, maar er is geen echte ruzie. De redactie probeert in alles wat ze doet principes te volgen: onafhankelijk, maar steeds geëngageerd; kritisch, maar niet cassant, en met respect voor alle betrokkenen. Een formule die blijkt te werken.

Resultaten Verkeersveilige Nacht 2007.

Voor de elfde keer werd door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen afgelopen zaterdag een Verkeersveilige Nacht georganiseerd. Het doel van de actie is om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de reële pakkans tijdens de eindejaarsperiode. Zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, zijn er de komende weken acties gepland.

Er werd door alle 29 politiezones en de federale wegpolitie controles uitgevoerd. De resultaten van de zone Brakel zijn nog niet opgenomen in de resultaten. Er werden 2.855 voertuigen gecontroleerd, van 2.722 chauffeurs werd een ademtest afgenomen, waarvan bij 188 bestuurders een strafbaar alcoholgehalte werd vastgesteld (6,6 %). In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging (in 2006 waren er 5,7 % alcoholintoxicaties). Opmerkelijk is dat er sinds 2005 een gestage stijging van het aantal alcoholintoxicaties is. Hopelijk bevestigt het eindresultaat van de BOB campagne deze trend niet. Sinds 2005 wordt het principe van het a-selectief controleren stikt toegepast: de bestuurder van elk voertuig dat gestopt wordt moet een ademtest afleggen. Daarom moet 95 % van de bestuurders van gestopte voertuigen ook een ademtest aflegden.

De resultaten tussen de verschillende arrondissementen is niet zo groot. Oudenaarde heeft het laagste aantal positieven met 5,5 % , Dendermonde volgt met 6,3 %, Gent telde 7 % positieven. Op de autosnelwegen werden niet minder dan 8,6 % van de bestuurders betrapt. Tijdens de komende BOB campagne zullen in de provincie Oost-Vlaanderen nog verschillende controles worden uitgevoerd, dit zowel tijdens het weekend als op weekdagen.

Er werden 6.950 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 705 chauffeurs (10 %) begingen een overtreding. Er werden dus veel meer voertuigen gecontroleerd dan vorig jaar, toch wordt er een lichte daling van het aantal overtredingen vastgesteld. Er werden 20 personen onderworpen aan een controle waarvan er 9 een positief urinestaal afleverden. De uitslag van het bloedonderzoek zal uitwijzen of deze personen inderdaad positief worden bevonden. Toch moeten personen die een positieve urinetest afleveren hun rijbewijs onmiddellijk afgeven voor 12 uur. In de provincie Oost-Vlaanderen werden 319 lokale en federale politieagenten ingezet voor deze Verkeersvrije Nacht, vorig jaar waren er dat 243. Er werden 46 rijbewijzen ingetrokken voor alcoholintoxicatie, 9 voor snelheidovertredingen en 9 voor rijden onder invloed van illegale drugs.

Commissaris De Smet: “De Politiezone Gent wil de bevolking sensibiliseren voor het feit dat alcoholgebruik en veilig rijgedrag niet samengaan. Het rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen: ongeveer een kwart van alle verkeersdoden in Europa is te wijten aan alcoholgebruik. Vooral in de weekeindnachten kruipt nog steeds een groot aantal bestuurders dronken achter het stuur”. Ook de horeca-uitbaters zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. De Gentse horeca is dan ook een ideale partner om samen actie te voeren in het kader van een Verkeersveilige Nacht. Vermoed een horeca-uitbater dat één van zijn klanten een glas te veel op heeft om nog met de auto te rijden, dan kan de uitbater dit testen met een blaaspijpje. Dat is een tester voor eenmalig gebruik die het alcoholgehalte meet. De Gentse politie verspreidde, met de hulp van horecacoach Bart Inghelbrecht onder 37 Gentse horecazaken 2.000 van die blaaspijpjes. De deelnemende horecazaken zijn te herkennen aan het kwaliteitslabel met de slogan “Ik stuur mijn klanten veilig het verkeer in”.

Guido Van Peeterssen.

Feestelijk ontvangst voor Gentsche Sosseteit op Gentse stadhuis

sosseteit25jaar2Vrijdagavond werd het bestuur van de Gentsche Sosseteit feestelijk ontvangen door burgemeester Termont op het Gentse stadhuis. De Sosseteit werd 25 jaar geleden opgericht in café ’t Tempelierke. Bedoeling is de Gentse moedertaal in stand te houden en contacten te leggen met Gentenaars in het buitenland. In 1982 startte de Sosseteit met de uitreiking van gekende “Handjses” aan verdienstelijke Gentenaars. De vereniging groepeert onder haar leden heel wat gekende Gentenaars en die vinden het een hele eer om vereeuwigd te worden met de afdruk van hun hand in gips door handsjesgieter Benjamin Depuydt.

sosseteit25jaar6Burgemeester Termont verwelkomde het gezelschap van harte en liet niet na te benadrukken hoe belangrijk het werk van de Sosseteit wel is voor het Gentse dialect (zeg maar taal) en de vele werk dat de Sosseteiters wel verrichten voor het instandhouden van het dialect in het algemeen. De drukke agenda, de talrijke activiteiten en de steun van talrijke prominenten tonen hoe belangrijk het werk van de Sosseteit wel is. De burgemeester was ook verheugd te horen dat de Gentsche Sosseteit nu ook een jongerenafdeling had en huldigde schepen van Jeugd Mathias De Clercq om de kar van de Jong Sosseteiters te trekken zodat men niet bevreesd moest zijn dat er binnen 25 jaar niemand zou opdagen om 50 jaar Gentsche Sosseteit te vieren.

sosseteit25jaar11Voorzitter Eddy Levis bedankte de burgemeester op zijn beurt voor het hartelijke welkom op het stadhuis en benadrukte het belangrijke werk dat de vele medewerkers achter de schermen verrichtte. Maar ook de vele Gentenaars en sympathisanten die steeds weer opdagen voor de talrijke evenementen en zo de Sosseteit springlevend houden. Ook de verschillende stadsdiensten die meehielpen de evenementen te ondersteunen werden niet vergeten. Om de burgemeester te danken voor zijn sympathie en steun voor alle Gentenaars kon de voorzitter het niet nalaten een passend geschenk te overhandigen. Daarom kreeg burgemeester Termont een anoniem “handsje” overhandigt. Eddy Levis: “t Es een anoniem ‘Handsje’, ‘k wete zelve nie van welkste Genteneere da onzen handsjesgieter ‘t afgegoten hee, moar noar anleidinge van ons 25 joar geve’k het u, als burgervoader, mee veel plezier, in noame van de Gentsche Sosseteit”. Het kistje met de anonieme afdruk draagt de tekst: “1982-2007 25 joar Gentsche Sosseteit. Wij zijn van Gent en wij loaten da geren hure! Plechtig overhandigd aan ‘t stadsbestuur noar aanleidinge van de fiestelijk ontvangste op ‘t stadhuis, uit grute liefde veur Gent, zijn sappige toale en zijn volksche culture Gent, de 7en december 2007 Eddy Levis, presedent”. Link: http://www.sosseteit.centerall.com

Guido Van Peeterssen.

Nieuwe brochure Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen

Dat er heel wat te ervaren en te genieten valt in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen wordt duidelijk gemaakt in de nieuwe brochure die het natuurreservaat in al zijn pracht toont. In deze brochure spelen foto’s de hoofdrol. Zij brengen het natuurreservaat in zijn verschillende facetten in beeld. Korte stukjes tekst over het landschap, het gevoerde beheer en de rijkdom aan planten en dieren, vullen het verhaal aan. In het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen zijn drie wandelpaden uitgestippeld. Op de laatste bladzijde van de brochure worden ze in kaart gebracht.

Wie het verhaal in en achter het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen in het veld wil ontdekken, is welkom op zaterdag 26 januari 2008. Om 15 uur start een gratis wandeling aan de hoofdtoegang in de Driepikkelstraat 32 in Mariakerke (tot omstreeks 17 uur). Ook rolstoelgebruikers kunnen deelnemen. Het gebied en de brochure worden dan aan de bezoekers voorgesteld. De wandeling is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk. Dat kan vanaf donderdag 14 januari 2008 via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur).

De brochure over het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen is gratis te verkrijgen bij de Milieudienst (in het stedelijk natuurcentrum en in Gentbrugge), in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Wilsonplein), in het infokantoor van de Dienst Toerisme, in het dienstencentrum van Mariakerke en bij Natuurpunt Gent. Link: http://www.gent.be/bourgoyen-ossemeersen

Guido Van Peeterssen

Verhofstadt krijgt 1ste prijs voor boek over Europa

Premier Verhofstadt heeft voor zijn essay ‘De Verenigde Staten van Europa’ de 1ste prijs voor het Europees Boek gekregen. Hij ontving de prijs van 20.000 euro woensdagavond, 5 december, in het Europees Parlement. De jury bestaande uit een tiental Europese journalisten verkoos het boek van Verhofstadt boven dat van de Franse Sylvie Goulard. In het manifest geeft premier Verhofstadt een diagnose van de Europese crisis en houdt hij een pleidooi voor een sterk Europa.

Verhofstadt schreef zijn essay na de negatieve referenda in Frankrijk en Nederland over de Europese grondwet. Het is een stevig pleidooi voor een doorgedreven Europese integratie. Zo verdedigt Verhofstadt een kerneuropa, dat rond de landen van de eurogroep zou worden gevormd. Het boek werd eind 2005 door Houtekiet uitgegeven, kost 10 euro en is ondertussen al in een tiental talen gepubliceerd. Link naar de uitgever: http://www.houtekiet.com

Guido Van Peeterssen.

Provinciale prijzen voor historisch onderzoek 2007 toegekend.

Dit jaar heeft de provincie Oost-Vlaanderen twee provinciale prijzen voor historisch onderzoek uitgeschreven: de jaarlijkse prijs voor geschiedenis en de vierjaarlijkse prijs voor heemkunde. De uitreiking van de provinciale prijzen voor historisch onderzoek 2007 zal in het voorjaar van 2008 plaatsvinden tijdens een plechtigheid waarbij ook de laureaten van de andere provinciale prijzen worden ontvangen.

Er waren zes inzendingen voor de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis 2007. De prijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een wetenschappelijke studie over een geschiedkundig onderwerp. De laureaat ontvangt een bedrag van 5 000 euro. De werken werden onder het voorzitterschap van directeur Andrea De Kegel beoordeeld door een jury bestaande uit prof. dr. Gita Deneckere, prof. dr. Luc De Vos, prof. dr. Jean-Paul Peeters, prof. dr. Mark Van Den Wijngaert en prof. dr. Els Witte. De deputatie besliste, op unaniem voorstel van de jury, de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis 2007 toe te kennen aan dr. Christophe Verbruggen uit Destelbergen voor zijn studie: Een sociale geschiedenis van het schrijverschap tijdens de Belgische belle époque.
Deze doctorale scriptie onderzoekt de geschiedenis van intellectuelen en hun sociabiliteit. Drie vergeten schrijvers uit de generatie 1885 worden van nabij gevolgd en drie netwerkdoorsneden worden blootgelegd. De auteur relativeert het beeld van de verzuiling en concludeert dat in de Belgische belle époque men eerst intellectueel, vervolgens schrijver en pas dan katholiek of vrijzinnig was.

Provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2007 voor Jacques De Ro uit Gent Er waren vijf inzendingen voor de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2007. De prijs wordt vierjaarlijks uitgeschreven en bekroont een wetenschappelijk verantwoorde heemkundige studie over de provincie Oost-Vlaanderen of een deel ervan. De laureaat ontvangt een bedrag van 5 000 euro. De werken werden onder het voorzitterschap van directeur Andrea De Kegel beoordeeld door een jury bestaande uit dr. Nele Bracke, prof. dr. Luc François, Robert Ruys, Hilde Schoefs en Nico Van Campenhout. De deputatie besliste, op unaniem voorstel van de jury, de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2007 toe te kennen aan Jacques De Ro uit Gent voor zijn studie: De dorst van Geeraard. De dranknijverheid in Geraardsbergen en deelgemeenten in historisch perspectief.
Deze veelomvattende monografie belicht zowat alle aspecten, materiële zowel als immateriële, van de geschiedenis van de drankproductie in Geraardsbergen. Bier, wijn, brandewijn, spuit- en mineraal water, frisdranken komen aan bod. Hierbij wordt gerefereerd aan de ruimere historische ontwikkelingen en aan de maatschappelijke rol die de brouwers opnamen.

Guido Van Peeterssen.

Gentsche Sosseteit 25 jaar jong.

De Gentsche Sosseteit is een vereniging die het Gentse dialect promoot en tal van activiteiten heeft over Gent en het Gentse dialect. Wie op hun website aanklikt zal zien dat de Sosseteit een gevulde kalender heeft. De bekendste activiteit is de uitreiking van de “Gentsche Handsjes” aan verdienstelijke Gentenaars waar iedere zichzelf respecterende Gentenaar aanwezig is. Is het niet voor de laureaten, de sprekers en het programma, dan wel voor de langst uitlopende receptie van t’stad. Maar vooraleer het zo ver is worden de Sosseteiters voor hun vijfentwintigste verjaardag nu komende vrijdag nog eens uitgenodigd op het stadhuis. In elk geval: met burgemeester Termont er bij zal er daar op het stadhuis een stevig woordje Gents ‘geklapt’ worden.

handjes06 Voorzitter Eddy Levis mag nu al terugblikken op een gevuld jaar. Er was de aanwezigheid op de Negende Dialectendag in het Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen met als thema “Kinderspele”. Op 23 maart staken 170 man hun voeten onder tafel ter gelegenheid van het Groot Galabanket. De jonge schepen Mathias De Clercq mocht zich laten zien en horen, kwestie van te bewijzen dat hij waardig lid van de jong-sosseteiters is. Op 11 september kregen twee Gentenaars die in het buitenland verdienstelijk werk leveren en tegelijk Gents ambassadeur zijn benoemd tot ‘pion’. Voorzitter Eddy Levis: “Het bestuur koos wel overwogen voor Frederick Haentjens, consultant in Saoudi Basic Industries, kwestie van de oliedollars opnieuw naar Gent te laten vloeien. Daniel Verschatse, ingenieur astrofotograaf, voor de voorbeeldige manier waarop hij vanuit Santiago de Chili naar de sterren tuurt”. Wellicht hopen ze in Gent dat er ooit een ster hun naam krijgt.

Maar het grootste evenement is wel de uitreiking van de “Gentsche Handsjes”. Uitzonderlijk zijn er dit jaar vier laureaten. Een goede traditie is wel dat de laureaten zelf niet veel mogen zeggen. Die (soms delicate) taak is voor de inleider, een goede kennis die meer weet te vertellen over de laureaat. Illustrator Leon De Keyzer, die dit jaar de karikatuurtekeningen van de vier laureaten maakte, zal John Van Hulle inleiden. John is de man die sinds 1989 alle cartoons en tekeningen voor de Sosseteit maakt. Eregouverneur Herman Balthazar mag zijn goede vriend en ereburgemeester Frank Beke huldigen. De twee vullen elkaar goed aan: Herman kan goed en lang spreken en Frank is nu eenmaal over wie men veel goeds te zeggen heeft. Voormalig hoofdcommissaris Etienne Van Bever mag dan weer collega Karel Mortier huldigen als de man die nog altijd op zoek is naar het Lam Gods. Acteur Claude Marissael mocht in zijn leven als chef protocol veel belangrijk (en schoon) volk ontvangen op het Gentse stadhuis. Maar in tegenstelling tot zijn acteerprestaties op het toneel stond Claude op het stadhuis nooit op de eerste rij. Actrice Sonja Gyselinck kent Claude Marissael goed genoeg om hem op feestelijke wijze op de eerste plaats te zetten.

handjes03 Voorzitter Eddy Levis kreeg dit voorjaar trouwens goed nieuws toen een groepje jonge twintigers met de Jong Sosseteiters op de proppen kwam. Na 25 jaar kreeg de vereniging eindelijk eens nieuw bloed. Frederic Hautekeete, Isaline Van de Velde, Carl De Decker en Mathias De Clerck maakten meteen 25 nieuwe leden. Het moet gezegd worden dat Jong Sosseteiters slechts 5 euro lidgeld betalen en daarmee een hele reeks activiteiten kunnen volgen. De meest gekende activiteit daarvan is de uitreiking van de “Gentsche Handsjes” op 18 december in Muziekcentrum De Bijloke te Gent. Wie nog geen lid is kan gratis binnen als hij die avond zijn lidkaart voor 2008 koopt. Welkom op de seit van de Sosseteit.

Guido Van Peeterssen.

Vijftiende Gentse Massacantus op Sint-Pietersplein

Op 12 december vindt voor de vijftiende keer op rij een samenwerking plaats tussen de grootste Gentse studentikoze koepels. Niet minder dan 1.500 studenten zullen er op het Gentse Sint-Pietersplein verbroederen met hun collega’s uit alle Vlaamse Studentensteden. Op de tonen van de studentenfanfare zullen de aanwezigen talrijke studentenliederen luidkeels meezingen tijdens de 15de massacantus. De kelen dienen hiervoor natuurlijk ook gesmeerd te worden en daar zit sponsor Rodenbach voor iets tussen. Ook de Stad Gent en Universiteit Gent steunen dit grootse studentenevenement.

Wat in 1994 nog een schuchtere poging was, in intussen uitgegroeid tot dé topper op de studentikoze kalender: de Massacantus. Wie nu in Gent studeert, kan zich de tijd zonder Massacantus niet voorstellen, maar de Massacantus is een tamelijk recente traditie. Alles begon met een uit 1989 daterende tafelzetter ter promotie van de laatste SK Massacantus die samen met talloze andere souvenirs het kot van Koen Vossaert opfleurde. Het was immers dat kartonnen kleinood dat de initiatiefnemers op het idee bracht deze oude traditie nieuw leven in te blazen. Op 10 maart 1994 kwamen alle clubs van het FK (de koepel van de faculteitskringen van de RUG), het SK (de koepel van de streekclubs en hogeschoolclubs) en het HK (koepel van de studentenclubs van de universitaire homes) samen komen voor een Massacantus.

De rector had een grasveld aan De Sterre toegezegd, maar spijtig genoeg wees de huisbewaarder het verkeerde deel aan. Een peperduur testveld voor vreemdsoortige grassen werd tot de laatste zode gras omgeploegd door vrachtwagens die zich vastreden. Goed voor een meter dossiers op bij de Dienst Gebouwen, maar de 550 aanwezigen vonden de Massacantus na 63 vaatjes Rodenbach op zijn minst gezegd geslaagd. Een jaar later werd het Floraliapaleis verbouwd tot een uit 5.500 bierbakken bestaande burcht. Het werd een overrompeling: 1.100 cantusgangers vonden de weg. Eén detail was echter niet zo goed uitgewerkt: de verwarming. Met verkleumde handen trachtten de commilitones de blaadjes van hun liederenboek om te slaan en hun net niet bevroren bier naar binnen te werken, slechts de helft bleef tot het einde dapper tegen de vrieskou strijden.

Het daaropvolgende jaar werd midden in de immense Floraliapaleis een tent geplaatst. Alle geslaagde elementen van de vorige Massacantus overgenomen: de bierkoningverkiezing, de bierpotten, het orkest, de fanfare, de soms zeer nauwe samenwerking met de confraters van het Winternachtcomité. 850 studenten slaagden erin om in een kleine vijf uur gemiddeld 3,5 liter Rodenbach door de keel te jagen. De vijfde cantus werd die met de stroompanne. Drie kwartier lang werd in het pikdonker gezongen, gedanst en gedronken op de vrolijke tonen van de Studentenfanfare Unplugged. Maar het Floraliapaleis kreeg een nieuwe bestemming zodat de Massacantus naar een nieuwe locatie op zoek ging. De keuze viel op het ICC. Beton in plaats van een gezellige tent en een beperking tot 1800 man. Er zijn nu elf edities achter de rug en Gent mag best fier zijn op zijn Massacantus. Los van een avondje dikke leute en ambiance, heeft de Massacantus de verschillende konventen ook dichter bij elkaar gebracht. Link: www.massacantus.be

Guido Van Peeterssen.

Meer bewegen doet langer leven.

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk een gezonde levensstijl is voor het vermijden van ziekte en vroegtijdig overlijden. Onderzoekers van de UGent en de Vrije Universiteit Brussel hebben de economische gevolgen berekend van lichaams- beweging. Gezien de positieve effecten van lichaamsbeweging op de gezondheidsverwachtingen werd onderzocht of een financiering van lichaamsbeweging, georganiseerd binnen het kader van fitness- centra, een gunstige verhouding tussen kosten en gezondheids- effecten vertoont. De resultaten zijn vandaag in detail gepubliceerd in het medische tijdschrift “European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation”.

Gezondheidseffecten worden uitgedrukt in QALY (Quality Adjusted Life Years). Deze norm combineert kwaliteit en kwantiteit van leven. De kwaliteit kan uitgedrukt worden tussen 0 en 1, waarbij 0 staat voor de slechtst mogelijke kwaliteit en 1 voor perfecte gezondheid. Dit kwaliteitsniveau wordt vermenigvuldigd met de lengte van de periode waarbinnen men die kwaliteit van leven heeft. Eén QALY is bijvoorbeeld gelijk aan één toegevoegd levensjaar in perfecte gezondheid. Wanneer men 5 extra levensjaren beschouwt aan een matige levenskwaliteit van 0,6, dan geeft dit als product 3 QALYs. De preventieve gezondheidszorg is erop gericht kwaliteitsvolle extra levensjaren te generere. Van zodra een interventie voor de productie van één QALY minder dan 30.000 euro kost, is dit maatschappelijk verantwoord. In de studie werd in gedurende 25 jaar het risicoprofiel van drie groepen getoetst aan een interventie mét en zonder lichaamsbeweging. Het ging om een groep van 30 jaar, BMI (Body Mass Index) = 26, totaal cholesterol = 190, systole bloeddruk = 120. Een tweede groep: 40 jaar, BMI = 30, totaal cholesterol = 210, systole bloeddruk = 130. En tenslotte een groep van 50 jarigen, BMI = 32, totaal cholesterol = 250, systole bloeddruk = 140

Deze drie risicoprofielen hebben verschillende kansen om in de loop van de komende jaren naar welbepaalde ziektes te evolueren met de daaraan verbonden kosten voor de gezondheidszorg. De interventie met de gecontroleerde lichaamsbeweging, waarbij een subsidie van 400 euro per persoon per jaar zou uitgegeven worden op voorwaarde dat men de intensieve lichaamsbeweging blijft volhouden, bleek bij alle drie types kosteneffectief te zijn. Dat wil zeggen dat ze onder de internationaal aanvaarde maatschappelijk grens van 30.000 euro per QALY vallen. Voor de derde groep (die het meeste risico lopen) wordt de investeringskost zelfs volledig terug gewonnen.

De interventie met het bewegingsprogramma in fitnesscentra is niet alleen kosteneffectief maar in de fase van primaire preventie ook meer kosten-effectief dan bv. een behandeling met cholesterol- remmers. De primaire preventie is de fase waarbij de risicofactoren - zoals te hoge cholesterol - reeds aanwezig zijn, maar er nog geen ziekte is vastgesteld. Tijdens de secundaire preventie, waarbij de persoon effectief bv. een hartaandoening ontwikkeld heeft, blijven cholesterolremmers wel noodzakelijk en kosteneffectief, wat echter niets afdoet aan het belang van lichaamsbeweging ook in deze fase.

Guido Van Peeterssen.