zondag 30 december 2007

OCMW Gent maakt medewerkers en klanten millieubewust

Kan een overheidsorganisatie zoals OCMW Gent duurzaam ondernemen? Ook een OCMW kan afvalstromen beheersen, Max Havelaar-koffie schenken of energiescreenings uitvoeren. Om ook het personeel te sensibiliseren, schreef het OCMW een wedstrijd uit. Wie de origineelste en meest realistische milieutip bedacht, kreeg een prijs. OCMW voorzitter Geert Versnick: “Als sociale organisatie hebben we een voorbeeldfunctie. We willen zowel onze klanten als onze medewerkers betrekken in een beleid naar meer duurzaamheid”. Duurzaam en verantwoord ondernemerschap vormt een wezenlijk onderdeel van het beleid in Gent. Het OCMW Gent is al jaren actief om bijvoorbeeld de afvalstromen in kaart te brengen en afval selectief op te halen. Enkele jaren geleden introduceerde het OCMW als één van de eersten in Vlaanderen het selectief inzamelen van luierafval bij de rust- en verzorgingstehuizen. Voor de OCMW cliënten lopen er sinds vorig jaar projecten om de energiefactuur te beperkten.

Vandaag bundelt het OCMW al deze afzonderlijke inspanningen in één ambitieus beleidsplan rond duurzaamheid. Wie binnenkort een drankje bestelt in de cafétaria van één van de rusthuizen of lokale dienstencentra draagt bij aan een eerlijke wereldhandel. Op recepties van het OCMW zal enkel nog wijn, fruitsap en koffie aangeboden worden met een fairtrade-label. Het OCMW Gent voegde in de overheidsopdrachten een aantal eco criteria toe. Dit resulteerde in overeenkomsten met bedrijven die enkel hooggeconcentreerde hoeveelheden van schoonmaakproducten leveren, die bovendien biologisch afbreekbaar zijn. Hierdoor vermindert het milieubelastend afval. Hout wordt in het OCMW enkel aangekocht als het een FCS label heeft. Verf wordt enkel aangekocht bij firma’s die werken met verf zonder milieubelastende solventen. Enveloppen worden aangekocht bij een bedrijf dat deze volledig produceert op zonne-energie.

Naast een ecologische clausule, heeft het OCMW ook een sociale clausule toegevoegd. Zo moet de firma, die de ramen wast, minstens 1 leefloner aanwerven voor een jaar. Bovendien koopt het OCMW Gent 10% groene energie aan en wordt het aandeel hernieuwbare energie stelselmatig verhoogd. OCMW voorzitter Geert Versnick: “Ook de OCMW-cliënten worden begeleid en geadviseerd om bewuster met de kosten van energie om te gaan. Veel mensen krijgen hun gas-, elektriciteit- en waterrekening niet betaald. De maatschappelijk werkers van de Energiecel van het OCMW proberen samen met de cliënt een oplossing te zoeken. In 2006 kregen 2.000 Gentenaars begeleiding voor de betaling van hun energiefacturen”.

Andere interessante projecten zijn het project ‘Klimaat op maat’. Hierbij worden tien gezinnen door het OCMW, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, begeleid om hun energieverbruik te verminderen. Bovendien krijgen ze een bedrag van maximum 500 euro om een energiezuinig toestel aan te kopen. E-Star is een Europees project waarbij 25 energieaudits uitgevoerd worden in woningen. In 2007 zullen er zo’n 25 energieaudits uitgevoerd zijn. In het Greenproject werkt het OCMW Gent samen met een technische school om energiescreenings te doen bij cliënten in de wijk Oostakker. Om het gebruik van energierovende airco’s in de OCMW gebouwen te vermijden, worden zoveel mogelijk zonneweringen geplaatst. Ook de ramen moeten een hoog isolerend vermogen hebben. In samenwerking met Eandis worden energieaudits uitgevoerd in de OCMW gebouwen. Ook het plaatsen van hoge rendementsketels behoort tot het energiebewust beleid.

OCMW Gent heeft 30 afvalstromen in kaart gebracht die allemaal selectief worden opgehaald. Hiervoor wordt er regelmatig overlegd met de Stad Gent en Ivago. In de toekomst wil het OCMW de hoeveelheid restafval nog met 10% extra doen dalen. De acties, die daarvoor ondernomen worden, zijn bijvoorbeeld om samen te werken met firma’s die duurzame verpakkingen gebruiken. In samenwerking met de Stad Gent zal het OCMW sensibiliseringscampagnes uitwerken om het personeel te motiveren mee te werken aan het verminderen van restafval. Het OCMW wil het personeel aanmoedigen het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken. Het voorzien van dienstfietsen is nu al een systeem waarmee OCMW personeel de auto aan de kant laat staan om zich te verplaatsen tijdens de werkuren.

Om het personeel te betrekken bij het duurzaam ondernemerschap, schreef het OCMW een wedstrijd uit. Alle personeelsleden werden uitgenodigd om gratis de film ‘An Inconvenient Truth” te bekijken. Wie na het bekijken van de film geïnspireerd genoeg was, kon een tip indienen. Drie ideeën kregen een prijs en zullen verder uitgewerkt worden door het OCMW. De winnende ideeën zijn Een carpoollijst aanleggen zodat personeel eenvoudig met elkaar kan afspreken om te pendelen. Een sociaal tewerkstellingsproject oprichten om fietsen te herstellen. Et ten derde: een milieuideeën-box plaatsen waarin elk personeelslid het hele jaar door tips kan doorgeven.

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen: