zondag 30 december 2007

Conferentie cannabisteelt in de Lage Landen te Gent

Maandagavond werden de deelnemers van de internationale conferentie over cannabisteelt in België en Nederland ontvangen op het Gentse stadhuis. Het congres brengt specialisten uit diverse disciplines samen om een breed maatschappelijk debat over drugsgebruik op gang te brengen. Organisator professor Tom Decorte: “Tot op heden werkt iedereen op zijn eigen gebied en volgens zijn eigen methode, bovendien voert iedereen zijn eigen debat en volgt zijn eigen weg: hulpverlening, politiek, politioneel en zo meer”. Het debat in het Universitair Pand te Gent wordt op wetenschappelijke basis gevoerd en moet de complexiteit van het probleem bloot leggen. Professor Decorte:” We zijn al 30 jaar bezig met het probleem, maar er is nog steeds geen oplossing in zicht. Blijkbaar faalt de repressieve aanpak: het is een grote economische sector die steeds weer nieuwe kandidaten vindt om het gat in de markt te vullen”.

Wordt er ook een debat vóór of tegen drugsgebruik gevoerd? Professor Decorte: “Als je het drugsgebruik niet kan tegenhouden kan je wel proberen de schade te beperken. Sommigen denken dat we voor drugsgebruik zijn, maar dat is een misverstand. Drugs veroorzaken altijd problemen, de vraag is ook: hoe beperken we de schade, waar leggen we prioriteiten en hoe gaan we om met de gevolgen”. De afgelopen jaren voerde het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek op grote schaal een onderzoek naar cannabisteelt, de resultaten verschenen in het boek “Cannabisteelt in Vlaanderen”. Het resultaat van dat onderzoek wordt nu eveneens besproken op het tweedaagse congres in Gent. Het boek is een uitgave van Acco


Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen: