maandag 31 december 2007

Een nieuw boek over en voor Gent.

De geschiedenis van een stad leest zich niet alleen via geschreven bronnen en beeldmateriaal. Om de hele ontwikkeling vanaf het begin te kunnen vatten, heeft men andere bronnen nodig: gelaagd bodemarchief, grondsporen, muur- en gebouwresten en archeologische vondsten. Archeologen herkennen deze bronnen, kunnen ze lezen en interpreteren en hebben de plicht ze in nieuwe kennis over hun onderzoeksgebied te vertalen. Een stad die kennis wil opbouwen, investeert in archeologie.

Van bij de eerste gemeentelijke archeologische opdracht in 1973 werd er in Gent geopteerd voor een archeologie ‘van de stad’. Dit houdt in dat de materiële bronnen vanaf de eerste prestedelijke nederzettingsvormen worden behandeld binnen de context van de huidige stad. Het verhaal van elk onderzoek bouwt verder aan die kennis over de stad. In elk verhaal worden de onderzochte sporen getoetst aan wat andere bronnen verhalen over die plek, maar ook aan wat ze bijdragen voor de ruimere kennis over de stad, de omgeving en de toenmalige landscontext. Stadsarcheologie is een bijzondere vorm van historisch onderzoek.

De nieuwe publicatie ‘Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006’ omvat 39 geïllustreerde archeologische verhalen. Sinds 1999 had de Dienst Stadsarcheologie immers niet meer de mogelijkheid om resultaten van archeologisch onderzoek te publiceren, behalve als onderdeel van grotere algemene werken. In dit nieuwe boek wordt ongeveer een derde van de beschikbare archeologische opstellen over die periode opgenomen. Het gaat dus zeker niet om een volledig overzicht. Daarvoor zijn er meer boeken nodig. Niet alleen de archeologen van de Dienst Stadsarcheologie werkten mee aan de publicatie. Ook projectarcheologen en vorsers die een bepaalde studie verricht hebben over een Gents archeologisch onderwerp of als externe expert meewerkten hebben hun steentje bijgedragen. Voorts werkten ook het Stadsarchief, het STAM en de Universiteitsbibliotheek mee aan de illustraties van deze publicatie.

De Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie nam het initiatief om het eerste overzicht van de archeologische rapporten over de periode 1999-2006 in boekvorm te publiceren als het eerste boek in een nieuwe reeks onder de al bekende hoofdtitel ‘Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent’. Van 1977 tot 1999 was de vereniging ook 23 jaar uitgever van het vroegere tijdschrift met diezelfde naam. Daarmee droeg ze in belangrijke mate bij tot de verspreiding van Gentse stadskennis tot ver over de stadsgrenzen heen, maar ook met een zeer sterke verankering in eigen stad. Met deze nieuwe uitgave wil ze opnieuw een steentje bijdragen tot het publiek bekendmaken van kennis over Gent.

Praktisch: Archeologisch onderzoek in Gent, (Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent), Gent, 2007, 200 blz., 255 (kleur)illustraties. Uitgever Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, p.a. Goudstraat 12, 9000 Gent. Te koop in De Zwarte Doos en in de Stadswinkel (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, op woensdag tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur) voor 21 euro per boek. Het is een vrij interessant boek dat niet mag ontbreken als aanvulling bij een collectie over Gent of over bij Stadsarcheologie als onderwerp.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: