zondag 30 december 2007

Nieuw Sint-Pietersstation weer een stapje dichterbij

Na de spectaculaire dynamitering van de oude postgebouwen aan het Gentse Sint-Pietersstation komen de werken in een nieuwe fase. Vandaag is Infrabel gestart met het graven van twee tunnels onder de treinsporen van het Gentse Sint-Pietersstation. De eerste tunnel komt rechtover de sporthal BME Hogeschool en komt aan de andere kant van de sporen uit in de Koningin Fabiolalaan. Het wordt een tunnel voor auto’s en fietsers en wordt de Verbindingstunnel of Timichegtunnel genoemd. Timicheg was een Filippino die tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913 in het Filippijnse dorp in het huidige Miljoenenkwartier verbleef. Maar Timicheg vatte kou, werd zwaar ziek en stierf op 13 augustus 1913. Pas als deze tunnel klaar is wordt de huidige Voskenstunnel buiten gebruik gesteld. De eigenlijke werken starten begin 2008 op een leeg terrein tussen de sporen, men zal zowel richting van de Sint-Denijslaan als de Fabiolalaan graven.

Ter hoogte van hotel Trianon in de Sint-Denijslaan komt er een voorlopige tramtunnel. Greet Riebels: “We noemen hem voorlopig omdat hij tussen 2010 en 2015 als voorlopige tunnel voor trams, bussen, fietsers en voetgangers zal dienen. Daarna wordt één tunnelwand uitgebroken en wordt het bouwwerk deel van de open ruimte onder de sporen. In die open ruimte komt omstreeks 2016 het nieuwe tramstation, de zoenzone en wat verderop de open stationshal. Door de gefaseerde aanpak zullen er steeds trams en bussen onder de sporen kunnen rijden. Voor de aanleg van de voorlopige tramtunnel werd spoor 12 tijdelijk buiten gebruik gesteld. Vanaf spoor 12 worden de zijwanden manueel uitgegraven, om vervolgens de dakplaat te gieten van het eerste compartiment. Daarna zullen telkens nieuwe compartimenten, deel per deel, in de richting van het stationsgebouw worden aangebouwd.

De twee tunnels maken deel uit van het Project Gent Sint-Pieters dat het station en omgeving de komende tien jaar zal aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw: met een vernieuwd station, een nieuw tram- en busstation, 10.000 fietsenstallingen, vernieuwde straten en pleinen, grootschalige projectontwikkeling aan de Fabiolalaan en Sint-Denijslaan, een nieuw natuurpark, en een rechtstreekse autoverbinding met de R4 die via de Timichegtunnel aansluit op een ondergrondse parkeergarage voor 2810 auto’s. De voorlopige tramtunnel maakt, zoals gezegd, in het finale plaatje deel uit van de opengewerkte ruimte onder de sporen waarin het tramstation uitgeeft in de open stationshal. De tunnelwerken zijn begroot op 9 miljoen euro.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: