zondag 30 december 2007

Gesaneerd bedrijfsterrein verwelkomt nieuwe ondernemers

Schepen Karin Temmerman heeft op de vroegere terreinen van Colgate te Gentbrugge de eerste steen gelegd van een nieuw complex. Nog voor de zomer komen daar drie nieuwe bedrijven. In juni 2005 sloot Colgate-Palmolive de vestiging in Gentbrugge, waar men het gekende bleekwater La Croix maakte. De activiteiten verhuisden naar Bordeaux, maar veertig jaar activiteiten hadden hun sporen nagelaten. De bodem was zwaar vervuild met chloroform en gechloreerde solventen. Zonder sanering was er geen nieuwe bedrijvigheid mogelijk. Het terrein werd aangekocht door projectontwikkelaar Sovapex. DEC voerde de bodemsaneringswerken uit. In eerste fase werd 2.000 ton verontreinigde grond selectief afgegraven en naar het grondreinigingscentrum GRC te Kallo afgevoerd. Daarna werden op een diepte van vier meter drie horizontale drains geplaatst. Zo kan men het grondwater afvoeren en zuiveren tot de volledige ondergrond gesaneerd is. Zo kan men de site ontwikkelen nog voor de sanering afgelopen is.

eerstesteencolgate5 Schepen Mathias De Clercq: “Het stadsbestuur doet alle moeite om vervuilde industriële sites uit de stad te bannen. Het Eilandje in Zwijnaarde met zijn voormalige viscoseslibbekkens en de verlaten en zwaar vervuilde terreinen van de Trefil Arbed in Gentbrugge zijn daar een voorbeeld van”. De ontwikkeling van de Colgate site is een voorbeeld van Privaat Publieke Samenwerking. Partners DEC en Sovapex sloegen al eerder de handen in elkaar en bewezen meesters te zijn in het saneren van vervuilde terreinen (de zogenaamde brownfields). Op de zwaar vervuilde site van het failliete Trefil Arbed site bewezen ze dat industriële, residentiële, milieu en stedelijke belangen perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook op de site van het Eilandje te Zwijnaarde wist men het gebruik van gereinigde en ontwaterde baggerspecie te combineren met de ontwikkeling van een gemengd bedrijventerrein.

Schepen Temmerman is sterk betrokken bij de ontwikkeling van de Sas en Bassijnwijk en de sanering van de omringende bedrijventerreinen. Schepen Mathias De Clercq: “Gent kent een sterke economische groei waardoor er schaarste is naar ruimte om te ondernemen, maar ook naar wonen en groen. Daarom moet alle beschikbare ruimte benut worden”. Gent gaat daarom in snel tempo leegstand opsporen, nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen en vervuilde terreinen aanpakken. Ook deze site moet een combinatie van bedrijfs-, woon- en groenzone worden. Op de nieuwe site zullen het voedingsbedrijf Delobelle, additievenproducent Italmaster en de sanitaire groep Sanidesign zich binnenkort vestigen.


Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: