zondag 30 december 2007

Een stadhuis vol met slimme mensen.

slimstemens13Op 30 oktober zat half Gent geboeid te kijken naar ‘De Slimste Mens’ toen drie Gentenaars het tegen elkaar opnamen. Burgemeester Termont kruiste de degens met journaliste Annelies Rutten en zanger Helmut Lotti. Termont legde finaal de duimen maar het werd de plezantste uitzending ooit. Bovendien deed de burgemeester een belofte: als een Gentenaar eindwinnaar dan zou hij die plechtig ontvangen op het Gentse stadhuis. Een burgemeester heeft nu eenmaal de plicht om verdienstelijke burgers te ontvangen, en plots bleken er heel wat slimme Gentenaars te zijn. Winnares Annelies Rutten; professor Jean-Paul Van Bendegem: 5 deelnames; oud bokskampioen Freddy De Kerpel: 4 deelnames en acteur Lieven Scheire, 2 deelnames waren donderdag aanwezig voor een plechtige ontvangst. Helmut Lotti, Erik Van Looy, Rik Torfs, Liesa Naert en Sam De Graeve waren verontschuldigd.

slimstemens17Burgemeester Termont huldigde de genodigden op passende wijze. Annelies Rutten is zo te horen een bezige bij en een echte kwisser die terecht als eerste vrouw ‘De Slimste Mens’ won. Zij kreeg een bronzen beeldje en een mooie ruiker bloemen. Ook bokser Freddy De Kerpel bleek een geduchte tegenstander: hij won van journalist Walter Zinzen, professor Eva Brems en Ter Zake boegbeeld Kathleen Cools. Dat Termont de lof zong van de Gentse deelnemers, vooral van Annelies Rutten, had zo zijn reden. “Nu kan ik nu overal zeggen dat ik in mijn aflevering verloren heb van de Slimste Vrouw, dat maakt het draaglijk”. Bovendien bleef Termont erg bescheiden, op de vraag of hij ook geen hulde verdiende antwoordde hij gevat: “Een burgemeester hoeft zichzelf niet te huldigen, een plaatsje op de foto dat kan nog net”.
slimstemens05De ceremonie werd ook bijgewoond door de Gentse schepenen, zij steunen uiteraard hun medeburgers die Gent (nog eens) op de kaart zetten. Ook gouverneur Denys was aanwezig, maar hij benadrukte dat hij geen goede kandidaat zou zijn. Hij heeft naar zeggen geen goed geheugen voor dit soort zaken en evenmin de humor om kleine fouten te camoufleren. Of zou men hem volgend jaar toch vragen? De deelnemers mochten het huldeboek tekenen en kregen daarna een leuke receptie en een mooi boek over Gent cadeau. Wie een geschenk wil geven en vrienden overtuigen dat Gent een mooie stad is moet eens op zoek gaan naar Gent: Place(s) to Be.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: