zondag 30 december 2007

Gentse Buffalo’s stellen sociaal charter op

Voetbal is veel meer dan tegen een bal trappen: het is alle dagen hard trainen, op tijd komen en volharden. Maar jongeren kijken op tegen voetbal: het heeft prestige. Daarom is voetbal volgens KAA Gent voorzitter Ivan De Witte het ideale middel om jongeren te motiveren om weer aan de slag te gaan en iets van hun leven te maken. Maar ook een professionele voetbalorganisatie kan pas functioneren als ze kan steunen op een groot economisch en maatschappelijk draagvlak. In Groot-Brittannië zijn er clubs die de spil vormen van de sociale werking in hun stad of wijk.

Ook KAA Gent wil de aandacht rond voetbal gebruiken om de band met de Gentenaars te vergroten, jongeren te helpen hun positieve kant te vinden, te leren werken en gezonder te leven. Daarom heeft KAA Gent samen met de Stad Gent en de vzw Open Stadion een sociaal charter ondertekend. Met het charter ‘Voetbal in de Stad’ wil KAA Gent met zoveel mogelijk partners een breed samenwerkingsverband smeden. Momenteel zijn er vier deelprojecten gestart. ‘Kick-Off’ is een voetbalproject voor kinderen en jongeren uit de acht Gentse aandachtswijken. Via de vzw Jong wil men ongeveer 2.200 kinderen bereiken via laagdrempelige sportactiviteiten. Met ‘Gezond Scoort’ wil men met samen met vzw LOGO jongeren bewust maken om gezonder te leven. Met ‘Brug naar werk’ wil men jongeren die deeltijds werken en met grote psychosociale problemen kampen aan de slag helpen. Met ‘Voorzet’ tenslotte stelt KAA Gent samen met het OCMW Gent een traject op voor laaggeschoolde jongeren om hen te weer in te schakelen in de maatschappij.

KAA Gent heeft ervaring met sociale projecten. Voorzitter Patrick Lips: “We trokken er met de spelers regelmatig op uit voor het goede doel, naar de kinderkliniek van het UZ bijvoorbeeld. Maar het bleven losse flodders”. Nu komt er een coördinator die de projecten begeleid. Gunther Schepens wordt het gezicht van de organisatie ‘Voetbal in de Stad’. Partners zijn LOGO, het Buffalo Fan Team en Voorzet. Staatsecretaris Els Van Weert geeft KAA Gent 40.000 euro subsidie, dat is een vijfde van wat het project kost.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: