zondag 30 december 2007

Bouw Artevelde stadion in beslissende fase

Afgelopen maandag ondertekenden Luc Van den Bossche en Jeroen Piqueur van CVBA Artevelde tijdens een druk bijgewoonde persconferentie en in aanwezigheid van talrijke prominenten de bouwaanvraag voor het nieuwe Artevelde stadion. Indien alles volgens plan verloopt kan KAA Gent in 2009-2010 verhuizen. Indien de nodige aansluitingen met de R4 er komen kunnen er in de omgeving en op de aanpalende parkings ruim 10.000 wagens parkeren. Het kostenplaatjes is niet min: 40 miljoen euro, toch voorzien deskundigen geen probleem om de nodige fondsen bijeen te krijgen. Men voorziet dat naarmate de bouw vordert er zich meer dan voldoende partners zullen aanbieden en de terreinen rond het Arteveldestadion één na één bebouwd zullen geraken.

Op de beschikbare terreinen van 13 hectare wordt in een eerste fase een stadion gebouwd waar er naast het voetbalprogramma ook de kantoren van Optima en 14.000 m2 distributie en logistiek ondergebracht worden. Het gebouw wordt opgetrokken in geïsoleerd beton en glazen buitengevel die bovendien ingepakt wordt in een metalen gaas en met een alles overkoepelende luifel. Daardoor krijgt het gebouw een eigen herkenbare expressie als baken voor de stad en zijn sportbeleid. In het gebouw wordt er rekening gehouden met alle normen van UEFA en veiligheid, en met de nodige voorzieningen voor gehandicapten, sanitair, horeca en parkings. Schepen Christophe Peeters: “Het is de bedoeling een veilig en comfortabel gevoel te geven om er wat langer te verblijven dan alleen maar voor de voetbalmatch”.

Het stadion wordt als het eerste Belgische Ecogebouw beschouwd. Door de constructie van de gevel zal er merkbaar energie bespaard worden. En op het dak van de luifel komen er fotovoltaïsche panelen om groene stroom op te wekken. Bovendien wordt er aan waterrecuperatie gedaan door hergebruik van hemelwater voor het sanitair en van het speelveld. De speelveldverlichting wordt zodanig voorzien tegen de onderkant van de luifel zodat lichtverlies tot een minimum beperkt wordt. Het gebouw werd ontworpen door de groep Bontinck. Link: www.bontinck.biz

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: