zondag 30 december 2007

Oost-Vlaanderen krijgt bezoek uit Ecuador, de Filippijnen en Rwanda.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werkt al een geruime tijd samen met organisaties die zich inzetten voor betere leefomstandigheden en maatschappelijke emancipatie van de bevolking in Ecuador, de Filippijnen en Rwanda. Deze organisaties werken rond landbouw voor de eigen voedselvoorziening en als bron van inkomsten, vrouwelijk ondernemerschap, organisatie en vereniging voor maatschappelijke participatie, gehandicaptenzorg en zo veel meer. Daisy, Dativa en Junita werken in Ecuador, Rwanda en de Filippijnen aan de verbetering van de levensomstandigheden en de maatschappelijke emancipatie van de armsten.

Binnenkort komen Daisy, Dativa en Junita samen met coördinatoren van hun regionaal netwerk naar Oost-Vlaanderen. Ze komen getuigen over de kracht van vrouwen en hopen hier zusterorganisaties te kunnen ontmoeten die ervaringen willen uitwisselen en hen willen steunen. Zij willen tevens contact leggen met Oost-Vlaamse vrouwen- en boerenorganisaties, Fair Trade organisaties, gemeenten en zo meer. Het bezoek van deze drie vrouwen kadert in de lancering van de tentoonstelling 'Achter de spiegelbeelden' over vrouwelijk ondernemerschap, een door Vlaanderen gesubsidieerd project op initiatief van het Wereldcentrum en ‘Oog in Oog’. Deze tentoonstelling brengt acht portretten en verhalen over vrouwelijk ondernemerschap in het Zuiden, drie ervan komen uit regio’s waarmee de provincie Oost-Vlaanderen samenwerkt. De provincie werkt voor de organisatie van het bezoek van deze drie vrouwen samen met de organisaties Bevrijde Wereld, Vredeseilanden, Umubano, Esmeraldas, Filippijnengroepen.

Wanneer kan men deze vrouwen ontmoeten?

Ontmoeting met Oost-Vlaamse vrouwenorganisaties in het Wereldcentrum, Voldersstraat 1 te Gent op donderdag 8 november om 12.30 uur. Op de Vrouwendag brengen ze voor de tentoonstelling 'Achter de spiegelbeelden' een verhaal aan over vrouwelijk ondernemerschap. Zij hopen er tevens contacten te leggen met vrouwenorganisaties op zondag 11 november in de Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat te Gent. Op maandag 12 november om 14 uur tijdens het debat over de sterktes en de zwaktes van een regiogerichte ontwikkelingssamenwerking. In het PAC Gouvernementstraat 22 (Auditorium) te Gent. Of op de Info- en ontmoetingsmoment voor mandatarissen en ambtenaren van lokale besturen en voor vrijwilligers op dinsdag 13 november om 18.30 uur, met bezoek aan de tentoonstelling 'Achter de spiegelbeelden' en ontmoeting met de bezoekers. Om 19.30 uur is er een info- en ontmoetingsmoment met toelichting over het provinciaal ontwikkelingsbeleid en de werking in Ecuador, de Filippijnen en Rwanda. Met toelichting over de ontwikkelingssamenwerking bij de 65 Oost-Vlaamse gemeenten. In het Provinciehuis, Gouvernementstraat te Gent. Op 14 november is er een sociaaleconomisch programma met bedrijfsbezoeken en voordracht over de geschiedenis van de coöperatieve beweging in België in samenwerking met de directie Economie dienst Externe relaties.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: