zondag 30 december 2007

Resultaten Verkeersveilige Nacht 2007.

Voor de elfde keer werd door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen afgelopen zaterdag een Verkeersveilige Nacht georganiseerd. Het doel van de actie is om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de reële pakkans tijdens de eindejaarsperiode. Zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, zijn er de komende weken acties gepland.

Er werd door alle 29 politiezones en de federale wegpolitie controles uitgevoerd. De resultaten van de zone Brakel zijn nog niet opgenomen in de resultaten. Er werden 2.855 voertuigen gecontroleerd, van 2.722 chauffeurs werd een ademtest afgenomen, waarvan bij 188 bestuurders een strafbaar alcoholgehalte werd vastgesteld (6,6 %). In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging (in 2006 waren er 5,7 % alcoholintoxicaties). Opmerkelijk is dat er sinds 2005 een gestage stijging van het aantal alcoholintoxicaties is. Hopelijk bevestigt het eindresultaat van de BOB campagne deze trend niet. Sinds 2005 wordt het principe van het a-selectief controleren stikt toegepast: de bestuurder van elk voertuig dat gestopt wordt moet een ademtest afleggen. Daarom moet 95 % van de bestuurders van gestopte voertuigen ook een ademtest aflegden.

De resultaten tussen de verschillende arrondissementen is niet zo groot. Oudenaarde heeft het laagste aantal positieven met 5,5 % , Dendermonde volgt met 6,3 %, Gent telde 7 % positieven. Op de autosnelwegen werden niet minder dan 8,6 % van de bestuurders betrapt. Tijdens de komende BOB campagne zullen in de provincie Oost-Vlaanderen nog verschillende controles worden uitgevoerd, dit zowel tijdens het weekend als op weekdagen.

Er werden 6.950 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 705 chauffeurs (10 %) begingen een overtreding. Er werden dus veel meer voertuigen gecontroleerd dan vorig jaar, toch wordt er een lichte daling van het aantal overtredingen vastgesteld. Er werden 20 personen onderworpen aan een controle waarvan er 9 een positief urinestaal afleverden. De uitslag van het bloedonderzoek zal uitwijzen of deze personen inderdaad positief worden bevonden. Toch moeten personen die een positieve urinetest afleveren hun rijbewijs onmiddellijk afgeven voor 12 uur. In de provincie Oost-Vlaanderen werden 319 lokale en federale politieagenten ingezet voor deze Verkeersvrije Nacht, vorig jaar waren er dat 243. Er werden 46 rijbewijzen ingetrokken voor alcoholintoxicatie, 9 voor snelheidovertredingen en 9 voor rijden onder invloed van illegale drugs.

Commissaris De Smet: “De Politiezone Gent wil de bevolking sensibiliseren voor het feit dat alcoholgebruik en veilig rijgedrag niet samengaan. Het rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen: ongeveer een kwart van alle verkeersdoden in Europa is te wijten aan alcoholgebruik. Vooral in de weekeindnachten kruipt nog steeds een groot aantal bestuurders dronken achter het stuur”. Ook de horeca-uitbaters zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. De Gentse horeca is dan ook een ideale partner om samen actie te voeren in het kader van een Verkeersveilige Nacht. Vermoed een horeca-uitbater dat één van zijn klanten een glas te veel op heeft om nog met de auto te rijden, dan kan de uitbater dit testen met een blaaspijpje. Dat is een tester voor eenmalig gebruik die het alcoholgehalte meet. De Gentse politie verspreidde, met de hulp van horecacoach Bart Inghelbrecht onder 37 Gentse horecazaken 2.000 van die blaaspijpjes. De deelnemende horecazaken zijn te herkennen aan het kwaliteitslabel met de slogan “Ik stuur mijn klanten veilig het verkeer in”.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: