zondag 30 december 2007

Nieuw duurzaam bedrijventerrein voor Gent.

In 1983 kocht Domo het textielbedrijf Fabelta Zwijnaarde over en werd daarbij opgezadeld met een zwaar vervuilde stortplaats: het Eilandje. Dank zij FASIVER werd dit terrein van 42 hectare gesaneerd en zijn de gronden nu geschikt als bedrijfsterrein. De stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen gaan het terrein nu ontwikkelen tot een polyvalent havengebonden bedrijventerrein. Maandag werd het inrichtingsplan voorgesteld door initiatiefnemers Domo Real Estate, de Stad Gent, de provincie en de NV Waterwegen en Zeekanaal. In 2011 worden de eerste bedrijven verwacht.

voorstellingeilandje1Het terrein wordt nu eerst 5 meter opgehoogd met gerecycleerde baggerspecie. Tijdens de werken wordt een tijdelijke verwerkingsinrichting voor baggerspecie ingericht, waardoor het Vlaamse Gewest de nodige baggerwerken aan de Bovenschelde, de Ringvaart en de Gentse binnenwateren kan laten uitvoeren. Even zag het er naar uit dat het project op de klippen zou lopen toen milieuverenigingen klacht indienden en de werken lieten stilleggen. Een kapitale fout die hen nu zuur zou kunnen opbreken want de schade loopt in de miljoenen. Nu de vergunning eindelijk in orde is worden de Vlaamse waterwegen eindelijk weer uitgebaggerd.

Schepen Mathias De Clercq: “Het is de bedoeling om hier een aantrekkelijk en duurzaam bedrijventerrein aan te leggen. Er is plaats voor een combinatie van logistiek en kennisbedrijvigheid, een deel van het terrein word open gehouden voor toekomstige ontwikkelingen. En er komt een groenzone van 11 hectare”. Door zijn ligging richt het bedrijventerrein zich ook op watergebonden activiteiten en door een nog aan te leggen aansluiting met de R4 en de nabijheid van de E40 is de ontsluiting optimaal. Voor fietsers en voetgangers is er een nieuwe brug over de Ringvaart voorzien. Het nieuwe bedrijventerrein moet model staan wat betreft duurzaamheid. Dit impliceert een aantal verplichtingen naar bedrijfsparkmanagement, energieprestaties, CO2 uitstoot, gemeenschappelijke voorzieningen en zo meer.

Gedeputeerde Marc De Buck: “Ook de provincie is partner in dit project, Oost-Vlaanderen is een zeer sterke kennisregio en een logistieke topregio. Dit zijn troeven die wij met dit terrein maximaal willen uitspelen”. De provincie richt zich op het aantrekken en ontwikkelen van (hoogtechnologische) bedrijven en het promoten van Oost-Vlaanderen anderzijds. Binnen enkele jaren moeten hier 1.800 tot 2.100 mensen werken. Er zijn gesprekken met De Lijn aan de gang om het gebied te ontsluiten, voorlopig met bussen. Men bestudeert ook het doortrekken van de tram 20-21 tot Zwijnaarde en verder tot aan het Eilandje. Dringender echter is het doortrekken van de R4 tot een volwaardige ringweg rond Gent. Het is de R4 die de belangrijkste toegangsweg tot het Eilandje moet worden.

Schepen Temmerman: “Bedrijven zullen zich op het Eilandje kunnen vestigen indien er voldoende ruimte is en indien zij aan zes voorwaarden voldoen. Daar zitten een aantal verplichtingen in zoals tewerkstelling, deelname in het parkmanagement en een duurzaamheidsscan”. De verbinding met de binnenvaart via de Schelde en de Ringvaart, de aanwezigheid van hoogtechnologische bedrijven, de aantrekkelijke aanleg van het bedrijvenpark en de vlotte bereikbaarheid moeten garant staan voor een snelle invulling van de aanwezige percelen.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: