zondag 30 december 2007

Stad Gent heeft beste website

Van de 308 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten heeft Gent de beste website. Dat blijkt uit de eGov Monitor Lokale Besturen 2007. Deze jaarlijkse doorlichting van 327 steden en gemeenten door Indigov leert dat algemeen gesproken de kwaliteit van de gemeentelijke sites wel verbetert, maar erg langzaam. Dit jaar staat Gent op nummer één in de ranking. De Oost-Vlaamse stad heeft haar site knap vernieuwd en scoort op elke onderzochte index met best practices. De Gentse site biedt een grote hoeveelheid informatie en diensten via meervoudige zoekstructuren aan. Toch blijft hij ondanks een massaal aanbod aan informatie gebruiksvriendelijk en trendy.

Als grootstad heeft Gent duidelijk fors geïnvesteerd in de site, maar het resultaat getuigt ook van een goed doordachte visie. Niet alle steden en gemeenten kunnen dezelfde middelen inzetten. Maar onderstaande top 10 uit de eGov Monitor Lokale Besturen 2007 illustreert dat gemeenten als Kampenhout of Lennik met beperkte mogelijkheden toch opmerkelijke resultaten behalen. Neem nu Zwijndrecht, dat dankzij een totaal vernieuwde website vanuit het niets naar de tweede plaats springt. Ook andere kleinere gemeenten als Edegem of Zwalm gooien hoge ogen met hun eLoket. De provincie Limburg heeft geen enkele gemeente in de top 10. De Top 10 is beschikbaar op www.pressreleases.be.

De meest verontrustende vaststelling noemen de onderzoekers de afwezigheid bij een meerderheid van gemeenten van een welomlijnd beleidsplan voor de invoering van nieuwe informatietechnologieën. Het maakt daarbij zelfs geen verschil of het om interne of externe (ICT naar burgers en bedrijven) beleidsplannen gaat. Nochtans blijkt uit de enquête van Indigov bij de lokale politieke verantwoordelijken dat 37 % eGovernment een hoge beleidsprioriteit noemt en slechts 15% er een lage tot zeer lage prioriteit aan verleent. Verder vormen de uitbouw van een eLoket en de elektronische dienstverlening nog grote pijnpunten. Meer dan 40% van de lokale besturen heeft nog geen eLoket. Kwaliteit en aanbod van de meeste bestaande eLoketten zijn bovendien maar magere beestjes.

De gemeenten boeken gelukkig ook vooruitgang. Het gebruik van de website als (multimediaal) nieuwsplatform verbetert. Zowel in zachte (vrije tijd, cultuur en toerisme) als in harde sectoren (lokale economie) nam het aanbod aan informatie gevoelig toe. Er kan veel meer gemaild worden van burger naar bestuur en omgekeerd. Heel wat lokale besturen verkennen ook de nieuwere populaire internettoepassingen als web-TV, YouTube, Google Maps of Skype. Nog enkele opmerkelijke bevindingen: gemeenten willen meer ondersteuning vanwege de hogere overheid, op drie vlakken. Vastleggen van standaarden voor een vlottere interbestuurlijke data-uitwisseling, aanbieden van concrete toepassingen en bouwstenen om applicaties op maat te configureren en tenslotte kennisgerichte ondersteuning. De gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest scoren zwakker dan de gemeenten uit het Vlaams Gewest.

Eén derde van de besturen heeft geen dienst met specifieke verantwoordelijkheid voor ICT, bij de gemeenten met minder dan 15.000 inwoners loopt dit op tot meer dan de helft. Meer dan 60% van de besturen zal ook in 2008 maximaal kunnen terugvallen op 1 voltijdse ICT medewerker. Voor bijna de helft van de besturen is het ICT budget voor 2008 geplafonneerd op 100.000 euro. Grote besturen geven per inwoner (33 euro) meer uit aan de website dan kleine (9 euro). De volledige studie met resultaten van de doorlichting van 327 stedelijke en gemeentelijke websites én bevraging lokale politieke verantwoordelijken kan besteld worden bij Indigov, anne.struyven@indigov.be Prijs: 275 euro (excl. 6% BTW). Gemeentebesturen ontvangen naast het algemene rapport ook gratis een maatrapport.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: