zondag 30 december 2007

Explosieven voor oud postgebouw aan Sint-Pietersstation

Om de twee resterende torens van het voormalig postgebouw op het Maria Hendrikaplein te slopen, kiest de NMBS voor het beperkt gebruik van Explosieven. Op 17 en 25 november zal een gespecialiseerde firma zowel de achterste als de voorste toren gecontroleerd laten omvallen, door de steunpilaren in één gevel te verbrijzelen. De torens zullen allebei in de richting van de vrijgemaakte middenruimte vallen. Deze methode heeft als voordeel dat de hinder en risico’s voor omwonenden, pendelaars, en werknemers van het sloopbedrijf sterk worden ingeperkt. Er is gekozen voor een zaterdag en een zondag, om de school- en werkdrukte op treinen, trams en bussen te vermijden.

Tijdens de twee sloopdagen zal er veiligheidszone van 30 meter rond het gebouw worden ingesteld. Die cirkel zal nog verruimen kort voor, tijdens en kort na detonatie. Infrabel, de structuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, sluit telkens een aantal perrons af om de veiligheid van de treinreizigers in het station te verzekeren. Nog als gevolg van de sloopwerken wordt de Voskenstunnel (tussen het Maria Hendrikaplein en de Voskenslaan) gedurende een maand (van 5 november tot vermoedelijk 7 december) afgesloten voor het autoverkeer. Bussen van De Lijn en voetgangers en fietsers mogen wel nog door de tunnel, op de versmalde rijstroken.

De omleiding wordt door het Infopunt Project Gent Sint- Pieters breed gecommuniceerd. Greet Riebels, communicatieverantwoordelijke: “Binnenkort volgt meer gedetailleerde informatie rond de veiligheidsmaatregelen bij de sloopwerken. Maar ook over de omleiding zal er met alle betrokkenen gecommuniceerd worden. De buurtbewoners, scholen, bedrijven voor en achter het station worden met een informatiebrief en of e-mail persoonlijk op de hoogte gebracht. Pendelaars die per auto naar het station komen krijgen een informatiebrief onder de ruitenwisser”.

Wie tussen november en begin december in Gent moet zijn, mijdt best de omgeving van het Sint-Pietersstation. Wie via de R4 of de E40 (Oostende) stad inwaarts moet, neemt beter de omgeving van de Watersportbaan en vervolgt zijn weg via de R40 (Stadsring). Wie via de N60 of E17 (Kortrijk) de omgeving nadert, rijdt best via De Sterre en Kortrijksesteenweg naar de R40 (Kleine Ring). De omleidingen zullen bewegwijzerd worden, voor fietsers en openbaar vervoer veranderd er niets. Meer informatie op http://www.projectgentsintpieters.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: