zondag 30 december 2007

Strategisch plan voor Gentse Kanaalzone

speybank05 Sinds 1993 wordt in de Gentse Kanaalzone intensief gewerkt aan een strategisch plan dat in mei 2007 afgerond werd en de titel “Wel-varende kanaalzone” kreeg. Partners waren de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, het Havenbedrijf en de provincie Oost-Vlaanderen. Doelstelling van het project was om het ruimtelijk beleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in de Gentse Kanaalzone beter op elkaar af te stemmen. Ook de Vlaamse regering besefte het economische belang en wil mee de Gentse haven verder uitbouwen. Daarom werd de haven van Gent in 1997 geselecteerd als ‘poort’ in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Tegelijk willen alle partners de leefbaarheid van de kanaaldorpen garanderen.

speybank21 In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (2007 – 2012) zijn afspraken gemaakt om de doelstellingen van dit strategisch plan te bereiken. Schepen Sas van Rouveroij en gouverneur Denys gaven een toelichting bij dit ambitieuze plan. Na de overhandiging aan Minister-president Kris Peeters ondertekenden alle partners dit nieuwe samenwerkingsakkoord. Gouverneur Denys: “Bij deze overeenkomst is er niet alleen aandacht aan de ontsluiting van het havengebied en het economische aspect, maar ook op gebied van milieu, leefbaarheid, mobiliteit, verkeersveiligheid en inspraak van bewoners”. Het immense belang van deze overeenkomst blijkt niet alleen uit de tewerkstelling in de haven: met 66.000 arbeidsplaatsen zorgt de Gentse haven voor 40% van de tewerkstelling in de provincie. Er moet over de grenzen heen overhandeld worden voor de ontsluiting van het havengebied. Schepen van Rouveroij: “De verdere groei van de industrie is erg belangrijk, maar niet ten koste van de bewoners en het leefmilieu. Er is nood aan een tweede grotere zeesluis in Terneuzen. Er wordt ook werk gemaakt van de uitbouw en betere benutting van industriegronden, verbetering van de toegangswegen en uitbouw van een ecologisch netwerk”.

speybank01 In 1999 kreeg de Provincie Oost-Vlaanderen van de Vlaamse overheid een prijs van 5.000 euro voor dit project. Drie jaar later besloot de provincie met dit geld een kunstwerk te kopen. De keuze viel op het kunstwerk Speybank van kunstenaar Luc Deleu dat bestond uit vier containers die samen een triomfboog vormen. Aangezien het kunstwerk al op diverse plaatsen tentoon gesteld werd heeft het een internationale uitstraling. Maar omdat de aankoop, transport en plaatsing samen 84.000 euro kosten ging de provincie op zoek naar partners. De grond werd geschonken door het Havenbedrijf Gent. De vier partners: provincie, de Vlaamse overheid, Gent, Evergem, Zelzate en de bedrijven Volvo cars en Arcelor Mittal brachten het nodige geld bijeen. Na de ondertekening werd het beeld onthuld in aanwezigheid van de kunstenaars en alle partners. Link: www.gentsekanaalzone.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: