zondag 30 december 2007

Woon- en zorgcampus De Liberteyt officieel geopend

liberteyt02Vrijdagnamiddag openden OCMW voorzitter Geert Versnick en minister Marino Keulen de nieuwe zorg- en wooncampus De Liberteyt in Wondelgem. Geert Versnick: “De Liberteyt is een pareltje, een ultramodern gebouw, voorzien van erg ruime en comfortabele woonkamers die dubbel zo groot zijn als voorgeschreven. Bovendien zijn de kamers voorzien van alle comfort zoals een zithoek, badkamer en een kitchenette”. Het gloednieuwe gebouw heeft plaats voor 125 bewoners en vervangt het oude rusthuis Sint-Jozef dat niet meer aan de functionele normen van verzorging en verpleging beantwoordde.

Het OCMW van Gent heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in de modernisering van de rust- en verzorgingstehuizen. Er werd besloten om de rusthuizen om te vormen tot vier nieuwe campussen. OCMW voorzitter Geert Versnick: “Op deze campussen zijn woon- en zorgcentra met een zorgaanbod op maat van ieders behoefte. Het OCMW voorziet daarom ook in seniorenwoningen, of in tijdelijke opvang in dagverzorgingscentra of een kortverblijf”.De eerste realisatie was het centrum voor senioren De Vijvers in Ledeberg. De tweede vernieuwing was campus Heiveld in Sint-Amandsberg. Op die site is er ook woningcomplex met dienstverlening en een trefcentrum. Op 31 augustus 2005 werd campus Zonnebloem te Zwijnaarde geopend. De vierde campus die vrijdag plechtig geopend werd is De Liberteyt in Wondelgem. Geert Versnick: “De Liberteyt vorm het sluitstuk van een hele reeks vernieuwingen in het zorgaanbod voor senioren in het OCMW Gent”.

liberteyt09Het gebouw heeft 9.507 m2 oppervlakte en is gebouwd in een u-vorm met in het midden een gang met uitzicht op de binnentuinen aan weerszijden. Het gelijkvloers bestaat uit een ruime inkomhal met cafétaria, onthaal, kapsalon, een ergolokaal en de mogelijkheid voor een cybercafé. Opvallend zijn de ruime woningen met ramen tot op de grond en voorzien van zonneweringen. Het OCMW Gent is een pilootproject voor het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden”. Dit fonds financiert voorzieningen die beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorg comfort en toch betaalbaar blijven. Om de residenten toe te laten te genieten van een huiselijke sfeer werd er bijzondere aandacht besteed aan de binnenhuisinrichting. Veronique Dierinck: “ Er werd gekozen om elke verdieping in een andere kleur te schilderen en variatie te steken in de vloerbekleding, deuren, lambrisering, tegels en zo meer”.

Volgens oude documenten is er in Wondelgem sinds 1280 een instelling die zich bezig hield met armen en hulpbehoevenden: de Armenkamer. Die stond tot aan de Franse Revolutie in voor de armenzorg. Nadien gingen al de bezittingen over naar het Bureel van Weldadigheid, een officiële instelling met vijf bestuursleden die verkozen werden door de gemeenteraad. In 1834 kreeg het Bureau der Weldadigheid de herberg De Liberteyt in pacht genomen van de gemeente. In 1928 werden er opnieuw verbouwingswerken uitgevoerd en kreeg het rustoord ook zijn naam: Gesticht Sint-Jozef . Sint-Jozef kreeg in 1980 een nieuwe vleugel waarbij 60 nieuwe bedden in gebruik genomen werden. In 2005 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe complex dat opnieuw de naam De Liberteyt kreeg.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: