zondag 30 december 2007

Meer ruimte voor regering Verhofstadt

“Ons land is in een diepe crisis terecht gekomen, maar Open VLD wil zich verantwoordelijk opstellen,” zegt voorzitter Bart Somers. Dat betekent echter niet dat Open VLD een noodregering wil, die met een nieuw regeerakkoord naar het parlement zou trekken en er het vertrouwen vragen: “Wij verzetten ons tegen een noodregering. Wel moet het mogelijk zijn dat de zittende regering van lopende zaken, iets meer ruimte krijgt om de dringende problemen aan te pakken. Maar wel in overleg met het parlement en gestoeld op een brede consensus.” Voor Bart Somers moet nu eerst werk worden gemaakt van een echte staatshervorming.

Bart Somers is ervan overtuigd dat je geen stabiele federale regering kan vormen zonder een echte staatshervorming: “We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht tussen de gemeenschappen en tussen de federale overheid en de deelstaten”. Daarom moet voor hem het debat over de staatshervorming nu snel op gang komen en moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Bart Somers herhaalt zijn oproep tot de christendemocraten om tot een communautaire consensus te komen en te stoppen met politieke spelletjes. De Vlaamse liberalen wijzen een noodregering af. “Het is te gemakkelijk Guy Verhofstadt te vragen nu alle problemen op te lossen die zich de voorbije weken en maanden hebben opgestapeld. Dat is niet ernstig”, zegt Bart Somers. Bovendien vreest de partijvoorzitter dat zo een noodregering zou kunnen misbruikt worden om het probleem van de staatshervorming op de lange baan te schuiven.

Dat betekent echter niet dat Open VLD haar verantwoordelijkheid niet wil opnemen. Daarom is een uitbreiding van de bevoegdheden van de zetelende regering van lopende zaken wel bespreekbaar. “Om het land goed te besturen, is er de regering van lopende zaken. Die moet de nieuwe moeilijkheden die opduiken in overleg met en onder controle van het parlement, gestoeld op een brede consensus, kunnen aanpakken.” Op die manier wil Open VLD dat de regering toch de meest dringende problemen kan aanpakken, in afwachting van een akkoord over de staatshervorming. Bart Somers sluit wel uit dat de regering van lopende zaken een actieve rol zal spelen in de Conventie ter voorbereiding van die staatshervorming. Bron: www.vld.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: