zondag 30 december 2007

Kristallnacht herdenking aan de Lindelei

michaã«l lustigNog steeds weten heel wat Gentenaren niet waar het monument Michaël Lustig staat, het monument dat 87 Gentse joden, slachtoffers van de Nazi deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Michaël Lustig, rabbijn van de Joodse Gemeenschap Gent, weigerde onder te duiken hoewel een Gents medeburger hem dit aanbood. Hij verkoos ten dienste te blijven van zijn gemeenschap. In 1943 werd hij met zijn vrouw Regina en zijn twee kinderen Charlotte en David gedeporteerd vanuit zijn woning aan de Coupure. Alle gezinsleden werden door de nazi’s vermoord in Auschwitz. Het monument is tevens opgedragen aan de Gentse burgers die, op gevaar van hun leven, hielpen om joodse medeburgers te redden. Een kunstwerk met een belangrijke boodschap, opdat we niet vergeten wat er destijds gebeurde en op dat we niet opnieuw de ogen zouden sluiten. Het Michaël Lustig Monument is ook de plaats waar de Stad Gent en het Vredeshuis samen met de Joodse Gemeenschap van Gent de Kristallnacht herdenkt. Dit jaar valt de herdenking op zondag 4 november om 11 uur. In naam van de Stad Gent wordt iedereen uitgenodigd om aan deze sobere ingetogen plechtigheid aan de Lindelei deel te nemen. De toespraken worden gehouden door burgemeester Daniël Termont en Marc Verschooris, lector aan de Hogeschool Gent namens de Joodse Gemeenschap van Gent

Op 7 november 1938 wordt Ernst vom Rath, de derde secretaris van de Duitse ambassade in Parijs, neergeschoten door Herschel Grynszpan, een 17-jarige Poolse jood afkomstig uit Hannover. Twee dagen later geeft dit aanleiding tot een grootschalige pogrom die zijn naam ontleent aan de talloze ruiten die sneuvelen. De officiële Nazi documenten vermelden: 191 synagogen verbrand, 76 met de grond gelijk gemaakt, 20.000 joden gearresteerd, 36 doden en evenveel gewonden, 7.500 winkels deels of volledig vernietigd. Later blijkt dat deze cijfers minstens verdubbeld mogen worden. Daags na deze zogenaamd pogrom worden er op bevel van Himmler nog eens 30.000 joden gearresteerd en naar Dachau, Sachsenhausen en Buchenwald gedeporteerd. De 700.000 Duitse joden worden verplicht alle schade te betalen (1 miljard mark). Die Nazi represailles zijn uitgegroeid tot wat aanzien wordt als het grootschalige startschot voor de Shoah. De grondigheid en de openbaarheid waarmee één en ander uitgevoerd werd kon niet langer de bewering ‘dat men het niet wist’ rechtvaardigen. Noch voor de Duitse, noch voor de Europese publieke opinie. Daarom is de Kristallnacht ook het symbool voor de complete negatie van enige democratische reflex. Herinneren is de toekomst herdenken: een wereld waarin de mens vrij en gelijk is in waardigheid en rechten, zonder enig onderscheid.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: