zondag 30 december 2007

Feestelijk ontvangst voor Gentsche Sosseteit op Gentse stadhuis

sosseteit25jaar2Vrijdagavond werd het bestuur van de Gentsche Sosseteit feestelijk ontvangen door burgemeester Termont op het Gentse stadhuis. De Sosseteit werd 25 jaar geleden opgericht in café ’t Tempelierke. Bedoeling is de Gentse moedertaal in stand te houden en contacten te leggen met Gentenaars in het buitenland. In 1982 startte de Sosseteit met de uitreiking van gekende “Handjses” aan verdienstelijke Gentenaars. De vereniging groepeert onder haar leden heel wat gekende Gentenaars en die vinden het een hele eer om vereeuwigd te worden met de afdruk van hun hand in gips door handsjesgieter Benjamin Depuydt.

sosseteit25jaar6Burgemeester Termont verwelkomde het gezelschap van harte en liet niet na te benadrukken hoe belangrijk het werk van de Sosseteit wel is voor het Gentse dialect (zeg maar taal) en de vele werk dat de Sosseteiters wel verrichten voor het instandhouden van het dialect in het algemeen. De drukke agenda, de talrijke activiteiten en de steun van talrijke prominenten tonen hoe belangrijk het werk van de Sosseteit wel is. De burgemeester was ook verheugd te horen dat de Gentsche Sosseteit nu ook een jongerenafdeling had en huldigde schepen van Jeugd Mathias De Clercq om de kar van de Jong Sosseteiters te trekken zodat men niet bevreesd moest zijn dat er binnen 25 jaar niemand zou opdagen om 50 jaar Gentsche Sosseteit te vieren.

sosseteit25jaar11Voorzitter Eddy Levis bedankte de burgemeester op zijn beurt voor het hartelijke welkom op het stadhuis en benadrukte het belangrijke werk dat de vele medewerkers achter de schermen verrichtte. Maar ook de vele Gentenaars en sympathisanten die steeds weer opdagen voor de talrijke evenementen en zo de Sosseteit springlevend houden. Ook de verschillende stadsdiensten die meehielpen de evenementen te ondersteunen werden niet vergeten. Om de burgemeester te danken voor zijn sympathie en steun voor alle Gentenaars kon de voorzitter het niet nalaten een passend geschenk te overhandigen. Daarom kreeg burgemeester Termont een anoniem “handsje” overhandigt. Eddy Levis: “t Es een anoniem ‘Handsje’, ‘k wete zelve nie van welkste Genteneere da onzen handsjesgieter ‘t afgegoten hee, moar noar anleidinge van ons 25 joar geve’k het u, als burgervoader, mee veel plezier, in noame van de Gentsche Sosseteit”. Het kistje met de anonieme afdruk draagt de tekst: “1982-2007 25 joar Gentsche Sosseteit. Wij zijn van Gent en wij loaten da geren hure! Plechtig overhandigd aan ‘t stadsbestuur noar aanleidinge van de fiestelijk ontvangste op ‘t stadhuis, uit grute liefde veur Gent, zijn sappige toale en zijn volksche culture Gent, de 7en december 2007 Eddy Levis, presedent”. Link: http://www.sosseteit.centerall.com

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: