zondag 30 december 2007

Apothekers mogen geen geneesmiddelen weigeren.

Geschokt door de verklaringen van een apotheker uit Ruisbroek is de Centrale Vrijzinnige Raad tussengekomen bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers. De apotheker had in de media uitspraken gedaan waarin hij toegaf in naam van de voorschriften van de Katholieke leer geneesmiddelen af te leveren die hij als immoreel beschouwt, zoals anticonceptie, producten die gebruikt worden om euthanasie te plegen of de morning-afterpil. Hij zei dat hij zijn klanten op de hoogte bracht met een aanplakbiljet op zijn toonbank. De apotheker neemt het standpunt over dat paus Benedictus XVI onlangs herhaalde tijdens een internationaal congres van katholieke apothekers over het recht op gewetensbezwaar van de apothekers.

De Centrale Vrijzinnige Raad heeft een schrijven gericht aan de Orde der apothekers om te benadrukken dat het recht op gewetensbezwaar dat voorzien wordt door de Code van farmaceutische plichtenleer geen absoluut recht is. De continuïteit van de zorgverlening en de rechten van de patiënt moeten te allen tijde verzekerd worden, zoals geschreven staat in dezelfde Code. De praktijken die aanklaagt worden zijn verre van onschuldig. Ze betekenen een reëel afwijkingsgevaar die de fundamenten van onze democratie, die gebaseerd is op een verscheidenheid aan levensbeschouwingen en op het principe van de scheiding van kerk en staat, op de helling zouden kunnen zetten.

Sonja Eggerickx, voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen: “De Orde der apothekers heeft snel gereageerd en heeft deze interpretatie van de Code van farmaceutische plichtenleer bevestigd, zeggende dat het noodzakelijk is dat de betrokken apotheker de patiënt doorverwijst naar een confrater die voor de aflevering van het geneesmiddel kan zorgen. Bovendien zal tijdens de wachtdienst de persoonlijke overtuiging van de apotheker dienen te wijken voor het recht van de patiënt op de continuïteit van de zorgen. Met andere woorden, de betrokken apotheker zal vooralsnog verplicht zijn tot aflevering over te gaan”. Het recht op gewetensbezwaar van de apotheker mag de fundamentele rechten van de patiënt niet in gevaar brengen.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: