zondag 30 december 2007

Krijgen de Vlamingen 100 euro voor gemeentelijke schuldaflossing?

Minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) wil de 308 Vlaamse steden en gemeenten in de loop van volgend jaar 600 miljoen euro schenken om hun schulden vervroegd af te lossen. Daarmee wil Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, beletten dat de Vlaamse steden en gemeenten in de loop van volgend jaar hun gemeentebelastingen opnieuw verhogen. Concreet krijgt elke stad of gemeente 100 euro per inwoner. Open VLD voorzitter Bart Somers vindt het alvast een prima voorstel: "Op die manier krijgen de gemeenten meer beleidsruimte en hebben ze ook geen excuses meer om de lokale belastingen te verhogen. Ook de burger profiteert dus van deze maatregel."

In totaal staan de Vlaamse steden en gemeenten voor een bedrag van 9 miljard euro in het rood. Om die uitstaande schuld te bekostigen, spenderen heel wat Vlaamse steden en gemeenten jaarlijks daarvoor een aanzienlijk deel van hun inkomsten. Ondertussen neemt die schuldenlast jaarlijks nog vaak toe. Waardoor op hun beurt ook de schulduitgaven weer toenemen en er weer minder geld overblijft om te investeren in actuele noden. Hierdoor verhogen heel wat lokale overheden de gemeentelijke belastingen. Met als gevolg dat de effecten van zowel Vlaamse als federale lastenverlagingen teniet worden gedaan. Vlaams minister Van Mechelen doorbreekt met zijn voorstel deze vicieuze cirkel.

Vlaams minister-president Kris Peeters onderstreept dat dit voorstel een persoonlijk denkspoor is van Dirk Van Mechelen en nog niet werd besproken binnen de Vlaamse regering. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten dringt aan op duidelijkheid. 'Het zou pas erg zijn dat gemeenten door de berichten in de media beslissen belastingverhogingen niet door te voeren, om achteraf vast te stellen dat de Vlaamse regering niets doet', zegt VVSG voorzitter Jef Gabriëls. Volgens Gabriëls is het idee van Van Mechelen gewoon schitterend. 'Dan zijn voor de rest van de legislatuur de meeste financiële problemen van de lokale besturen opgelost. De Vlaamse regering heeft een spaarpotje van twee miljard euro. Een tweede, gelijkaardige operatie in 2009 is volgens Van Mechelen niet onmogelijk.

Open VLD verbaast zich over de terughoudende reacties van Minister-president Peeters en de CD&V minister van Welzijn, Steven Van Ackere. Bart Somers: “De middelen die minister Van Mechelen wil gebruiken zijn kasgelden. Die mogen enkel worden gebruikt om schulden af te lossen en omdat de Vlaamse regering, dankzij het beleid van minister Van Mechelen, er zelf geen meer heeft volgend jaar, is het een uitstekend idee om de gelden te gebruiken voor de vermindering van de lokale schuldenberg. Deze discussie staat dus volledig buiten de begrotingsdiscussie.”

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: