zondag 30 december 2007

Wisselmeerderheid voor hoofddoekenverbod

Gisteravond stemde de Gentse gemeenteraad na een drie uur durend debat toch in met een hoofddoekenverbod voor ambtenaren die met het publiek in contact komen. Burgemeester Termont: “Dit verbod komt er omdat de raadsleden niet vrij waren in hun keuze, die werd opgelegd door hun partij. Als alle raadsleden vrij waren te kiezen was dit voorstel nooit goedgekeurd”. Het is nu afwachten wat de Gentse OCMW raad zal beslissen, want het hoofddoekenverbod geldt niet voor personeel in dienst van het OCMW. Voor de zitting van de gemeenteraad was er een manifestatie van voor- en tegenstanders van het verbod. Aanhangers van Groen! en Voorpost stonden lijnrecht over elkaar, elk langs hun kant van de trap van het Gentse stadhuis. Volgens Groen! en Spirit moet een ambtenaar neutraal handelen maar moet hij niet neutraal zijn bij het dragen van religieuze symbolen. Voor Voorpost was het signaal duidelijk. Neutraal wil zeggen: neutraal over de hele lijn.

Eerst mocht Abderrahim Lahlali, advocaat en woordvoerder van het burgerinitiatief het woord voeren. Hij stelde dat actief pluralisme in Gent bestaat en huldigde de voorbeeldige wijze waarop Gent het islamitisch offerfeest organiseert. Zijn vraag voor actief pluralisme werd met 41 stemmen goedgekeurd, maar zijn vraag om religieuze kentekenen toe te laten, werd weggestemd. Tijdens het daaropvolgend debat namen alle politieke partijen hun gekende standpunten in. De debatten werden steeds breedsprakerig, blijkbaar werkte de aanwezigheid van TV camera’s op de verbeelding. Enkel Open VLD beperkte zich in de discussies en hield zwijgend voet bij stuk.

De tussenkomst van oppositie was vaak emotioneel en eerder op personen dan op hoofddoeken gericht. Filip Watteeuw (Groen!) huldigde de burgemeester voor zijn trouw aan de coalitiepartner maar haalde zwaar uit naar de VLD. Het verbod op hoofddoeken kon er volgens hem enkel komen met een wisselmeerderheid samen met het Vlaams Belang. Het cordon sanitaire werd daarmee doorbroken. Freya Van den Bossche (SP.a) hekelde de vaagheid van het verbod. Wie komt er met publiek in contact? Dat is een vraag die men nog niet beantwoord heeft.

Maar waarom is Open VLD tegen de hoofddoek? Sami Souguir (Open VLD): “We leven in een wereld die erg divers is, ook op cultureel en religieus gebied. De VLD respecteert ieders keuze, maar er zijn enkele eenvoudige regels zoals de scheiding tussen Kerk en Staat. Sommigen zien de hoofddoek als een religieus symbool, dat is een reden om hem te verbieden, tenminste voor ambtenaren die in contact komen met het publiek. Een neutrale overheid is nu eenmaal de beste garantie voor respect en diversiteit in onze maatschappij. Je kunt daar niet blijven over zeuren”. Voor Open VLD is iedereen dus volledig vrij in zijn religieuze overtuiging en ook in het dragen van een hoofddoek, alleen niet aan een loket.

De meest gehoorde klacht tijdens het debat was de verplichting die de partijen aan de raadsleden opgelegd hadden, anders was het verbod nooit gestemd. Maar dit klopt niet. Fractievoorzitter Sami Souguir: “ Het voorstel is er gekomen na een brede discussie in eigen rangen. De afspraak was dat de stemming volledig vrij was. Maar als het over discriminatie en diversiteit gaat dan zijn er andere punten die belangrijker zijn. Zo is het aantal personeelsleden van allochtone afkomst bedroevend laag. En er werken bijna geen gehandicapten aan de stad Gent, ook die mensen verlangen naar zinvol werk in een aangepaste omgeving. Dat is de echte prioriteit”. http://www.liberales.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: