zaterdag 29 december 2007

Akkoord over asiel en migratie kleurt blauw

Bij de regeringsonderhandelingen heeft Open VLD haar eerste slag thuis gehaald. Het akkoord dat de voorbije nacht werd gesloten over asiel en migratie bevat enkele belangrijke verkiezingsbeloftes van de partij. Zo wordt de mogelijkheid tot gezinshereniging ingeperkt en zal het verkrijgen van de Belgische nationaliteit onderworpen worden aan extra voorwaarden. Er komt ook geen grote regularisatiegolf van illegalen: het succesvolle asielbeleid van minister Dewael wordt verder gezet. Belangrijk is ook dat er een vorm van legale economische migratie komt. “Dit is een belangrijke hervorming van onze arbeidsmarkt,” zegt Open VLD voorzitter Somers. “Onze bedrijven zullen hun vacatures beter ingevuld zien en onze economie zal sterker worden”.
Rond 3 uur ’s nachts kwamen de onderhandelaars naar buiten met een eerste belangrijke akkoord over het toekomstige asiel- en migratiebeleid. Nieuw is dat de regering een vorm van economische migratie gaat toelaten. Indien bepaalde vacatures niet kunnen worden ingevuld met eigen of Europese arbeidskrachten kunnen Green Cards verleend worden aan niet EU burgers. Ook personen die illegaal in ons land verblijven kunnen in aanmerking komen indien ze over de nodige vaardigheden beschikken. Bart Somers reageert zeer tevreden op het akkoord. “Ik ben echt blij met de invoering van economische migratie. Veel bedrijven kunnen hun vacatures niet invullen. Nu wordt het mogelijk om mensen uit derde landen in te zetten en hen een rol te laten spelen in onze economie”. De regels over gezinshereniging worden aangescherpt en de strijd tegen schijnhuwelijken wordt opgevoerd. Wie familieleden wil overbrengen, zal eerst moeten bewijzen over voldoende inkomen te beschikken. Het gaat om 125 procent van het leefloon. Deze inkomensgarantie werd door de onderhandelaars Patrick Dewael, Karel De Gucht en Bart Somers op tafel gegooid.
De nieuwe regering zal ook de snel-Belg-wet wijzigen en het verlenen van de Belgische nationaliteit moeilijker maken. Voortaan moeten kandidaat-Belgen vijf jaar ononderbroken in ons land hebben verbleven en één van de drie landstalen kennen. Er komt geen fundamentele wijziging van het asielbeleid van Patrick Dewael. Dat betekent dat asielaanvragen snel moeten worden afgehandeld. De asielzoekers zullen verspreid worden over het grondgebied en krijgen zes maanden na hun aanvraag toegang tot de arbeidsmarkt. Nieuw is dat voortaan één minister bevoegd zal zijn voor zowel het asielbeleid als de opvang van asielzoekers.
Er komt geen regularisatiegolf en de minister van Binnenlandse Zaken blijft bevoegd voor regularisatiedossiers. De criteria blijven nagenoeg dezelfde maar zullen wel worden vastgelegd in een rondzendbrief. Het gaat dan om uitzonderlijke omstandigheden, ziekte of een langdurig verblijf in ons land: 3 jaar voor gezinnen met kinderen of 4 jaar voor gezinnen zonder kinderen. Bart Somers is blij omdat aan het systeem van regularisatie nauwelijks wordt geraakt.De regering gaat ook investeren in extra capaciteit in gesloten asielcentra en de levenskwaliteit ervan verbeteren. Er zal gezocht worden naar alternatieven voor gezinnen met minderjarige kinderen. Voor Bart Somers is dit belangrijke akkoord een goede en positieve start. “Wij hebben altijd gezegd dat niet alleen het communautaire belangrijk is, maar dat sociaaleconomische en maatschappelijke thema’s zeker zo belangrijk zijn. Met dit akkoord komt Open VLD al enkele van haar verkiezingsbeloftes na.”
Bron: http://www.vld.be/

Filmfestival Gent van start!

Met de avant-première van Michael Moores ‘Sicko’ gaat de 34ste Filmfestival Gent vandaag van start. Morgen volgt de officiële opening van het festival met twee kleppers van formaat: de Europese première van Closing The Ring, in aanwezigheid van regisseur Lord Richard Attenborough en de première van Die Fälscher in aanwezigheid van actrice Dolores Chaplin, de kleindochter van Charlie Chaplin. Ook de voltallige jury met als voorzitter Kathleen Turner zal op de opening aanwezig zijn, net als tal van personaliteiten uit binnen- en buitenland.

lord7 Deze middag werd Lord Richard Attenborough ontvangen op het Gentse stadhuis door burgemeester Termont en schepen van Cultuur Decaluwe. Attenborough komt in Gent zijn film 'Closing the Ring' voorstellen als openingsfilm van de sectie Festival Previews, die de belangrijkste premières van het najaar bundelt. Lord Attenborough genoot duidelijk van de sfeer en de gastvrijheid. Burgemeester Termont overhandigde de Lord een gravure van de Gentse Draak op een kristallen kubus van Val Saint-Lambert. Bij het buitenkomen toonde burgemeester Termont van op de trappen van het stadhuis waar de fameuze Gentse Draak zich bevond.

lord12 Naast 'Closing the Ring' zal dinsdagavond ook Die Fälscher van Stefan Ruzowitzky in première gaan, als openingsfilm van de Competitie. Die Fälscher is de Oostenrijkse inzending voor de Academy Awards en vertelt het verhaal van een groots opgezette valsemunterij in Nazi-Duitsland. Bij de voorstelling op 9 oktober zijn actrice Dolores Chaplin (kleindochter van) en producent Josef Aichholzer aanwezig, op die van 10 oktober regisseur Ruzowitzky en acteur Karl Markovics. Tegelijkertijd start dinsdagavond in Vooruit de tweede editie van Almost Cinema, een programma dat het festival samen met Vooruit organiseert. Twaalf dagen lang tast het Kunstencentrum het grensgebied tussen film, mediakunst en muziek af. Almost Cinema begint met de vertoning van de documentaire Sand and Sorrow over de genocide in Darfoer gevolgd door een concert van de Soedanese zangeres Rasha.

Guido Van Peeterssen.

Verkoop De Fabriek is goed nieuws voor Gentse Jeugddienst.

De Fabriek is al een tiental jaar de uitvalsbasis van de vzw Habbekrats. In 2002 kocht de Stad Gent De Fabriek voor 718.891 euro. Hier kon Habbekrats nu een multifunctioneel en polyvalent jeugdcentrum realiseren. Meteen worstelde Habbekrats zich uit de financiële moeilijkheden en sloot een huurovereenkomst met de Stad Gent af. De jaarlijkse huur werd geschat op 29.750 euro. Hiervoor voorzag de Stad een jaarlijkse huursubsidie van 26.750 euro. Zo moest Habbekrats jaarlijks een huurvergoeding betalen van netto 3.000 euro.

De Stichting Liedts-Meesen steunt sinds haar ontstaan in 1999 onder meer het project Habbekrats voor kansarme jongeren. De Stichting zal nu ‘De Fabriek’ aankopen voor 750.000 euro en een nieuwe huurovereenkomst met vzw Habbekrats afsluiten. Die zal een jaarlijkse huurprijs van één symbolische euro betalen. Bovendien zal de vzw, zolang ze bestaat, ‘De Fabriek’ kunnen blijven huren voor de uitoefening van haar werking en maatschappelijk doel. Daardoor is de toekomst voor vzw Habbekrats verzekerd. Gent spaart niet alleen de jaarlijkse huursubsidie van 26.750 euro uit. De vzw Habbekrats kan haar werking verder uitoefenen in hetzelfde pand en dit tegen één symbolische euro (in plaats van 3.000 euro per jaar).

De aankoopsom zal aangewend worden voor nieuwe projecten binnen het jeugdwerk. Het was namelijk de uitdrukkelijke wens van de Stichting Liedts-Meesen om de deze som aan te wenden voor de Gentse jeugd. Het pand zal hierdoor niet verloren gaan voor de Gentse jeugd, het blijft in gebruik als multifunctioneel en polyvalent ontmoetingscentrum voor jongeren. Alain Liedts haalde zijn geld uit het Bureau Van Dijck, een consultingbureau. Professioneel zit hij in de wereld van de informatica, telecommunicatie en het beheer van informatie. Het meest gekende project van de Stichting is het project in de Zebrastraat: wonen in een socio-culturele omgeving. Alain Liedts: “Alles wat ik deed moest nog uitgevonden worden, en dat trok ik door naar het project Zebrastraat”. Het werd een combinatie tussen woningen, een kunstforum en ontmoetingsruimten voor vergaderingen, debatten, lezingen, cursussen en zo meer. Link: www.zebrastraat.be , http://www.habbekrats.be/defabriek/

Guido Van Peeterssen.

Klim in je stamboom

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gent geeft een Cursus familiekunde op donderdagen 11, 18, 25 oktober en dinsdag 6 november 2007, telkens van 20 tot 22 uur. Het programma omvat 4 lessen: “Verzamelen gegevens en bronnen van 1796 tot heden” door Jan Olsen. Op 18 oktober spreekt Jan Olsen: “Bronnen vòòr 1796”. Felix Waldack leert ons op 25 oktober alles over stamboom, kalenders, familienaam, wapenschild, erfelijkheid, enz.”. Tenslotte, op 6 november geleid bezoek aan het VVF Centrum voor familiekunde, Brusselsesteenweg 393 te MELLE.

De eerste drie lessen gaan door in het Parochiaal Ontmoetingscentrum, Ledebergplein 21 te Ledeberg. Prijs: 30 euro voor de lessen, geleid bezoek, handboek en een jaarabonnement 2008 op het tijdschrift van VVF Gent “Gentse Cadenas”. Inschrijvingen: Claire Schalck, tel. en fax 09.2512283 of mail luc.schalck@skynet.be . Hollenaarstraat 26 te 9041 Oostakker

Overschrijving op rekening 001-1383983-63. Bezoek zeker eens de site: http://www.vvfgent.be/

Geen angst voor ‘tsunami’ van moslims.

Moslims vormen over enkele generaties niet de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dat zegt Joop de Beer van het Nederlands Interdiciplinair Demografisch Instituut zaterdag in een interview met de Volkskrant. Volgens hem is de angst voor een onstuitbare ‘tsunami’ van moslims ongegrond. Het schrikbeeld dat moslims de Europese bevolking gaan overvleugelen is ongegrond. De Beer, hoofd van de afdeling prognose van het NIDI denkt niet dat het aantal niet-westerse allochtonen in 2050 zal stegen naar 16 procent. Volgens een ruwe schatting van het CBS is 54 procent van de niet-westerse allochtonen moslim. “Als ik dat cijfer toepas op de prognose voor 2050, kom ik uit op 9 procent moslims”.

De Beer wil de problemen rond integratie en islam niet bagatelliseren. De aanwezigheid van 2,7 miljoen niet-westerse allochtonen in 2050 zal ongetwijfeld tot spanningen leiden. Dat komt ook omdat allochtonen geconcentreerd zijn in de grote steden, en binnen die steden in bepaalde wijken waar de problemen zich opstapelen. De Beer ziet anders dan PVV leider Geert Wilders geen ‘tsnunami’ van moslims opduiken. Hij voorziet wel een economische immigratie van geselecteerde migranten die aan de Nederlandse vraag naar arbeidskrachten zullen voldoen. Die migranten komen vooral uit Oost Europa en Azië. De demografen verwachten dat de immigratie uit moslimlanden minder sterk zal toenemen, mede omdat het toelatingsbeleid strenger is geworden.

Bron: http://www.volkskrant.nl

ENECO Energie investeert fors in duurzame energie

Eneco Energie gaat de komende jaren ruim 1,5 miljard euro investeren in duurzame energie in België. De leverancier wil ten laatste binnen 5 jaar haar volledige Belgische portefeuille duurzaam produceren. Dit werd bekend gemaakt bij de opening van de eerste unieke biogasinstallatie in Diksmuide. Het bedrijf wil haar ambities op gebied van duurzame energie o.a. realiseren door het bouwen van hoogtechnologische biogasinstallaties ( in totaal voor 100MW) waar het project in Diksmuide de eerste pilot van is. Deze installatie, die ENECO in samenwerking met Eco Projects bouwde, is uniek in de wereld omdat ze als eerste de strenge lozingsnormen voor afvalwater (VLAREM) haalt.

De pilootinstallatie zet biomassa (mest, energiegewassen en organische bijproducten) om in groene elektriciteit, recupereerbare warmte, exporteerbare mestkorrels en loosbaar water. De installatie zal in een eerste fase groene elektriciteit voor 700 à 800 gezinnen produceren en direct op het elektriciteitsnet zetten. De warmte afkomstig van de biogasmotor wordt hergebruikt voor het opwarmen van de vergistingtanks en de droging van de mestkorrels die zeer geschikt zijn voor de wijnbouw. Eneco gaat samen met Eco Projects 40 soortgelijke installaties bouwen en exploiteren.

Naast de productie uit biogas gaat Eneco ook energie halen uit andere hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines op het land, in de zee en uit waterkracht. Tegen 2013 wil het bedrijf een capaciteit van 700MW geïnstalleerd hebben in België. Dit zal goed zijn voor een aandeel van maar liefst 45% van de totale duurzame productiequota in 2013. Deze productiecapaciteit moet het bedrijf de mogelijkheid geven om een belangrijke positie op de Belgische geliberaliseerde energiemarkt in te nemen.

Michaël Corten, directeur van Eneco België: “Al bij de oprichting van Eneco België in 2003 zagen wij in dat duurzame energie, in het bijzonder in België, een belangrijke groeimarkt zou worden. Vandaar de doorgedreven inspanningen om te investeren in de technologie van de toekomst. Zo is biogas, gezien de strenge Vlaamse milieunormen, een complexe maar wel erg duurzame technologie”. Met de realisatie van de eerste installatie bewijst Eneco dat ze een sterk ingenieursteam aan boord heeft om de plannen ook technisch mogelijk te maken. De warmte en het gezuiverde water die in de biogasinstallaties vrijkomen, kunnen bijvoorbeeld ook in industriële processen gebruikt worden.

Bovendien is Eneco in gesprek met grote industriële partijen om een eigen duurzaam energie-eiland neer te zetten. Deze bedrijven voorzien hiermee bijna volledig in hun eigen energiebehoefte wat naast de bijdrage aan een beter milieu bovendien tot forse besparingen op de energiefacturen leidt. Eneco Energie is vanuit haar vestiging in Mechelen actief op de Belgische energiemarkt voor professionelen en behoort naar volume tot de top 5 spelers in België. De vestiging is onderdeel van het concern ENECO Energie dat in Nederland ruim 2 miljoen klanten bedient. Link: www.eneco.be

Guido Van Peeterssen.

Gent binnenkort 2.5 miljoen euro rijker?

De Vlaamse leegstandheffing heeft tot doel de leegstand te bestrijden en de verloedering van buurten tegen te gaan. Veel eigenaars vonden de heffing onterecht en dienden bezwaar in. Daardoor werd de regelgeving uitgehold en leden gemeenten die opcentiemen heffen op die leegstandheffing aanzienlijk verlies, ook Gent is één van die gemeenten. De Stad Gent stemt in met een voorstel van de Vlaamse Overheid over de gederfde gemeentelijke opcentiemen. De Vlaamse regering deed dat voorstel na een uitspraak van het Arbitragehof over wijzigingen betreffende de leegstandheffing. De Stad Gent heft namelijk een gemeentelijke belasting van 200 opcentiemen op de heffing op leegstand, verwaarlozing en verkrotting van gebouwen of woningen door het Vlaamse Gewest. Bovendien werd ook een gemeentelijke administratie belast met het beheer van de gewestelijke inventaris. De Vlaamse overheid is daarvoor een beheersvergoeding verschuldigd.

Schepen Peeters: “Het is moeilijk om de inkomstenderving exact te becijferen voor Gent omdat de Stad Gent voor de voorafgaande periode nog geen opcentiemen hief. Het voorstel gaat daarom uit van de bedragen die effectief werden ingekohierd. Daarop werd het gemiddelde Vlaams inningspercentage van 19,98 % toegepast. Volgens die berekening zou de Stad Gent een vergoeding krijgen van 2.579.142 euro”. Het college legt nu de dading ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Minst aantal asielaanvragen in tien jaar.

Wanneer het aantal asielaanvragen blijft dalen, sluit 2007 af met 10.800 aanvragen. Hiermee ligt het aantal asielzoekers op het laagste peil in 10 jaar. In 2000 waren er nog meer dan 42.000 asielaanvragen. Tot nu toe dienden er dit jaar 8.095 asielzoekers een aanvraag in. Dat zijn er maandelijks 899. Het nieuwe asielbeleid van minister Dewael werpt dus duidelijk zijn vruchten af. "De cijfers zijn nooit zo laag geweest. Het streefdoel van de aftredende regering was te komen tot een duizendtal op maandbasis. Nu hebben we in de meeste maanden van dit jaar zelfs minder dan 900 aanvragen per maand", zegt Dewael.

Op het formatieoverleg over asiel en migratie bepleit Open VLD economische migratie. Dit moet toelaten om de vele duizenden knelpuntvacatures in te vullen en zo onze bedrijven verder te laten groeien. Er komt ook een strengere snelbelgwet met de kennis van het Nederlands of het Frans als vereiste. Een algemene regularisatie voor illegalen komt er niet.

Bron: www.vld.be

Vis eten is gezond, te veel vis eten niet.

In de jaren 60 bracht onderzoek in het voedingspatroon van Eskimo’s aan het licht dat de consumptie van vis het risico op hart- en vaatziekten gevoelig deed dalen. De mortaliteit ten gevolge van hart- en vaatziekten bij deze bevolkingsgroep lag laag, ondanks hun voedingspatroon, dat rijk was aan vet en cholesterol. Daarom werd vermoed dat het hoge gehalte aan omega-3 vetzuren in mariene levensmiddelen hierin een rol speelde. Tot op vandaag beklemtonen studies het belang van omega-3 vetzuren en vis en zeevruchten in het voedingspatroon. Enkel wie drie keer per week vette vis eet zoals zalm, haring en sardines, bereikt de grenswaarde van dioxineachtige componenten in zijn voeding. Dat besluit Isabelle Sioen, werkzaam aan de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde en aan de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de Universiteit Gent in haar doctoraatsverhandeling.

Uit het onderzoek van Isabelle Sioen blijkt dat twee keer per week vette vis eten nodig is om de aanbeveling voor langketen omega-3 vetzuren te halen. Deze aanbeveling kan ook worden gehaald door te variëren tussen vette en magere vis, maar dan moet vis drie keer per week op het menu staan. Hierbij is het wel belangrijk te vermelden dat de inname van dioxineachtigen de grenswaarde bereikt wanneer vette vis drie keer of meer per week op het menu staat. Maar in onze dagelijks voeding zijn er nog andere bronnen zijn van deze dioxineachtigen. Isabelle Sioen maakte een analyse van de inname van onverzadigde vetzuren in het voedingspatroon bij kleuters, adolescenten en jonge vrouwen. Ook uit dit onderzoek zijn verrassende conclusies te trekken. Zo zou de vervanging van omega-6 rijke oliën door omega-3 rijke oliën zoals lijnzaad- en koolzaadolie in bepaalde samengestelde levensmiddelen zoals koekjes, een zeer positieve invloed kunnen hebben op de preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker.

Daarnaast zijn nog andere verschuivingen in het voedingspatroon noodzakelijk. Zo bleek de inname van arachidonzuur vrij laag bij kleuters, daarom zou het voor hen goed zijn regelmatig vleesproducten (rijk aan verzadigde vetzuren) te vervangen door gevogelte. Bovendien zou voor alle bevolkingsgroepen de consumptie van vis en zeevruchten, en in het bijzonder van vette vis, gestimuleerd moeten worden omdat deze voedingsmiddelengroep een uitzonderlijk rijke bron is van langketen omega-3 vetzuren. De inname van deze vetzuren ligt momenteel ver beneden de aanbevelingen. Daarenboven zal een regelmatigere consumptie van vis en zeevruchten de inname van vitamine D verhogen en zijn deze voedingsmiddelen een gezond alternatief voor voedingsmiddelen rijk aan verzadigde vetzuren.

Het gezonde imago van vis en zeevruchten wordt de laatste jaren verstoord door negatieve boodschappen over de aanwezigheid van chemische contaminanten. In haar onderzoek ging Isabelle Sioen na of deze voedingsbronnen nog veilig zijn. Ze besluit dat de kwikcontaminatie van vis en zeevruchten niet tot ernstige risico’s leidt. Daarentegen werd de grenswaarde voor dioxineachtigen wel overschreden door mensen die heel vaak vis consumeren, een overschrijding die zelfs reeds vastgesteld werd zonder het in rekening brengen van andere ‘verdachte’ voedingsmiddelen.

Guido Van Peeterssen.

Tentoonstelling 'Zwammen: langdradig?'

In de herfst komen overal in het bos paddenstoelen te voorschijn, in alle mogelijke kleuren, met de meest uiteenlopende geuren, keihard en droog of juist taai en slijmerig. Sommige maken deel uit van een exquise maaltijd terwijl andere in het recept staan voor een dodelijk gifmengsel. Wie wil kennismaken met deze mysterieuze levende wezens, kan van zaterdag 6 oktober tot en met zondag 2 december een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Zwammen: langdradig?' in het provinciaal domein Het Leen in Eeklo. In deze tentoonstelling - waarvan het onderwerp alleen letterlijk langdradig is - komt men alles te weten over zwammen: hun bouw, welke plaats ze krijgen in de systematiek van de levende wezens en hoe ze aan levensenergie geraken.

Over paddenstoelen is heel wat te vertellen. Wie wist dat de paddenstoel die te zien is, eigenlijk maar een vruchtlichaam is van een organisme dat opgebouwd is uit een kluwen van draden? Dat organisme, de zwam, kan enorme afmetingen krijgen, terwijl de draden zelf fijn genoeg zijn om in de sapstroom van een boom binnen te dringen. In de tentoonstelling kan de bezoeker als volleerd wetenschapper aan de slag om sporen te onderzoeken. In de sfeer van een gezellige huiskamer ziet men hoe zwammen met het dagelijks leven te maken hebben. In het provinciaal domein Het Leen in Eeklo, van 6 oktober t.ot. 2 december 2007. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 5 oktober 2007 om 15 uur.

Wie zin heeft om een aangename dag door te brengen moet zeker eens langs gaan. Het provinciaal domein Het Leen strekt zich uit over meer dan 260 ha in de gemeenten Eeklo, Waarschoot en Zomergem. In het bosrijke gebied kan je vooral terecht voor passieve recreatie: je vindt er een arboretum, visvijvers, een bosinfocentrum, een cafetaria met terras en een speeltuin Een netwerk van 36 km wandelpaden, waarvan de helft verhard, brengt je tot in de verste en mooiste uithoeken van het bos. Als je tijdens de wandeling iets meer wil te weten komen over het bos in het algemeen of Het Leen in het bijzonder, dan kan je de uitgestippelde wandelpaden volgen.

Guido Van Peeterssen.

Bedrijvenpark Gentbrugge heeft eigen webstek.

Het bedrijvenpark Gentbrugge 2 heeft nu een eigen webstek. Die webstek is de ideale manier om interactieve contacten te leggen tussen bedrijfsleiders en de omwonenden. De leden van de VZW kunnen er zich op voorstellen, vacatures op plaatsen en men vindt er informatie over de doelstellingen van het bedrijvenpark. Naast de webstek is er ook een nieuwsbrief die bij de omwonenden verspreid wordt. Het bedrijvenpark Gentbrugge 2 is een echt succesverhaal. Toen 15 jaar geleden het oude Trefil Arbed failliet ging en een zwaar vervuilde site en 1.100 werklozen achter liet was de uitdaging immens. Maar acht jaar na de oprichting van het bedrijventerrein zijn de gronden grotendeels gesaneerd en zijn er weer 1.400 mensen aan het werk. Schepen Mathias De Clercq: “Dit bedrijvenpark is een pilootproject en werd door de overheid ruim ondersteund. Het is tevens een voorbeeld voor de aanpak van andere verouderde bedrijventerreinen. Die moeten niet alleen aangenamer en overzichtelijk worden maar er is nood aan groen en respect voor het milieu. De sanering van overbodige en leegstaande gebouwen schept plaats voor nieuwe bedrijven en tewerkstelling”.

Tijdens de voorstelling van de website was er ook een infovergadering over beveiliging van bedrijfsparken. Mark Van Dorpe, voorzitter van de VZW bedrijvenpark: “Bedrijven hebben nood aan veiligheid en bewaking, daarom werd er samen met de politie Gent een buurtinformatienetwerk opgericht. Zo krijgen de bedrijfsleiders niet alleen zeer snel informatie over criminele of verdachte feiten in hun omgeving, maar ook over andere industrieparken”. Omdat preventie de eerste voorwaarde van een veilige omgeving is gaf commissaris Manuel Mugica Gonzalez uitleg over de werking van de preventiecel van de politie Gent en het opzetten van een buurtinformatie. Ook Patrick Quintelier van VOKA gaf uitleg bij een studie die het belang van een goede beveiliging op bedrijventerreinen aantoonde. Patrick Quintelier: “Er zijn heel wat goede maatregelen die niets kosten, en dure beveiligingsmiddelen treden pas in werking als de feiten gepleegd zijn. Bovendien geeft een goede preventie een duidelijk signaal naar potentiële dieven: die proberen het misschien wel elders, maar hier wagen ze hun kans niet”.

Na de vergadering maakten de aanwezigen nog een fietstochtje samen met schepen Mathias De Clercq. De fietsen werden ter beschikking gesteld door MAX MOBIEL zodat de deelnemers kennis konden maken met de verschillende aspecten van het bedrijfsterrein. De schepen toonde de realisaties van het bedrijvenpark en toonde zich erg geïnteresseerd over de uitdagingen naar de toekomst toe. Mathias De Clercq: “Wil je mee evolueren dan moet je luisteren naar de mensen en de problemen tijdig oplossen. Hier is sprake van extra groenaanleg, het in kaart brengen van afvalstromen, rationeel energiegebruik en plaats maken voor artistieke projecten. De contacten met de betrokkenen verlopen positief en problemen worden tot eenieders tevredenheid opgelost”. Nadien was er nog een kleine receptie aangeboden door bedrijfsleider Cesar Frans van Gymna NV waar rustig nagepraat werd over de informatievergadering.

Guido Van Peeterssen

OPEN 26 27 28 oktober 2007

Na meer dan een jaar van renovatie en verbouwingen gaat Hoet-Bekaert gallery weer van start. De gallery zal gedurende drie dagen een groupshow brengen waarin elke kunstenaar ongeveer 125 vierkante meter expositieruimte krijgt om nieuw werk tentoon te stellen. Het openingsweekeinde wordt tenslotte een heuse happening met een performance, lezingen door curatoren door Jan Hoet en Pierluigi Tazzi, party, brunch en een VIP walking dinner. Jan Hoet junior, Delphine Bekaert en Eva Goethals hebben er voor gezorgd dat de heropening van de gallery niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Na de happening verhuist de show naar het zuiderse Turijn waar de werken te bezichtigen zijn in een prachtige omgebouwde kerk. Deze tentoonstelling vindt plaats tijdens Artissima, een Italiaanse beurs voor actuele kunst.

Voor Hoet junior en Delphine Bekaert begon het avontuur mei 2003 in Wortegem-Petegem toen Junior een galerie opende in een voormalige zeventiende eeuwse abdij en hij Delphine leerde kennen. In 2004 verhuisde paolo chiasera-1de galerie naar Gent. Maar sloot de voorbije twee jaar wegens verbouwingen. Delphine Bekaert: “De voorbije jaren verlegden we ons terrein naar Knokke, maar Gent liet ons niet los. Het pand in de Rodelijvekensstraat is met zijn 2.600 m2 enorm groot en heeft veel mogelijkheden. Het pand stond 15 jaar leeg en was gekraakt waardoor we een vijftigtal containers afval moesten afvoeren. Een deel van het magazijn werd afgebroken zodat er een grote open binnenruimte ontstond. Er is nu mogelijkheid om naast de expositieruimte ook andere projecten te verwezenlijken”.

Jan Hoet junior heeft ambitieuze plannen. Zo ziet hij een galerieswitch met buitenlandse galeries wel zitten. Hoet junior: “Als we naar het buitenland gaan valt op hoe kort zo een beurs wel is en hoeveel volk je over de vloer krijgt. Daarom zijn contacten vaak beperkt tot enkele minuten. Als je enkele weken de tijd krijgt kan je ter plaatse contacten leggen en iets opbouwen”. Maar is Gent niet klein om grote namen te ontvangen? Hoet junior: “Vergis je niet: Belgen geven grote bedragen uit, alleen kopen ze graag van buitenlandse galeries. En je bent sneller van Gent naar Brussel dan van de ene kant van New-York naar de andere kant”. Daarom is er ruimte voorzien om twee tot vier kunstenaars of curatoren te laten resideren in het complex. Hoet junior heeft zelfs ruimte om enkele gastenkamers in te richten, maar die zullen wellicht pas afgewerkt zijn tegen april 2008.

Guido Van Peeterssen.

Gent Sint-Pieters opent eerste dubbeldekfietsrek

Vanaf vandaag 3 oktober kunnen pendelaars gebruik maken van de gloednieuwe beveiligde fietsstalling aan de achterkant van het station Gent Sint-Pieters. Er is plaats voor 612 fietsen en 18 bromfietsen. De beveiliging bestaat uit een badgesysteem en bewakingscamera’s. fietspunt8Reizigers kunnen zich een badge aanschaffen aan de loketten van het station Gent Sint-Pieters. Maar pendelaars kunnen vanaf vandaag ook gebruik maken van een dubbeldekfietsrek. Dit is een uiterst efficiënt systeem waarbij twee fietsen boven elkaar geplaatst worden. De NMBS deelt mee dat er al 185 toegangskaarten verkocht werden. Het kost 7.50 euro per maand om een fiets te stallen of 75 euro per jaar. Voor een bromfiets kost dat 13.30 of 133 euro.

fietspunt12De stad Gent streeft er naar om de stationsbuurt weer aangenaam te maken en blijkbaar is men druk bezig met de stationsbuurt. Schepen Mathias De Clercq: “We willen dat een stationbuurt een gezellige en levendige buurt wordt waar het sociale leven tot ontplooiing komt. Maar een stationsbuurt moet in de eerste plaats een veilige en nette buurt zijn. Daarom zal men regelmatig controle houden op verweesde fietsen en het zwerfvuil tussen de fietsrekken opruimen”. Schepen Temmerman: “We willen het openbaar vervoer op alle mogelijke manieren promoten. Zo is er Max Mobiel dat met een busje tussen het station en bepaalde industrieterreinen pendelt. Max Mobiel werkt niet alleen aan het mobiliteitsprobleem maar ook tegen de vervuiling. Zo werd er in 2006 maar liefst 26.000 ton schadelijke stoffen bespaard door het gebruik van deze minibusjes”.

Guido Van Peeterssen.

Neanderthalers trokken tot in Siberië

Neanderthalers, de voorgangers van de moderne mens, waren wellicht geografisch meer verspreid dan dat men tot nu toe dacht. Duitse onderzoekers vonden resten van beenderen in de Altaj regio in Zuid Siberië. Onderzoek wees uit dat het resten van een Neanderthaler betrof. Onderzoek op de resten van een kind in het Centraal Aziatische Uzbekistan toonde aan dat het skelet toebehoorde aan een Neanderthaler. Het feit dat men op deze afgelegen plaatsen resten van een Neanderthaler vond doet vermoeden dat ze nog zelfs verder oostelijker leefden dan tot op heden vermoed werd. Neanderthalers doken ongeveer 400.000 jaar geleden op en verdwenen ongeveer 30.000 jaar geleden. Onze moderne voorouders ontstonden 100.000 jaar geleden in Afrika en verspreidden zich zeer snel. Dat Neanderthalers zo wijd verspreid waren maakt hun verdwijning nog mysterieuzer.

Ook de Universiteit Gent doet in opdracht van de UNESCO archeologisch onderzoek in de Altaj regio. December 2006 was er in Gent nog een tentoonstelling rond de buitengewone vondsten in het Altaj gebergte. De bevroren Scythische graven en de prachtige, intact bewaarde vondsten verbaasden de wetenschappelijke wereld. Samen met de Egyptische koningsgraven en de vondst van Ötzi, de ijsman, behoren zij tot de meest spectaculaire archeologische ontdekkingen van de vorige eeuw. Vorig jaar werd er een prinselijk graf opgegraven door wetenschappers uit Duitsland, Rusland en Mongolië. Een bevroren mummie, compleet met bontmantel en prachtige gebruiksvoorwerpen, werd ontdekt in het ijs. Meer informatie over het werk van de Gentse wetenschappers is terug te vinden op http://www.archaeology.ugent.be/altai/

Guido Van Peeterssen.

British Vision plaatst MSK Gent op de kaart

Van 6 oktober tot 13 januari 2008 organiseert het Museum voor Schone Kunsten Gent samen met een aantal belangrijke partners de prestigieuze tentoonstelling ‘British Vision’. Deze tentoonstelling over Britse kunst is meteen ook de grootste die ooit buiten het Verenigd Koninkrijk georganiseerd werd. British Vision werd voorbereid met vooraanstaande Britse specialisten en maar liefst 55 musea werkten mee om een selectie van 300 meesterwerken in het Gentse MSK samen te brengen. Verschillende Gentse musea en cultuurhuizen spelen in op ‘British Vision’. Ook het Festival van Vlaanderen, de Handelsbeurs en De Bijloke Muziekcentrum voorzien Britse programma’s. Meer info op British Vision.

De tentoonstelling focust op twee fundamentele kenmerken die de originaliteit van de Britse kunst bepalen: een talent voor observatie en een neiging tot het visionaire. Beide visies doorkruisen alle kunstvormen in Groot-Brittannië. In het Gentse MSK staat een schitterende selectie van Britse meesterwerken opgesteld. Landschapschilderkunst, het Britse portret, de sociaal geëngageerde kunst en de literaire en bijbelse inspiratie. De tentoonstelling besteed veel aandacht aan de fotografie, maar ook Britse kunstenaars in de Eerste en Tweede Wereldoorlog komen aan bod. Doorheen de thematische zalen krijgt de bezoeker de gelegenheid om de Britse cultuur en de aparte benadering van vele Britse kunstenaars te bestuderen en te vergelijken.

Praktisch: een ticket kost 8 euro, 6 euro voor jongeren, groepen en 55 plus. Kinderen tot 12 jaar, begeleiders van gehandicapten en leden ICOm: gratis. Gesloten op maandag. Het MSK is gelegen aan de F.Scribedreef,1 (aan het Citadelpark) te Gent. Tel +32 (0)9 240 07 00, fax +32 (0)9 240 07 90, mail museum.msk@gent.be

Guido Van Peeterssen.

UNICEF ambassadeur Danny Glover op 34ste Filmfestival Gent

Acteur Danny Glover zal in de hoedanigheid van UNICEF Goodwill Ambassadeur het komende Filmfestival Gent bezoeken. Het Filmfestival Gent is een van de ‘Events for UNICEF’ die de kinderrechtenorganisatie structureel ondersteunt. Glover zal een Lifetime Achievement Award ontvangen voor zijn hele carrière en de film Bamako inleiden. Ondertussen brengt hij de nieuwe campagne van UNICEF België onder de aandacht. Het is de tweede maal dat Glover te gast is in Gent. In 1994 stelde hij er The Saint of Fort Washington voor. Op maandag 15 oktober zal hij tijdens een benefietavond de film Bamako persoonlijk inleiden en zijn engagement voor UNICEF toelichten. Glover krijgt ook een Lifetime Achievement Award voor zijn volledige carrière.

Een goede start in het leven is het centrale thema van de campagne. Onder de noemer ‘Samen 4 miljoen baby’s redden’ hoopt UNICEF België minstens 300.000 euro in te zamelen ter ondersteuning van de UNICEF projecten in Sierra Leone. Met de in België ingezamelde fondsen wil UNICEF 42.000 kinderen tot 5 jaar en 13.000 zwangere vrouwen in het Pujehun district in Sierra Leone toegang geven tot een basispakket van zorgen voor veilig moederschap, kraamzorg en aangepaste zorgen voor de pasgeborene.

De ‘Events for UNICEF’ vormt een exclusieve groep van Belgische toonaangevende evenementen bestemd voor een breed publiek met internationale uitstraling die UNICEF België structureel ondersteunen. De Memorial Van Damme, het Dictée du Balfroid en het Filmfestival Gent nemen hierbij het voortouw. UNICEF België werkt reeds enkele jaren nauw samen met Filmfestival Gent, zowel op het vlak van fondsenverwerving als pleidooi- en promotiewerk. Zo waren in het verleden verscheidene UNICEF goodwill Ambassadeurs te gast op het festival zoals Sir Peter Ustinov, Roger Moore, Vanessa Redgrave en Lord Richard Attenborough. Danny Glover zal op deze benefietavond de film Bamako inleiden in Kinepolis Gent. Voor deze voorstelling gelden de gangbare kortingen niet. De opbrengst van de voorstelling gaat immers naar UNICEF.

Guido Van Peeterssen.

Raadpleging over Verdrag van Aarhus

Wist u dat u het recht heeft om betrokken te worden bij milieuaangelegenheden? Wilt u weten hoe de overheid dit recht in de praktijk brengt en wilt u hierover uw mening geven? Dat kan. Van 1 oktober tot en met 14 november organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Het Verdrag van Aarhus geeft elke burger het recht om toegang te hebben tot milieu-informatie, inspraak te hebben bij de besluitvorming over het milieu en toegang te hebben tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Dit Verdrag werd in 1998 ondertekend in het Deense stadje Aarhus. Op dit moment hebben 40 landen en de Europese Gemeenschap het geratificeerd. In 2003 werd het verdrag van kracht in België.

Zowel de federale overheid als de Gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van het Verdrag van Aarhus worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij nu verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten. Waarmee het recht om betrokken te worden bij milieuaangelegen-heden onmiddellijk in de praktijk wordt omgezet.

De verschillende ontwerpen van rapporten kunnen van 1 oktober tot en met 14 november 2007 worden geraadpleegd op de volgende websites: www.health.fgov.be voor de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; zie www.health.fgov.be > milieu > burgerschap en milieu > openbare raadplegingen, www.lne.be voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, http://www.ibgebim.be/nederlands/contenu/content.asp?ref=1875 voor Leefmilieu Brussel – BIM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, www.environnement.wallonie.bevoor het Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement van het Waalse Gewest. U vindt er meer uitleg over hoe u uw opmerkingen op deze rapporten kwijt kunt. Neem zeker ook een kijkje op de nationale portaalsite www.aarhus.be, waar u alle algemene informatie over het Verdrag van Aarhus vindt. Alle ontvangen antwoorden worden verwerkt door de verschillende administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van december 2007 gepubliceerd op dezelfde websites.

Verpakkingsbedrijven weldra naar het buitenland?

De ministers van leefmilieu onderhandelen over een herziening van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 30 mei 1996. De verpakkingsindustrie (de papierverwerkende FETRA, de kunststofverwerkende FEDERPLAST en de grafische sectoren FEBELGRA) waarschuwt voor catastrofale gevolgen voor een aantal bedrijven in België die actief zijn in productie van inpakmateriaal (potjes, zakjes, dozen, inpakpapier en folies). Momenteel is het de winkelier die hiervoor de verpakkingsverantwoordelijke is, net zoals alle andere bedrijven die verpakkingen gebruiken om hun goederen aan de man te brengen. Om aan zijn verplichtingen te voldoen, kan hij aansluiten bij Fost Plus en een Groene Punt bijdrage betalen om de inzameling en de recyclage van verpakkingsafval te helpen financieren.

In het bestaande systeem wordt voor 76% van de serviceverpakkingen aan deze verplichting voldaan. Een kwart van de kleinhandelaars voldoet echter niet aan zijn verplichting omdat de overheid in gebreke is gebleven wat betreft de controle. Daarom wil de overheid deze verplichting bij de Belgische fabrikanten van verpakkingen leggen. De overheid kan echter geen controle uitoefenen op buitenlandse bedrijven. Met als resultaat dat buitenlandse fabrikanten en groothandelaars hun producten binnenkort aan hun Belgische klanten ongeveer 10% goedkoper zullen aanbieden dan de lokale leveranciers. Die zullen wellicht hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te verplaatsen naar de buurlanden om concurrentiëel te blijven. Het resultaat is over de hele lijn negatief: verlies aan tewerkstelling, minder inkomsten voor de Belgische staat en uiteindelijk zal er nog minder Groene Punt bijdrage worden betaald aan Fost Plus dan voorheen.

De verpakkingsindustrie doet beroep op het gezonde verstand van de ministers van leefmilieu om samen met de verpakkingsindustrie en de kleinhandel een oplossing te bedenken die wel kan werken, bijvoorbeeld een administratieve vereenvoudiging en een vorm van beloning of erkenning van de medewerking van de kleinhandelaars. Naast de concurrentieverstoring ten voordele van buitenlandse leveranciers zijn er nog andere praktische problemen met de uitvoerbaarheid van het nieuwe voorstel. Het is voor een fabrikant van verpakkingen dikwijls onmogelijk uit te maken of het al dan niet een serviceverpakking betreft. In een supermarkt worden dikwijls dezelfde plastieken bakjes gebruikt voor vleeswaren die in de beenhouwerijen worden ingepakt (serviceverpakkingen) als voor de vleeswaren die centraal worden voorverpakt en voorverpakt worden verkocht (geen serviceverpakkingen). De producent heeft in dit geval geen weet of zijn verpakkingen al dan niet als serviceverpakking zullen worden gebruikt, laat staan dat hij de hoeveelheden kent die het ene regime of het andere volgen. Gelijkaardige situaties zijn er voor dozen voor pralines, taarten en zo meer.

Indien een verpakkingsproducent aan een groothandelaar van verpakkingen levert dan wordt dit nog ingewikkelder. Hier weet de verpakkingsproducent niet eens wie zijn verpakkingen zal gebruiken, laat staan op welke wijze (als service of voorverpakt). Daarenboven komt er hier nog een andere kat op het koord indien die groothandelaar Franse of Nederlandse klanten heeft bijvoorbeeld. De Belgische producent zal deze verpakkingen moeten leveren aan een
prijs inclusief Fost Plus bijdrage ook al komen die verpakkingen niet op de Belgische markt. Het is duidelijk dat dit een marktaandeel is dat de Belgische verpakkingsproducenten met zekerheid gaan verliezen.

Guido Van Peeterssen.

Ontruiming na bomalarm in Gentse haven

img_4560Vrijdag werd er op een terrein van het bedrijf Total voor de derde keer een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden . De vorige exemplaren waren relatief onschadelijk maar het ziet er naar uit dat de ontmijningsdiensten deze keer voor een hele klus staan. Volgens gouverneur Denys en de Evergemse burgemeester Erik De Wispelaere zijn de veiligheidsdiensten paraat en wordt er zondag tot een ontruiming van omgeving overgegaan.

Dat er bij de sanering van het terrein, een zuurteerbekken, risico’s waren was geweten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de omgeving zwaar gebombardeerd. Geregeld worden er nog bommen zoals die van vrijdag, aangetroffen. Dit exemplaar is een Amerikaanse bom van ongeveer 1.000 kilo. Omdat er gasleidingen in de buurt lopen, werd onmiddellijk het Provinciale Rampenplan afgekondigd en ook de gouverneur kwam ter plaatse. De straat, niet toevallig de Bombardementstraat, werd afgesloten voor alle verkeer. De veiligheidsdiensten bouwen eerst een muur van watercontainers rond de bom. Daarna zal de ontmijningsdienst Dovo het tuig ruimen.

Zondag 30 september moeten de bewoners van zeven straten in Rieme hun woning verlaten, tussen 8 uur ’s ochtends tot 19 uur ’s avonds kunnen zij hun woning niet betreden. De betrokken inwoners zijn hiervan verwittigd. Het gaat om de 330 bewoners (120 woningen) van de volgende straten. De Tragelstraat, Rode Kruisstraat, Bombardementstraat en Puinenstraat worden volledig ontruimd. De Kanaalstraat, Riemewegel en de Assenedestraat worden deels ontruimd. De meeste mensen zullen die dag terecht kunnen bij vrienden of familie. Bewoners bij wie dat niet lukt worden opgevangen in Sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde. De omliggende bedrijven worden verplicht om te draaien op minimumbezetting, het betreft de bedrijven Fuji Oil Europe, Oleon, Mebrom, Nilefos, Misa Eco en Total.

Guido Van Peeterssen.

Walter Hills Broken Trail in première te Gent

Op vrijdag 12 oktober wordt de Amerikaanse scenarist, producent en regisseur Walter Hill beloond voor zijn hele carrière. De man achter Alien, 48 Hours en talloze westernklassiekers krijgt om 19.30 uur een welverdiende Lifetime Achievement Award, gevolgd door de vertoning van zijn nieuwste film Broken Trail. Niemand minder dan juryvoorzitster Kathleen Turner zal de prijs overhandigen. Broken Trail werd onlangs nog beloond met drie Emmy Awards en wordt uitzonderlijk op het grote scherm vertoond. In tegenstelling tot wat in de programmabrochure van het Filmfestival vermeld staat, zal de film met Robert Duvall wél Nederlandstalig ondertiteld zijn. Nu resten geen excuses meer om deze schitterende western te missen! Broken Trail wordt ook vertoond op maandag 15 oktober. Voor tickets, klik hier

Ticketverkoop: Na de telefonische en en de online verkoop, start nu ook de voorverkoop via de festivalkassa's. De eerste opent zaterdag de deuren in het bespreekbureau van Vooruit. Je kunt er elke dag van 10 tot 19u terecht, behalve op zondag. Vanaf 10 oktober volgen de festivalkassa's in Studio Skoop, Sphinx en het festivaldorp. Tijdens het festival zijn alle kassa's open tot 23u.

Leuke wandelzoektocht in Gent.

Argus01Gent heeft er een nieuwe toeristische attractie bij, ze is bovendien erg leuk en goed voor de conditie. De stad Gent heeft namelijk met Argus, het milieupunt van KBC en CERA, een boeiende wandelzoektocht uitgewerkt, speuren naar een leefbare stad is de ondertitel. Je start aan de Dienst Toerisme onder het Belfort en gaat op zoek, de hele stad door om 25 cruciale vragen te beantwoorden. Tot je op Ledebergplein eindigt, op zoek naar het vermiste paneel van het Lam Gods.

Argus organiseert al twaalf jaar lang wandelzoektochten rond het thema leefbare stad. Na Antwerpen, Leuven, Hasselt en Brugge is het nu hoog tijd om Gent te ontdekken. Je start aan de Dienst Toerisme om het gratis wandelboekje ophalen. Het is een verzorgde uitgave en bevat een wegbeschrijving, achtergrondinformatie, creatieve speur- en fotovragen en een antwoordblad. De wandeling duurt zowat 2,5 uur en is zeer gevarieerd. Je start in de historische kuip van Gent, flaneert langs de Schelde en ontdekt onderweg gezellige parkjes, geslaagde nieuwbouwprojecten en oude fabrieksterreinen met een nieuwe bestemming. Je eindigt in het dichte stadsweefsel van het volkse Ledeberg. Deze wijk is nu aan de beurt voor een grondig stadsvernieuwingsproject. Ook daarover valt heel wat te vertellen! De 30 deelnemers die het kleinste aantal fouten maken en de antwoorden op de schiftingsvragen het best benaderen, worden de winnaars van editie 2007. De prijzenpot (fietsen, ballonvaarten, waardebons…) bedraagt meer dan 2.000 euro. De prijzen worden uitgereikt tijdens een feestelijk slotevenement, eind januari 2008. Je kunt het boekje vanaf 1 oktober 2007 dagelijks van 9.30 tot 16.30 uur afhalen bij de Dienst Toerisme (Sint-Baafsplein) van de stad Gent of bij Argus in Antwerpen, tijdens de kantooruren. Toesturen kan ook, je betaalt dan 1,5 euro verzendingskosten per exemplaar. Contacteer ARGUS, Eiermarkt 8, tel. 03 202 90 70, e-mail info@argusmilieu.be . Bezoek zeker eens de website www.argusmilieu.be.

Guido Van Peeterssen.

Tentoonstelling Karl Meersman in Gentse Caermersklooster

Van 5 oktober tot en met 9 december loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster de tentoonstelling VIPs, Very Important Paintings met werk van Karl Meersman. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het 34ste Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. Karl Meersman is geboren in Temse (°1961) en volgde de richtingen kunstgeschiedenis, figuur, publiciteit en prentkunst aan diverse kunstacademies. Via zijn ouders kwam hij vroeg in contact met de beeldende kunsten en de publiciteit. Een aspect dat hij naast al zijn activiteiten incorporeerde in het tekenatelier 'Meersman I.D.', dat hij samen met zijn broer leidde tot eind 2004. Door ontmoetingen met schrijver illustrator Gregie De Maeyer werd hij actief in de boekenwereld. Hij schreef en illustreerde onder zijn impuls ook een aantal kinderboeken.

Als politiek tekenaar werd hij opgemerkt door Trends magazine, waarvan hij sinds 1987 de huistekenaar is. Al bijna 20 jaar noemt men hem ‘de eigenzinnige nar van de sociaal-economische maatschappij’. Naast Trends is hij sinds 2002 ook de tekenaar van Focus Knack. Twee deadlines per week stuwen zijn potlood en penseel aan een razend tempo over het papier. Hij houdt in zijn tekeningen ook de internationale cultuur en showbizz een spiegel voor. Als een wijze dwaas of een slimme clown ontmaskert en ontwapent hij, op een griezelig precieze manier, de dwaasheden van culturele, politieke en economische gezagdragers. Hij neemt hierbij zelden harde standpunten in, hij gaat eerder voor de milde spot. De dubbele bodems in zijn werk worden charmante valstrikken voor de afgebeelde personen die met een glimlach worden getekend en met een schaterlach bekeken door een publiek.

events_154 De tentoonstelling wil een overzicht geven van de werken die Karl Meersman de afgelopen jaren heeft gemaakt rond de thema’s film, muziek, entertainment, televisie en cultuur. Het wordt een tentoonstelling die zowel voor de kunst-/filmliefhebber als voor het grote publiek aantrekkelijk is. Met een 120 tal werken is het aanbod ruim. Zijn surrealistische kijk op de gebeurtenissen en opmerkelijke figuren wordt visueel gemaakt. De kijker begrijpt dankzij een reis door het creatief labyrint dat Karl heeft gebouwd, hoe het brein van de kunstenaar werkt. Een 10 minuten durende film met als werktitel ‘Inside Out’ illustreert het hele denk- en werkproces van Karl. Uitvergrote prints van zijn werk zijn ‘eyecatchers’ in de imposante ruimte.

De tentoonstelling bestaat uit 6 modules: 5 thematische gangen en 1 projectieruimte. In de gangen exposeert Karl zijn tekeningen tegen een intieme zwarte achtergrond en volgens thema: film, muziek, televisie en entertainment, cultuur en conceptuele tekeningen. Deze structuur geeft de indruk dat men door een labyrint loopt. Gelukkig blijft het geheel overzichtelijk en komt de bezoeker telkens vanzelf aan het ‘eind van de tunnel’ uit. Daar wordt hij geconfronteerd met uitvergrotingen van een aantal tekeningen, die de imposante ruimte van de kloosterkerk helemaal tot haar recht laat komen. De buitenzijde van de gangen worden in het wit geschilderd omwille van de synergie met de witte kerkmuren.

De gelijknamige catalogus van de tentoonstelling ‘VIPs - Very Important Paintings’ wordt uitgegeven door Roularta Books. Het is een kunstboek dat gerust op zich kan staan. De klemtoon ligt op de tekeningen, niet op de tekst. Het is op de eerste plaats een aantrekkelijk kijkboek met internationale uitstraling. Het boek bevat een 100-tal originele tekeningen van Karl Meersman, met een minimum aan verklarende tekst. Het boek wordt voorgesteld bij de opening van de tentoonstelling op 4 oktober in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster. Een ideaal moment, net voor de boekenbeurs, waar het boek uiteraard zal gepromoot worden. Naar inhoud en vorm kan het bovendien een ideaal nieuwjaars- en/of relatiegeschenk zijn.

Praktisch : van 5 oktober tot en met 9 december 2007 in het
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 te Gent. Toegang is gratis. Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur.

Guido Van Peeterssen.

Zondag Flikkendag

De Gentse binnenstad mag zich nu zondag 30 september weer eens van zijn beste kant laten zien tijdens de negende Flikkendag. Vanaf 10 uur zullen tienduizenden fans genieten van het beste dat de hulpdiensten te bieden hebben. Bovendien staat Flikkendag volledig in het teken van Europa. Hoofdcommissaris De Smet: “De Gentse binnenstad is een uitgelezen locatie voor de tientallen activiteiten die niet alleen boeiend zijn en elk jaar opnieuw massa’s naar Gent lokken. Het thema Europa danken we aan het 50 jarig bestaan van de Europese Unie”. Het wordt een unieke kans om kennis te maken met de Franse douane, Nederlandse waterpolitie en een verassend bezoek uit Estland. Maar hoogtepunt van de dag zal wellicht de Flikkenparade zijn.

Als het weer mee zit wordt het in elk geval een feestelijk dagje uit met heerlijk slenteren in de Gentse binnenstad. Maar om ten volle te genieten heb je best de Flikkendag brochure bij de hand. Flikkendag krijgt voor de gelegenheid een Europees (politie)jasje. De Belfortstraat wordt omgevormd als themastraat onder het motto: “Proef en hoor Europa”! En de Gentse pleinen: die zullen wellicht voor één keer niet groot genoeg zijn: het Baudelopark (helikopter demonstraties), het Goudenleeuwplein (Verkeerd Geparkeerd), Kouter (politiekorpsen), François Laurentplein (provinciale diensten), Sint-Baafsplein (medische diensten), Vlasmarkt (fietsbrigades) en Vrijdagsmarkt (Militaire politie). Onnodig te zeggen dat ook hier alles een Europees en spectaculair tintje krijgt.

Maar ook de Gentse gebouwen worden extra aangekleed. De para’s dalen af van het Belfort terwijl het Oud Justitiepaleis bol staat van de activiteiten, aan de overkant (Ketelvest) kan u ontdekken hoe snel politieboten zijn. Ook het Provinciehuis opent zijn deuren en verbaasd ons met een Europees dorp. Ondertussen doorkruist de Flikkenparade het centrum, en dat tussen 14.30 uur een 16.30 uur. Een andere blikvanger is wellicht de Pipe en Drums Politie uit Maastricht, zij doorkruisen de stad met een wandelconcert om 11, 14 en 16 uur. Maar mocht u al dat Flikkengeweld niet meer zien zitten: Flikkendag swingt! Op het Emile Braunplein zijn er de hele dag lang optredens met al afsluiter de enige echte Flikkenband. Aansluitend met de optredens is er een signeersessie door de acteurs in het Sofitel. En in de Gentse binnenstad is er zowat overal straatanimatie: muziek, dans, humor, actie, grime en theater.

Wie een herinnering op prijs stelt: de Flikkenpet is terug van weggeweest. Ze is nog mooier en nog stoerder dan voorheen en te verkrijgen op tiental verschillende locaties. Maar vooral: ze is enkel te verkrijgen op Flikkendag, op uitzondering van het Groot Vleeshuis en de stadswinkel. Zo bent u op Flikkendag alvast een ster. Link: www.flikkendag.be

Guido Van Peeterssen.

Studiemiddag 'Jongeren en motivatie'

Sinds begin 2006 lopen in 13 Vlaamse steden en gemeenten ‘actieplannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid’, in Gent het Jongerenwerkplan genoemd. Diverse partners van ‘Gent, stad in werking’ zetten tal van acties op om laaggeschoolde jongeren aan een job te helpen en bedrijven gevoelig te maken voor dit onderwerp. Maar ook na ruim anderhalf jaar Jongerenwerkplan blijkt het soms heel moeilijk om vacatures in te vullen. Het gebrek aan motivatie van sommige jongeren zou hier het grote struikelblok zijn. Zijn jongeren te nonchalant om afspraken na te komen of hebben bedrijven gewoon te hoge verwachtingen? Het proefproject Voorzet werkt samen met voetbalclub KAA Gent om meer impact te krijgen op de attitudes van jongeren. Daarom was het Gentbrugse Ottenstadion de uitgelezen plaats voor een druk bijgewoonde studienamiddag.

studiedag jongeren1 Men vroeg zich af wie die niet gemotiveerde jongeren waren. Uit onderzoek blijkt een gigantisch scholingsprobleem, vaak met een problematische sociale achtergrond. Heel wat langdurig werkloze jongeren zijn opgegroeid in instellingen, kampen met geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen of kennen zware drugproblemen. Een grote groep van deze probleemjongeren heeft geen besef wat werken betekend. Schepen Mathias De Clercq stelde daarom 5 actiepunten op: Er moeten minder ongekwalificeerde jongeren het onderwijs verlaten. Via een Openbedrijvenplan moeten jongeren een betere kijk krijgen op bedrijven en jobs. Er moet een grotere betrokkenheid komen vanwege de jeugdsector bij het thema ‘werk’. Er moet psychosociale ondersteuning komen aan jongeren in nood. En tenslotte moet men werken aan ondersteunende maatregelen zoals kinderopvang en mobiliteit.

Toch zijn er bescheiden successen, Schepen Rudy Coddens: “In het Jongerenwerkplan kregen de leerlingen uit het deeltijds onderwijs bijzondere aandacht. Sommigen ontwikkelen via deze weg hun talenten en leren zo een vak. Voorwaarde is wel dat deeltijds leren aangevuld wordt met een deeltijdse werkervaring. En dit is net een enorme uitdaging”. De spijbelproblematiek is enorm groot. Schepen Coddens heeft daarom het project deeltijds@work opgezet om een invulling te geven aan voltijds engagement. Sinds begin 2006 steeg het aantal leerlingen met een voltijds engagement van 50% naar 57%, bedoeling is om in Gent het Vlaamse gemiddelde van 68% te bereiken.

studiedag jongeren4 Schepen van Onderwijs Rudy Coddens, schepen van Economie en Jeugd Mathias De Clercq en OCMW voorzitter Geert Versnick bundelen daarom hun krachten in een aantal projecten. Het begin van het nieuwe schooljaar is soms het begin van een verkeerde studiekeuze, waardoor de leerling snel gedemotiveerd geraakt. Als daar nog bijkomende factoren bijkomen zoals een problematische thuissituatie, schoolachterstand, gezondheidsproblemen of psychologische problemen sluit het net zich onherroepelijk. Daarom spelen scholen en het CLB, in samenwerking met de sociale sector een belangrijke rol. Toch zijn er hulpmiddelen om jongeren te helpen. Initiatieven zoals Het Beroepenhuis, De Stap en Accent op Talent helpen jongeren bij hun keuze. Toch zijn er mogelijkheden om werkloze jongeren nadien aan een job te helpen, vaak met medewerking van het OCMW en de sociale partners. Maar die middelen zijn erg arbeidsintensief en beperkt.

Guido Van Peeterssen.

Studenten jagen huurprijzen omhoog

Gent telt nu meer dan 60.000 studenten, op zich is dat schitterend nieuws. Universiteiten en hogescholen verhogen het prestige van een stad maar ook de studenten zijn een verrijking voor het leven in de stad. Toch heeft de aanwezigheid van studenten een aantal consequenties naar huisvesting toe. Vastgoedprijzen stijgen en door het tekort aan studentenkoten huren steeds meer studenten een woonhuis en delen de kosten. Zo stijgt ook de huurprijs van gewone woningen die dan te duur worden voor het modale gezinsbudget.

Gemeenteraadslid Helga Stevens is bezorgd over deze evolutie, het kan niet dat een gewoon gezin verplicht wordt om meer dan duizend euro huur per maand te betalen. Als vijf studenten samen een gewoon woonhuis huren en duizend euro huishuur neerleggen zijn zij goedkoper af dan als zij elk apart een studentenkamer huren. Haar vraag is of er binnenkort nog voldoende betaalbare woongelegenheid voor gewone Gentenaren zullen zijn. Schepen Karin Temmerman: “Deze situatie is recent en inderdaad zorgwekkend. Er wordt een studie uitgevoerd en alle betrokkenen voeren intens overleg om dit probleem om te gaan”. Goed nieuws: binnenkort komen aan de Kantienberg meer dan 600 woongelegenheden voor studenten en ook de Katholieke Hogeschool bouwt in de omgeving van haar campus 50 woongelegenheden. Karin Temmerman: “Vandaag is er bovendien een aanpassing van het bouwreglement in voege getreden. Die maatregel moet wooneenheden beter beschermen tegen dit soort acties. Bovendien is dit het bewijs dat het stadsbestuur de situatie volgt”.

Dit fenomeen noopt ons tot een overweging: het stijgend aantal inschrijvingen aan universiteiten en hogescholen is toe te juichen: onze maatschappij heeft een tekort aan goede arbeidskrachten, dat gaat van handenarbeiders tot universitairen. Een stijgende vraag naar studentenkoten is daardoor onvermijdelijk. Indien die in onvoldoende mate aanwezig zijn of gewoonweg te duur zijn dan is het niet verwonderlijk dat 12% van de kotstudenten een huis of een appartement betrekt. Om de woningmarkt te ontlasten is de bouw van voldoende studentenvoorzieningen broodnodig. Kot@gent is een dienst die studenten helpt bij het zoeken naar een geschikt kot. Maar wat blijkt? Ondanks de vele campagnes kent slechts 45% van de kotstudenten de dienst kot@gent.

Aan de andere kant zou het tekort aan studentenkoten wellicht snel opgelost geraken: door het semestersysteem zijn er begin januari examens in de meeste opleidingen. Daardoor haken binnenkort heel wat studenten af. Tevens zijn er steeds meer studenten afwezig wegens een stage, vaak in het buitenland. Gevolg was dat begin dit jaar in Gent er nog nooit zo veel studentenkoten te huur stonden. Veel overmoedige studenten zullen dan ook opgescheept zitten met een duur appartement (gemiddeld 450 euro) en verplicht zijn verder te huren of om een huurder te vinden. Zij die met meerderen één huis of appartement huren zullen binnenkort een medehuurder moeten vinden of opdraaien voor de meerkost.

Guido Van Peeterssen.

Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen is een feit

Minister Fientje Moerman was afgelopen donderdag te gast in het Gentbrugse Bedrijvencentrum De Punt om de inhuldiging van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen bij te wonen. Vlaanderen moet zijn internationale economische positie versterken om de welvaart en het welzijn van haar inwoners te kunnen handhaven. Elk bedrijf heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Wat het met innovatie kan bereiken en hoe het dat best aanpakt, is een vraag die door vele bedrijven men niet zo maar kan beantwoorden. Voornamelijk de KMO’s, de basis van ons Vlaams economisch weefsel, hebben het hier moeilijk mee. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, hebben elf werkgevers- en beroepsorganisaties uit Oost-Vlaanderen hun krachten verenigd om het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen op te richten. De stichtende leden zijn Voka Oost-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Boerenbond, Essenscia, Agoria Oost- en West-Vlaanderen,, Flanders’ FOOD, CLB, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie, Nelectra en SAV. Het centrum wordt financieel ondersteund door het IWT en heeft een nauwe samenwerking met het Vlaams Agentschap Ondernemen (Vlao), de POM Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen .

De doelstelling van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen is het stimuleren en begeleiden van het innovatieproces bij de Oost-Vlaamse KMO. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de tradionele sectoren. Jaarlijks bezoeken de zes adviseurs van het Innovatiecentrum ruim 200 Oost-Vlaamse KMO’s. Ze organiseren in de bedrijven brainstormsessies om nieuwe productideeën te ontwikkelen, helpen de bedrijfsleider bij het evalueren van nieuwe productideeën, begeleiden subsidiedossiers voor de financiering van innovatieprojecten, zoeken onderzoekspartners en begeleiden bij de innovatiestrategie. Het Innovatiecentrum is gehuisvest in het Huis van de Economie, waar eveneens de dienst Economie van de Provincie Oost-Vlaanderen, EROV, de POM Oost-Vlaanderen, het Vlaams Agentschap Ondernemen en Flanders Investment & Trade gehuisvest zijn. Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vzw, Seminariestraat 2, 9000 Gent Tel. 09/267 40 70 – Fax. 09/267 40 60. www.innovatiecentra.be.

Vlaams Minister Fientje Moerman gaf in haar speech toelichting bij de werking van het Vlaams Steunpunt Onderzoek en Ontwikkeling dat ten behoeve van de Vlaamse ondernemingen de innovatie in kaart bracht. Uit onderzoek naar het aantal octrooien blijkt dat Vlaanderen iets boven het Europese gemiddelde ligt. Dank zij het bedrijfsleven ligt Antwerpen met 170 octrooiaanvragen op kop. Leuven en Gent volgen met respectievelijk 61 en 51 octrooiaanvragen. Minister Moerman: “Een belangrijk probleem is de enorm hoge kostprijs van een octrooiaanvraag. In Europa komt dat op 32.000 Euro gedurende 10 jaar. In de Verenigde Staten komt dit op 11.000 euro voor 20 jaar. Dit is onaanvaardbaar”. Toch wil minister Moerman Vlaamse ondernemers helpen door bedrijven financieel te steunen. Een ondernemer die via een bedrijfsproject van de Vlaamse overheid werkt krijgt tot 10.000 euro toelage. In totaal stelt minister Moerman 500.000 euro ter beschikking.

Guido Van Peeterssen.

Gravensteen onveilig?

Zaterdagmiddag heeft één van de bezoekers van het Gravensteen, een vrouw uit Deinze, zelfmoord gepleegd door van de Donjon van het Gentse Gravensteen te springen. De Donjon is de hoogste plek uit de omgeving en is ook de plaats waar op 25 juni 2002 een 22-jarige vrouw zich van het leven beroofde door van de donjon van het Gravensteen te springen. Op deze plaats sprong op 14 januari 2002 een 17-jarige scholier van de 30 meter hoge donjon. In beide gevallen was het duidelijk dat het om een zelfdoding ging. Specialisten waarschuwden destijds voor imitatiegedrag.

De wanhoopsdaad van de vrouw uit Deinze gebeurde zaterdagnamiddag. Door het mooie weer was er veel volk in het Gravensteen, maar niemand had iets vreemds opgemerkt, ook het personeel niet. De vrouw heeft eerst nog het museum bezocht, waar folterwerktuigen worden tentoongesteld. Volgens Geert Van Doorne van de dienst Monumentenzorg is het personeel getraind om opmerkzaam te zijn. Als iemand zich vreemd gedraagt wordt die persoon altijd gevolgd, en als het nodig is, wordt ingegrepen. Na haar bezoek nam de vrouw de trappen naar de donjon, de hoogste toren in het midden van het Gravensteen. Daar klom zij van het oostelijke terras over de kantelen, die ongeveer twee meter hoog zijn, en stortte zich onder het oog van getuigen twintig meter diep naar beneden. Het Gravensteen werd ontruimd en vergrendeld en het personeel werd opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie.

Juni 2002 antwoordde schepen van Rouveroij nog op een vraag van Ortwin Depoortere over de veiligheidsrisico’s van het Gravensteen en meerbepaald over zelfdoding: “Voor de bezoekers houdt het Gravensteen geen enkel veiligheidsrisico in. Daar zijn nooit ongevallen. Maar zelfdoders creëren hun eigen veiligheidsrisico door ergens op te klimmen en daar moedwillig van te springen. Dit kan niet worden verhinderd omdat de betrokkenen er alles voor doen om hun daad en de voorbereidingen ertoe voor de toezichters en het overige publiek verborgen te houden. Een verdacht personage is in dit complexe gebouw en binnen de grote menigte van bezoekers niet te detecteren”.

Aan de kassa wordt door de onthaalbedienden goed toegekeken op afwijkend gedrag en veel mensen wordt effectief de toegang geweigerd: herrieschoppers, vandalen, verslaafden, enzovoort. Potentiële zelfdoders zijn echter zeer moeilijk te identificeren. Communicatie tussen de kassa, die door de onthaalbediende niet mag worden verlaten, en het personeel in de donjon is niet gemakkelijk. Er is een GSM, maar walkietalkie is geweigerd omdat voor het Gravensteen geen radiofrequentie kan worden vrijgegeven.

Het afsluiten van het platform van de donjon zou de bezoekers ten onrechte beroven van het prachtig vergezicht over de stad. De belangrijkste opdracht van het personeel is toezicht te houden op de museumcollecties in het Wapenmuseum en in het Gerechtsmuseum. Die opdracht zou in het gedrang komen als men ook nog eens de donjon permanent bemand moet worden. Bovendien mogen minderjarigen zonder begeleiding niet eens het kasteel binnen. Het weigeren van de toegang tot de donjon aan meerderjarigen wanneer als zij alleen zijn, zal niet verhinderen dat zij zich op het platform opnieuw zouden isoleren om te springen. Uit onderzoek blijkt dat de organisatie van het bezoek aan het Gravensteen voldoet aan alle vereisten en dat de vrijwillig gezochte dood daar evenmin als elders kan worden voorkomen of verhinderd. Lees ook dit artikel in De Standaard

Guido Van Peeterssen.

Onderwijs Stad Gent koopt spel tegen zinloos geweld

vlinderslag4 Zeven Gentse scholen kopen VlinderSlag, het nieuwe informatieve spel rond geweld en agressie. Burgemeester Termont mocht vrijdagmiddag de spelen overhandigen aan de directies van de scholen. Christian Lapinne, voorzitter van e vzw Zinloos Geweld: “ Wij lieten dit spel ontwerpen door het Centrum Informatieve Spelen. Het spel is vooral bedoeld voor scholen maar ook voor jeugdbewegingen. Het bevat een vijftiental tekeningen die leerlingen op een speelse manier confronteren met heel uiteenlopende vormen van geweld”.
Het spel werd in verschillende Vlaamse scholen succesvol uitgetest en de interesse vanuit het onderwijs is erg groot. Ook de chartersteden tegen geweld (Gent, Antwerpen en Mechelen) hebben beslist een pakket speldozen aan te kopen voor hun scholen.

Voor de financiering van de productie kreeg de vzw de steun van de Vlaamse overheid. Bij de doelgroep, jongeren tussen 9 en 15 jaar, kan het normen- en waardenbesef immers nog (bij)gestuurd worden. Het spel kan gespeeld worden in groepsverband door maximum 30 spelers. Het doel is hen spelenderwijs te sensibiliseren. Uit de dertigjarige ervaring van CIS blijkt dat informatie, opgedaan door spel, beter begrepen wordt en beter bijblijft. Ook communicatie is van essentieel belang. Het gebrek eraan geldt immers als grootste oorzaak van zinloos geweld. Het spel richt zich overigens ook naar volwassenenvorming en verenigingen. Het Departement Onderwijs Stad Gent heeft 10 spelpakketten aangekocht, om uit te lenen aan scholen van het stedelijk onderwijsnet.

De vzw Zinloos Geweld werd opgericht door Christian Lapinne, onmiddellijk na de ‘MP3-moord’ op Joe Van Holsbeek op 12 april 2006. De vzw wil op een permanente manier campagne voeren tegen zinloos geweld. Het hoofddoel van de vereniging is bewustwording en preventie. De vzw wil door doorlopende doelgerichte initiatieven een structurele ombuiging van mentaliteit teweegbrengen. Het inmiddels bekende vlinderlogo is hét symbool tegen agressie, geweld én onverschilligheid. De Stad Gent heeft van bij de start de acties van de vzw gesteund, onder andere door de aankoop van ‘vlindertegels’ en de gratis terbeschikkingstelling van de Capitole voor de benefietavond in april 2007. Gent is één van de zeven steden die op dit moment het charter ‘Stop (zinloos) geweld en onverschilligheid’ heeft ondertekend. Link: http://www.zinloosgeweld.net

Guido Van Peeterssen.

Tafelen met een hart

Van maandag 1 oktober tot zondag 4 november bieden 33 Oost-Vlaamse restaurants en brasseriën een menu of suggesties met een hart aan. De restaurants schenken minimum tien procent van de omzet van deze gerechten aan twee organisaties: Plan België en het Pedagogisch Centrum Wagenschot. De actie wordt bekroond met een slotgala in het ICC Ghent. Het Pedagogisch Centrum Wagenschot en Plan België organiseren deze actie al voor de derde maal. Beide organisaties steunen jongeren die minder kansen krijgen. Met de opbrengst van deze derde editie verzorgt Plan België de financiering van een geboorteregistratieproject in Burkina Faso en richt het PC Wagenschot in Eke-Nazareth een leskeuken in. De vorige edities brachten 16.000 en 21.000 euro op. Een waterpomp in Burkina Faso, een lagere school in Cambodja, een werkplaats voor de opleiding metselaar in Eke, dit alles werd gerealiseerd mede dankzij de succesvolle acties Tafelen met een hart.


Drieëndertig Oost-Vlaamse restaurants scharen zich achter het initiatief. Wie tussen 1 oktober en 4 november in één van deze restaurants uit eten gaat, kan er kiezen voor een menu of suggestie met een hart en steunt zodoende beide projecten. Daarenboven kan de klant een actiekaart invullen waarmee hij kans maakt op een mooie prijs. De actie wordt bekroond met een slotgala in de vorm van een creatieve culinaire wandeling op zaterdagavond 10 november in het ICC Ghent. Creatieve chefs uit restaurants Grade, Pakhuis, Patyntje, HA’ en Belga Queen verzorgen elk per gang een feestelijke bordjesparade waaruit het publiek vrij kan kiezen. Prominente gasten omkaderen de fijne degustatie met hun aanwezigheid en met muzikale ondersteuning. En de opbrengst van het slotgala gaat integraal naar de twee begunstigde organisaties. Tijdens het slotgala wordt het resultaat van de actie bekend gemaakt.

De prijs voor het gala bedraagt 75 euro per persoon, aperitief en bijhorende wijnen inbegrepen. Reservatie is noodzakelijk. Informatie bij Pedagogisch Centrum Wagenschot, Steenweg 2, 9810 Eke-Nazareth, 09 280 89 60 of Plan België, Martelaarslaan 31, 9000 Gent, 09 269 54 54. Website www.tafelenmeteenhart.be

Guido Van Peeterssen.

100 dagen: Open VLD maakt goede beurt

Naar aanleiding van 100 dagen formatiebesprekingen hield Het Laatste Nieuws een telefonische enquête bij duizend Vlamingen. Daarin werd ook gevraagd naar de stemintenties. Uit de resultaten blijkt dat Open VLD lichte winst boekt. Wat ook opvalt is dat maar liefst 96 procent van wie op 10 juni op Open VLD stemde, dat vandaag nog steeds zou doen. Hoewel dergelijke peilingen steeds met een korrel zout moeten genomen worden, bewijzen de resultaten dat de Open VLD onderhandelaars Bart Somers, Patrick Dewael en Karel De Gucht de voorbije maanden goed werk hebben geleverd. Het vertrouwen in de onderhandelaars wordt ook bevestigd in het resultaat van Bart Somers: die krijgt van de Open VLD kiezers een 9,8 op 10.

Alhoewel de afgelopen maanden gedomineerd werden door het communautaire thema, wat niet in essentie het kernthema is van de partij, is Open Vld naast LDD de enige partij die stemmenwinst boekt. Vooral bij de jongeren (van 18 tot 24 jaar) scoort Open VLD sterk met 22,7 procent. Gevraagd naar een evaluatie van de onderhandelaars doet ook Open VLD voorzitter Bart Somers het goed: met 6,2 op 10 laat hij zijn CD&V collega en de Franstalige onderhandelaars ver achter zich. Opvallend is ook de uitstekende score bij de Open VLD kiezers. Die geven de voorzitter met 9,8 net geen 10 op 10. Niemand van de andere (gepeilde) onderhandelaars doet beter bij de eigen kiezers. Die kiezers blijven bovendien hun keuze van 10 juni getrouw: 96,5 procent zou nu opnieuw op Open VLD stemmen. Geen enkele andere partij haalt zo een hoge score. Link: www.vld.be

Guido Van Peeterssen

UGent ondertekent overeenkomst met Universiteit van de Vrijstaat

Tijdens de Internationale Jaarbeurs te Gent (Accenta) grijpen er talrijke culturele en wetenschappelijke activiteiten plaats. De Universiteit Gent en de provincie Vrijstaat vormen een belangrijk deel van dit rijke aanbod. Op de beurs kan je niet alleen een bezoek brengen aan de imposante stand van Mangaung. Maar je kunt ook een bezoekje brengen aan de stand van de stedenband, naast het paviljoen van Zuid-Afrika. Om de band tussen beide steden te versterken zijn er een wetenschappelijk en een cultureel forum, maar ook een forum over sociale economie. Maandag ondertekenden de Universiteit Gent en de Universiteit van de Vrijstaat bovendien een belangrijke samenwerkingsovereenkomst die moet toelaten om op structurele wijze samen te werken.

De ondertekening gebeurde tijdens een wetenschappelijk forum op maandag 17 september. Omdat het vliegtuig van de Zuid-Afrikaanse rector niet kon opstijgen werd besloten om de ondertekening via een videoconferentie te organiseren. Beide rectoren tekenden daarmee op duizenden kilometers afstand van elkaar de overeenkomst, weliswaar in aanwezigheid van burgemeester Termont en talrijke prominenten. Die samenwerking kan alle richtingen uit: van uitwisseling van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, het voeren van gezamenlijk onderzoek of het uitwisselen van docenten en studenten.

Concreet zijn er al contacten tussen beide universiteiten rond het onderzoek naar goede praktijken van management van lokale besturen. En dat sluit naadloos aan bij de opzet van een stedenband, waarbij de versterking van de bestuurskracht van beide partnersteden centraal staat. De Stad Gent is bijzonder verheugd dat beide universiteiten de handen in elkaar slaan en zeer benieuwd naar de concrete vormen van samenwerking. Link www.gent.be/Zuid-Afrika en http://www.uovs.ac.za/

Guido Van Peeterssen.

De Lijn, politie en provincie Oost-Vlaanderen werken samen.

De politie, De Lijn en de provincie Oost-Vlaanderen hebben vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend. Gouverneur André Denys en Julien Bellekens, directeur van de Lijn willen samen met alle politiekorpsen van Oost-Vlaanderen de handen in elkaar slaan om de veiligheid van personeel en reizigers te verhogen. De bedoeling van het protocol is de mogelijke overlast en het onveiligheidsgevoel dat bij sommige reizigers bestaat te verminderen. Het protocol is een aanvulling van het protocol “Veilig op weg” van de Lijn, een initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Bij noodoproepen of onverwachte situaties op de bus waarbij politiehulp nodig is, is een rechtstreeks communicatiekanaal voorzien tussen De Lijn, de betrokken politiezone en de 101. Zo kunnen de interventieploegen snel ter plaatse zijn. Dit coördinatiepunt bevindt zich in het CIC Groendreef. Er zijn ook afspraken gemaakt dat de politie en De Lijn elkaar snel op de hoogte brengen wanneer er problemen in het verkeer zijn. Op lokaal niveau zal de lokale en federale politie regelmatig overleg plegen met De Lijn. De Lijn ontwikkelt een veiligheidsmonitor waarmee zogenaamde ‘hot spots’ aangeduid worden, resultaten zullen regelmatig besproken worden met de politie. Op basis hiervan kan er bijvoorbeeld beslist worden om gepaste maatregelen te nemen op bepaalde locaties.

Directeur Julien Bellekens van De Lijn bedankte gouverneur Denys voor zijn onvoorwaardelijke steun voor dit protocol. Als vervoersmaatschappij en werkgever wil De Lijn de veiligheid van iedereen die bij het openbaar vervoer betrokken is garanderen. Maar er zijn ook verkeerstechnische maatregelen nodig bij foutparkeren en slechte doorstroming van het verkeer. Het uitwisselen van praktijkervaringen en een jaarlijkse studiedag met politiemensen en medewerkers van De Lijn moet meewerken aan de verhoging van het veiligheidsgevoel.

Guido Van Peeterssen.

Prinses Astrid op openingsconcert Festival van Vlaanderen

astrid1Gent heeft er nog maar pas een aantal grote evenementen opzitten, gaande van de Gentse Feesten, Tour de France, VTM-life en een (uitverkocht) OdeGand. Maandagavond zat de Sint-Baafskathedraal afgeladen vol voor het openingsconcert van het Festival van Vlaanderen. Special guest was prinses Astrid die voor het binnengaan nog snel maar luidruchtig begroet werd door een twintigtal Vlaams Nationalisten. De prinses werd begroet door provinciegouverneur André Denys en burgemeester Termont waarna de prinses een ruiker bloemen aangeboden kreeg. Het concert werd gebracht door het Collegium Vocale Gent en I Solisti Del Vento, onder leiding van Philippe Herreweghe en Edward de Geest aan het orgel.

Algemeen directeur Serge Platel verwelkomde de aanwezigen op deze 50ste editie van het Festival van Vlaanderen dat geciteerd wordt als een van de belangrijkste Europese festivals. Hij vroeg even aandacht voor de figuur van professor Jan Briers senior, de stichter van het Festival en het belang van zijn levenswerk. Maar ondanks zijn hoge leeftijd is het Festival springlevend, dat bewijzen de talrijke activiteiten buiten het circuit van de klassieke muziek. Na de voorstelling mocht prinses Astrid kennis maken met de genodigden op de receptie aangeboden door de provincie Oost-Vlaanderen.

Guido Van Peeterssen.

Tentoonstelling MaRf in Drongen Baarle

In het kader van de realisatie van de nieuwe vleugel van het rust- en verzorgingstehuis ‘Leiehome’ te Drongen Baarle wordt een tentoonstelling met beelden van MaRf georganiseerd. Deze inmiddels Drongense kunstenaar is maker van het bronzen beeld "de paterkens" of "Noeit mee twieen, wriee weinig alliene, ten minst en mee drijen" dat voor het gebouw van de Campagne staat. Daarnaast is er werk van hem te bewonderen vóór het Belfort in Gent, aan de zijkant van het Gravensteen, op de binnenplaats van het Gravensteen, op de markt van Zwijnaarde en zo veel andere plaatsen.

marfHugo Vandenbussche, Algemeen Directeur, opende de tentoonstelling: “MaRf is een sociaal kunstenaar die aanvankelijk begon met sculpturale keramiek. Toen hij in 1980 de provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor Keramiek won ben ik hem opnieuw tegengekomen. Vandaag werkt hij naast keramiek veel met Brons en ondertussen won hij tientallen binnenlandse prijzen en internationale prijzen. Hij had meer dan honderd individuele tentoonstellingen en groeps-tentoonstellingen in binnen en buitenland. De lijst is zo lang en MaRf zo bescheiden dat ik je graag de suggestie wil doen eens MaRf in te tikken in je zoekmachine”. Tip: www.marf.be

Poëzie is wel vaker gekoppeld aan het werk van de kunstenaar. Het is twee richtingverkeer: Soms raakt MaRf geïnspireerd door de Poëzie, soms vind de dichter inspiratie in het MaRf’s werk. Wellicht is dat de link met Leiehome. In het vernieuwde Leiehome is aan de infobalies van alle afdelingen met poëzie gewerkt. Het werk van MaRf in het vernieuwde onthaal illustreert het “recept voor levenskunst” van Rik Govaerts. Deze tentoonstelling kwam er naar aanleiding van de grote belangstelling rond dit werk. In dit huis waren residenten, familie en medewerkers waren meteen enthousiast. Het tentoongestelde werk past goed in deze bijzondere locatie: een woon-en zorgcentrum. Je kunt er als bewoner maar ook als bezoeker dwalen maar ook een rustpunt vinden. Ook hier weer een link: MaRf heeft in zijn werk bijzonder veel aandacht voor iedere mens, ieder met zijn problemen, met zijn zuiverheid, met zijn eerlijkheid en met zijn verdeeldheid. Link: www.cultuurdrongen.be

Guido Van Peeterssen.

Lifetime Achievement Award voor Mikis Theodorakis

De Griekse componist Mikis Theodorakis zal tijdens de uitreiking van de World Soundtrack Awards op 20 oktober een Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. Theodorakis schreef de muziek voor onder andere Zorba De Griek, Z en Serpico. Het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Dirk Brossé zal muziek spelen uit Zorba De Griek. Mikis Theodorakis werd op 29 juli 1925 geboren op het Griekse eiland Chios. Van kinds af aan kwam hij in contact met de Griekse folkloremuziek en na het horen van Ludwig van Beethovens Negende Symfonie besloot hij om zelf componist te worden. Zijn muzikale vorming genoot hij zowel in zijn vaderland als in Parijs. Zijn talent viel op en hij kreeg opdrachten voor filmscores en balletmuziek. In 1959 stond zijn ballet Antigone in de Londense Covent Garden op de planken.


Zowel de Duitse bezetting van Griekenland als de Griekse burgeroorlogen en het niet aflatende conflict tussen de Turken en de Grieken over het eiland Cyprus tekenden Mikis Theodorakis. Hij probeerde altijd te verzoenen maar nam ook standpunten in met als gevolg dat hij meermalen in de gevangenis belandde en er zelfs werd gemarteld. Toen de Griekse kolonels in 1967 aan de macht kwamen, werd hij eerst in eigen land geïnterneerd en in 1970 onder druk van de internationale kunstscène vrijgelaten en naar Parijs verbannen. Toen schreef hij onder meer de bekende filmmuziek voor Z van Costa-Gavras.

Zijn in 1964 geschreven score voor Zorba de Griek had hem al onsterfelijk gemaakt. Voor Zorba regisseur Michael Cacoyannis schreef hij later nog de muziek voor The Trojan Women, The Day the Fish Came Out en Iphegenia in Aulis. Maar ook met Costa-Gavras klikte het want na de muziek voor Z volgde die voor Etat de Siège. Onder de ongeveer zestig filmmuziekscores mag zeker die voor Sidney Lumet’s Serpico niet onvermeld blijven. Mikis Theodorakis was niet alleen kunstenaar maar ook Grieks parlementslid en minister. Hij werd zelfs aangezocht om president van Griekenland te worden maar dat aanbod wees hij, verwijzend naar zijn leeftijd, af. Hoewel bepaalde van zijn politieke uitspraken omstreden waren, kreeg hij toch diverse vredesprijzen. De vermoorde Olaf Palme wilde alleen muziek van Theodorakis op zijn begrafenis.

Tijdens de zevende editie van de World Soundtrack Awards is naast muziek van Theodorakis ook muziek te horen van de Canadese componist Mychael Danna (Little Miss Sunshine, Capote, Monsoon Wedding, Ice Storm), Harry Gregson-Williams (Man of Fire, Shrek, Chronicles of Narnia) en de Griekse Evanthia Reboutsika (My Father & My Son), World Soundtrack Discovery van 2006. De Belgische inbreng is van jazzmuzikant Jef Neve, die de muziek voor Dagen Zonder Lief componeerde. De World Soundtrack Awards, zaterdag 20 oktober om 20 uur in Muziekcentrum De Bijloke, Gent. Tickets 42/32 euro via TeleTicketService (www.teleticketservice.be - 070 345 345). Info op www.worldsoundtrackawards.com

Guido Van Peeterssen

Brandweersite wordt sekssite

Tot onze grote spijt is de internetsite van de brandweer Waarschoot verdwenen, weg, foetsie, in rook opgegaan. Merkwaardig is dat wel, vooral omdat de site plots erg veel bezoekers kreeg. Niet omdat de spuitgasten van Waarschoot plots zo immens populair zijn, neen, helemaal niets van aan. De site is overgenomen door seks spammers. Seks wat? Ja, de site stond plots vol met erotiek en werd daarom geblokkeerd. Volgens insiders die gegevens van DNS geraadpleegd hebben, heeft de beheerder zijn site verwaarloosd en zijn jaarlijkse bijdrage aan DNS niet betaald. Jammer genoeg zijn er bedrijven die zich specialiseren in het opzoeken van verlopen domeinnamen om die dan vol te stouwen met reclame.

Om haar domeinnaam terug te krijgen moet de brandweer Waarschoot zich nu wenden tot de rechtbank, maar dat wordt een lastige klus. Een ander middel is een bemiddelaar inschakelen, dat gaat snel en goedkoop. Maar dan moeten beide partijen akkoord zijn. De reden waarom we als internetsite op dit verhaal ingaan is wel dat internetjournalistiek vaak in een slecht daglicht gesteld wordt: internetberichtgeving is niet accuraat. Kranten met hun professionele journalisten daar en tegen brengen een snelle en juiste synthese. Tot we dit artikel in Het Volk lazen. Maar de manier waarop de klassieke media klakkeloos persberichten overneemt is soms hilarisch, wie is hier onzorgvuldig?

In bovenstaand krantenartikel staat: “Volgens het parket is de dader een computerpiraat uit het Afrikaanse Equatoriaal-Guinea. De brandweer verwacht het probleem vandaag te kunnen oplossen”. Niets van aan: de site is nog steeds geblokkeerd. Er waren helemaal geen kapers of hackers bij betrokken. Enkel de slordigheid van de webmaster is het probleem, hij had nooit de domeinnaam uit handen mogen laten gaan. Toch werd vorig jaar op deze site gewaarschuwd voor het probleem en in een interview schetste de ICT verantwoordelijke van de provincie Oost-Vlaanderen het probleem, meer zelfs: de provincie helpt de Oost-Vlaamse gemeenten en staat ze bij met raad en daad. Wat er van de internetsite van de brandweer Waarschoot geworden is kan u lezen via deze omweg.

Guido Van Peeterssen .

Belgische universiteiten neemt deel aan Foton M3 missie

Op 14 september werd een onbemande Foton-M3 onderzoekscapsule succesvol gelanceerd met een Sojoez U raket vanaf de lanceerbasis Baikonoer in Kazachstan. Aan boord zijn 35 Europese experimenten, waaronder acht Belgische, die twaalf dagen in een baan rond de aarde blijven. De Europese experimenten worden gevolgd door ESA's Payload Operations Centre in Kiruna, Zweden. Na twaalf dagen baantjes cirkelen op 300 km hoogte is het niet de 6,5 ton zware Foton maar een 2,5 ton wegende bolvormige terugkeercapsule die terug door de dampkring breekt en landt op de grens van Rusland en Kazachstan. Foton heeft in totaal vierhonderd kilogram aan experimenten, onder andere op het gebied van vloeistoffen, biologie, kristalgroei en kosmische straling aan boord. Eén van de experimenten moet leiden tot meer efficiënte oliewinning op aarde. Anderen onderzoeken bijvoorbeeld de gevolgen van gewichtloosheid op de menselijke botten en het kristallisatieproces in nieuwe materialen.
In de afgelopen week heeft een team van de vakgroep moleculaire biotechnologie van de UGent cellen verpakt voor de ruimtemissie met de FOTON M3. De cellen werden tijdens het weekend van 9 september in de ESA laboratoria van ESTEC (Noordwijk Nederland) verpakt voor verzending. Dit experiment dat gesteund wordt door de vakgroep Moleculaire Biotechnologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, bestudeerd het effect van kosmische stralen. De cellen zijn verpakt in speciaal ontworpen modules die toelaten de impact van hoge energie partikels te volgen per cel. Twee parallelle experimenten worden uitgevoerd in de nieuwe BIOBOX 6, die uitgerust is met een centrifuge om een kunstmatig zwaartekrachtveld te genereren. Op die manier zal nagegaan worden in hoeverre de micrograviteit of gewichtloosheid in combinatie met straling een verhoogd risico geeft in verdere bemande ruimtevaartmissies.

De KU Leuven doet onderzoek naar de invloed van micrograviteit op het menselijk beendergestel via het Freqbone en Osteogene experiment. Nog in de Biobox vindt het Connect experiment van de ULG en de Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel plaats naar de invloed van gewichtloosheid op bindweefselcellen. Op het vlak van vloeistoffenfysica laat de Franstalige Vrije Universiteit van Brussel, die herhaaldelijk ruimteonderzoek op dit vlak laat verrichten, research doen naar de stabiliteit van aardolie. Wetenschappers van de ULB en de universiteit van Luik hebben een gezamenlijk experiment op het vlak van de kristallisatie van eiwitten.Op het vlak van technologie laat Redshift uit Sint-Niklaas met DIMAC een proef doen op het vlak van accelerometers, die van belang zijn bij ruimtevluchten. Euro Heat Pipes uit Nijvel experimenteert via TEPLO naar warmtegeleidingsystemen voor ruimtetuigen. Opvallend tijdens deze missie is het YES-2 experiment van 450 studenten. Op 25 september zal een kleine terugkeercapsule, die met een kabel van 30 km met het moederschip verbonden is, zich losmaken en terugkeren in de atmosfeer. De studenten willen met de baanbrekende proef aantonen dat het mogelijk is kleine nuttige ladingen aan een fractie van de kost van en veel eenvoudiger dan de huidige methodes naar de Aarde te laten terugkeren. Meer nieuws op http://www.esa.int/esaCP/index.html

Guido Van Peeterssen.

Barco brengt het oude China tot leven

Barco, de partner bij uitstek in geavanceerde digitale visualisatie, kondigt aan dat het samenwerkt met het British Museum voor de uiterst populaire tentoonstelling 'The First Emperor: China's Terracotta Army'. Voor deze unieke expositie heeft Barco twee vijfkanaalsprojectiesystemen voorzien waarop in levendige kleuren en volledig in 1080 pixel High Definition één van de grootste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw zal worden getoond. Barco werpt zich op als beschermer van kunst en cultuur en is trots partner te zijn van het British Museum. Om de geschiedenis van de eerste Chinese keizer voor te stellen koos het British Museum resoluut voor de geavanceerde apparatuur van Barco. Aan de hoofdingang naar de tentoonstelling wordt een bijkomende Barco projector gebruikt die de bezoekers informatie geeft over wat ze te zien zullen krijgen.

Ann Galland, Global Director Marketing bij Barco: “Barco deelt de overtuiging van het British Museum dat crosscultureel onderzoek bijdraagt tot een betere wereld, zowel in het bedrijfsleven als in de kunst. Daarom zijn we bijzonder trots om voor deze tentoonstelling de visualisatiepartner te zijn van het British Museum.” De beide vijfkanaalsdisplaysystemen projecteren één volledig en naadloos beeld op een gebogen 20 meter breed scherm. Wazige overlapzones waar projecties met elkaar samenvallen worden volledig weggewerkt, en garanderen dat het hele beeld eenzelfde kleur en dezelfde niveaus van helderheid heeft.

Met een lichtsterkte van 2,500 ANSI lumens, een verhoogd aantal pixels en diepe kleurensaturatie, is de iCon H250 een perfecte keuze voor accurate breedbeeldprojectie van stilstaande en bewegende beelden. Zijn single-chip DLP technologie staat bekend voor zijn duurzaamheid en zijn betrouwbaarheid, een eigenschap die verder wordt versterkt door de gesloten, filterloze optische DLP-kern. Dit design voorkomt dat er stof in de projector komt en verzekert een standvastige beeldkwaliteit bij intensief, aanhoudend gebruik.

Barco, een internationaal technologiebedrijf, ontwerpt en ontwikkelt visualisatieproducten voor geselecteerde professionele markten en is in meer dan 90 landen actief met ongeveer 3800 werknemers wereldwijd. In 2006 realiseerde Barco een omzet van 751 miljoen euro.
Lees hier meer over de tentoonstelling

Guido Van Peeterssen.

Student Kick-Off: nog groter, nog Gentser, nog feestelijker

Het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Net als vorig jaar wordt het begin van het academiejaar in Gent ingezet met een big bang die de grootste studentenstad van Vlaanderen waardig is: Student Kick-Off 2007 op woensdag 26 september op het Sint-Pietersplein. Dit welkomstfeest voor en door studenten is bij deze tweede editie al uitgegroeid tot het grootste studentenevenement van Vlaanderen. Bovendien zal Student Kick-Off dit jaar het product zijn van een intense samenwerking tussen de Gentse studenten (en hun verenigingen), de Stad Gent en alle Gentse hogescholen, wat zonder meer uniek is.

De ingrediënten van de vorige editie zijn grotendeels behouden: topmuziek, kicks, infotainment en een reuzebarbeque. De organisatie is wel op zoek gegaan naar nog groter, nog Gentser en nog feestelijker. De Student Kick-Off heeft een muzikale opstelling klaargestoomd die mag gezien worden met onder meer Eddy Wally, Mintzkov, Bart Peeters, Vive La Fête en Dj Bobby Ewing (Discobar Galaxie). Daarnaast worden de studenten onder meer getrakteerd op een megadeath ride. Of ze kunnen ze een bezoek brengen aan het grote infodorp met interactieve en originele standjes van de Gentse studentenverenigingen, de hogescholen, de Stad Gent en Gentse verenigingen als Gentblogt. Op de website vindt u alle informatie: http://www.studentkickoff.be/.

Guido Van Peeterssen.