zondag 30 december 2007

Volvo Trucks Oostakker koopt 8 hectare om uit te breiden

Op dinsdag 18 december verkocht het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent aan Volvo Trucks een bedrijventerrein in Oostakker van ruim 74.000 m2. In het voorjaar van 2008 volgt een tweede verkoop van 6.400 m2. Het AG SOB heeft tussen de Antwerpsesteenweg, Drieselstraat, Smalleheerweg en de R4 te Oostakker ontwikkelingsgronden in eigendom die in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening grootstedelijk gebied Gent ingekleurd staan als gemengd regionaal bedrijventerrein.

Volvo Trucks liet haar interesse in de gronden blijken. De gronden bieden immers voor Volvo Trucks en voor toeleverende bedrijven de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden. Een lange onderhandelingsperiode resulteerde in de verkoop van ruim 80.000 m² bedrijvengrond. Het perceel is opgesplitst in ca. 74.000 m² met bestemming gemengd regionaal bedrijventerrein en zo’n 6.100 m² die valt binnen de in het RUP voorziene bouwvrije strook. Hieronder valt de 30 meter bufferzone langsheen de R4. De uitbreiding komt rechtover de huidige personeelsparking met hoofdingang van Volvo Trucks aan de Smalleheerweg.

Door de dringende uitbreidingsbehoefte van Volvo Trucks bevindt zich op een deel van het te verkopen terrein al een tijdelijke personeelsparking. Volvo wil tegelijk met de uitbreiding een beter toegang tot het bedrijf voorzien, het bedrijf houdt rekening met de verkeersveiligheid en is vragende partij om een beter en breder fietspad. Ook de voertuigenstroom binnen het bedrijf zal vanaf volgend jaar beter verlopen.

Om de verkoop van de gronden te kunnen realiseren ondertekende het AG SOB een tweede overeenkomst om een grondruil te verwezenlijken met Welda, een gespecialiseerde leverancier van lasmateriaal, machines en gereedschappen is gelegen langsheen de Antwerpsesteenweg. Welda heeft enkele percelen die in de verkoop met Volvo Trucks betrokken zijn in eigendom. Het Stadsontwikkelingsbedrijf ruilt enkele van zijn gronden aan de Antwerpsesteenweg met de percelen van Welda. Door de ruil krijgt Welda zijn terreinen uitbreiden en wordt een duidelijke eigendomssituatie gerealiseerd. Begin 2008 zullen het Stadsontwikkelingsbedrijf en TMVW een grondruil realiseren. De gronden waar de huidige drinkwaterleiding gelegen is zal geruild worden voor gronden waar de huidige drinkwaterleiding zal komen te liggen.

Geen opmerkingen: