zondag 30 december 2007

Provinciale prijzen voor historisch onderzoek 2007 toegekend.

Dit jaar heeft de provincie Oost-Vlaanderen twee provinciale prijzen voor historisch onderzoek uitgeschreven: de jaarlijkse prijs voor geschiedenis en de vierjaarlijkse prijs voor heemkunde. De uitreiking van de provinciale prijzen voor historisch onderzoek 2007 zal in het voorjaar van 2008 plaatsvinden tijdens een plechtigheid waarbij ook de laureaten van de andere provinciale prijzen worden ontvangen.

Er waren zes inzendingen voor de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis 2007. De prijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een wetenschappelijke studie over een geschiedkundig onderwerp. De laureaat ontvangt een bedrag van 5 000 euro. De werken werden onder het voorzitterschap van directeur Andrea De Kegel beoordeeld door een jury bestaande uit prof. dr. Gita Deneckere, prof. dr. Luc De Vos, prof. dr. Jean-Paul Peeters, prof. dr. Mark Van Den Wijngaert en prof. dr. Els Witte. De deputatie besliste, op unaniem voorstel van de jury, de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis 2007 toe te kennen aan dr. Christophe Verbruggen uit Destelbergen voor zijn studie: Een sociale geschiedenis van het schrijverschap tijdens de Belgische belle époque.
Deze doctorale scriptie onderzoekt de geschiedenis van intellectuelen en hun sociabiliteit. Drie vergeten schrijvers uit de generatie 1885 worden van nabij gevolgd en drie netwerkdoorsneden worden blootgelegd. De auteur relativeert het beeld van de verzuiling en concludeert dat in de Belgische belle époque men eerst intellectueel, vervolgens schrijver en pas dan katholiek of vrijzinnig was.

Provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2007 voor Jacques De Ro uit Gent Er waren vijf inzendingen voor de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2007. De prijs wordt vierjaarlijks uitgeschreven en bekroont een wetenschappelijk verantwoorde heemkundige studie over de provincie Oost-Vlaanderen of een deel ervan. De laureaat ontvangt een bedrag van 5 000 euro. De werken werden onder het voorzitterschap van directeur Andrea De Kegel beoordeeld door een jury bestaande uit dr. Nele Bracke, prof. dr. Luc François, Robert Ruys, Hilde Schoefs en Nico Van Campenhout. De deputatie besliste, op unaniem voorstel van de jury, de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor heemkunde 2007 toe te kennen aan Jacques De Ro uit Gent voor zijn studie: De dorst van Geeraard. De dranknijverheid in Geraardsbergen en deelgemeenten in historisch perspectief.
Deze veelomvattende monografie belicht zowat alle aspecten, materiële zowel als immateriële, van de geschiedenis van de drankproductie in Geraardsbergen. Bier, wijn, brandewijn, spuit- en mineraal water, frisdranken komen aan bod. Hierbij wordt gerefereerd aan de ruimere historische ontwikkelingen en aan de maatschappelijke rol die de brouwers opnamen.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: