zondag 30 december 2007

Studie naar alternatieve energiesystemen binnenkort verplicht.

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit betreffende de haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen bij grote gebouwen definitief goed. Hierdoor zal bij het ontwerp van grote gebouwen onderzocht moeten worden of de toepassing van alternatieve energiesystemen rendabel is. Zo wil men mensen bij de bouw van grote oppervlaktes laten nadenken over hun energieverbruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen. De bouwer wordt dan gestimuleerd om ook andere dan klassieke energiesystemen in overweging te nemen. Uit cijfers blijkt dat het goed mogelijk is in gebouwen om de CO2 uitstoot sterk te verminderen. Tussen 1990 en 2005 stegen de CO2 emissies met liefst 20 %. De ombuiging van deze trend is een enorme uitdaging. Daarom wordt voor de aanvang van de nieuwbouw met een vloeroppervlakte boven de 1.000 m2, gevraagd om de technische en economische haalbaarheid na te gaan van alternatieve energiesystemen. Dit zijn onder meer: gedecentraliseerde energievoorzieningen met hernieuwbare energiebronnen, warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming en warmtepompen. Uiterlijk een maand na de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet de haalbaarheidsstudie bij het Vlaams Energieagentschap worden ingediend.

Voorbeeld: een ziekenhuis vervult zijn behoefte aan warmte en stroom met warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit is een installatie die tegelijk stroom opwekt en warmte aanmaakt, en aldus energie bespaart. Veronderstel dat een ziekenhuis twee WKK installaties plaatst met elk 60 kW. Per jaar wordt 547 MWh stroom opgewekt en 1.330 MWh warmte aangemaakt. Door het gebruik van warmtekrachtkoppeling wordt jaarlijks 385 MWh bespaard en 231 ton CO2 vermeden. Met de bespaarde energie en de van overheidswege toegekende warmtekrachtcertificaten wordt de investering op minder dan acht jaar terugverdiend. De levensduur van de WKK installatie bedraagt ongeveer 15 jaar. Eenmaal de investering terugverdiend, is de besparing pure winst.

Volgens minister Crevits zal die haalbaarheidsstudie mensen aan het denken zetten over het energieverbruik en het gebruik van energiebronnen in gebouwen. Het valt niet alleen te hopen maar ook te verwachten dat ten gevolge de haalbaarheidsstudie meer alternatieve energiesystemen zullen worden geplaatst. Die verminderen behalve onze afhankelijkheid van dure en schaarse of schadelijke buitenlandse brandstoffen ook onze uitstoot van broeikasgassen. Gebouwen vormen overigens één van de twee thema's die centraal staan op de focusdag van de Vlaamse Klimaatconferentie, komende maandag, in het Congrescentrum in de Zoo van Antwerpen.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: