zondag 30 december 2007

2.000 toeschouwers voor explosie oud postgebouw.

Ruim 2.000 toeschouwers hebben ruim een uur de kou getrotseerd om te zien hoe experten de eerste van twee hoge torens met behulp van explosieven onderuit haalden. Het voormalige twintowers09 postgebouw aan het Gentse Sint Pietersstation moet wijken voor een volledig nieuw en modern complex. Een vernieuwd Sint-Pietersstation, een nieuw bus- en tramstation, een ondergrondse parkeergarage, fietsstallingen, een verbindingsweg met de R4, nieuwe kantoren en appartementen en vooral een nieuw natuurgebied maken van het project Gent Sint-Pieters een gedurfd project. De stad Gent wil samen met het Vlaamse Gewest en de openbare vervoersmaatschappijen de wijk aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw en er een aangename en leefbare buurt van maken.

twintowers19 Het voormalige postgebouw is een betonskeletbouw uit 1972 dat bestaat uit twee torens van 31.80 meter hoog en een tussengelegen gebouw dat ondertussen afgebroken werd. Om de achterste toren zonder hinder voor de omwonenden omver te halen koos men voor een wel bijzondere techniek. De betonstructuur werd vooraf verzwakt volgens berekeningen van een ingenieursbureau. Daarna moeten explosieven het beton rond de wapening van de steunkolommen verbrijzelen. Die explosie veroorzaakt geen stofhinder, maar de vrijgekomen stalen delen van de steunkolommen bezwijken onder het gewicht waardoor het gebouw als een pudding ineen zakt.

twintowers20 In de vroege ochtend werd de eerste veiligheidsperimeter ingesteld waarbij er geen doorgaand verkeer meer mogelijk was en de eerste 5 perrons van Sint-Pietersstation buiten gebruik gesteld werden. Om 10.30 uur was er een proefexplosie om de resultaten te beoordelen en de ladingen eventueel aan te passen. Tegen 15.25 uur hadden een kleine 2.000 toeschouwers zich verzameld op de perrons van het Sint-Pietersplein, het Maria Hendrikaplein en de Fabiolalaan. De Gentse brandweer plaatste een watergordijn om een oogje in het zeil te houden en de stofhinder tot een minimum te herleiden.

twintowers36 Met een uur vertraging ging het gebouw met een luide knal tegen de vlakte. Door de correcte berekeningen ging het gebouw zonder veel spektakel in een grote stofwolk tegen de vlakte. Springmeester Herman Daelman was opgetogen: “De explosie was een schoolvoorbeeld van vakmanschap. Het gebied waar het gebouw volgens de berekeningen moest terechtkomen was afgezet met hekkens. Het puin ligt netjes op 2.50 meter van die hekkens. Wij zullen nu de beelden analyseren om de explosie van de tweede toren op 25 november in ideale omstandigheden te laten verlopen”. Meer informatie over het project op www.projectgentsintpieters.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: