zondag 30 december 2007

Gents Jongerenwerkplan helpt 700 jongeren aan werk

Afgelopen donderdag werd het Gentse Jongerenwerkplan afgesloten met de JWP Lounge in de Gentse Lakenhalle. Iedereen die de afgelopen jaren bij betrokken was werd er ontvangen op een leuke avond. Als opwarmer was er een bezoek aan het Belfort, een ideaal moment om Gent van bovenaf te bewonderen, en een grandioze receptie. Daarna werd er tijdens een debatavond teruggekeken op het Gentse Jongerenwerkplan. Werkgevers, beleidsmakers en partnerorganisaties vertelden vervolgens hoe het er in 2008 zal aan toegaan voor jongeren op zoek naar werk en voor werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sinds begin 2006 lopen in dertien Vlaamse steden en gemeenten een aantal actieplannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, in Gent het Jongerenwerkplan genoemd. De stad Gent ondernam met behulp van een aantal partners tal van acties om laaggeschoolde jongeren aan werk te helpen en bedrijven te sensibiliseren voor dit probleem. In twee jaar tijd zijn in Gent meer dan 2.800 acties ondernomen om jonge laaggeschoolde werkzoekenden aan werk te helpen. Daarbij zijn in totaal 1.800 jongeren bereikt, 700 jongeren zijn uitgestroomd naar werk. De jeugdwerkloosheid is in Gent de voorbije twee jaar met 30 procent gedaald. Dat is iets beter dan in de rest van Vlaanderen. Het jongerenwerkplan wordt volgend jaar uitgebreid naar heel Vlaanderen en ook de doelgroep wordt ruimer

jwplounge08Voornaamste gasten waren Mathias De Clercq, schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand en Frank Vandenbroucke, vice-minister-president Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk. Zij kregen van VRT journalist Johnny Van Sevenant een aantal vragen voorgelegd. Uit het debat bleek dat jeugdwerkloosheid een ernstig probleem is. Steeds meer jongeren haken af door slechte schoolresultaten, sociale achtergrond of gewoon gebrek aan inzicht of talent. Maar wie aan de kant blijft staan ziet het leven zinloos voorbijgaan, het belang van een job kan nooit genoeg benadrukt worden. Beide sprekers willen daar iets aan doen door jongeren te helpen een vast inkomen te verwerven.

Het structurele probleem van jeugdwerkloosheid wijst, zeker in de grote steden, op de kwetsbaarheid van jongeren die leven in de marge van de samenleving. Schepen Mathias De Clercq: “Ieder jaar beëindigen ruim 400 Gentse jongeren het onderwijs zonder kwalificatie: dit aantal moet gehalveerd worden. Veel jongeren hebben bovendien geen juist beeld van wat het is om in een bedrijf te werken: bedrijfsbezoeken en stages moeten jongeren helpen om zich te oriënteren. De meest kwetsbare jongeren worden niet of moeilijk bereikt: samen met jeugdwerkers, opbouwwerkers, integratiediensten en andere actoren moeten wij deze jongeren bereiken. Heel wat jongeren zijn bekwaam maar kampen met psychosociale problemen: hier moet een passende ondersteuning komen. Tenslotte moet er gewerkt worden aan randvoorwaarden: gebrek aan mobiliteit en kinderopvang werkt remmend op de loopbaan, ook voor jongeren”.

Minister Frank Vandenbroucke: “Na 2 jaar wordt het jongerenwerkplan veralgemeend tot gans Vlaanderen en voor alle jongeren. Bovendien mag geen enkele jongere langdurig werkloos worden zonder dat er een nieuwe kans op werk geboden wordt op werk. Het Vlaams regeerakkoord houdt in dat we elke werkzoekende voor de zesde maand bereiken met een verplicht en individueel traject op maat. Jongeren krijgen om te beginnen sollicitatietips en vacatures op maat. Solliciteren mag niet langer in het ijle gebeuren, de teleurstellingen die daarop volgen zijn niet te onderschatten”.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: