maandag 31 december 2007

Ondernemers minder enthousiast over 2008

Voor de tweede keer heeft UNIZO Oost-Vlaanderen een grootschalige enquête uitgevoerd naar het ondernemersvertrouwen. Via een digitale enquête werden 9.588 Oost-Vlaamse ondernemers gepeild naar hun verwachtingen over het komende jaar. Ivan Saerens van UNIZO: “Er kwamen 767 antwoorden binnen, dit is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Van een succes gesproken”. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar maar eveneens gepeild naar de verwachtingen voor 2008. De enquête is bovendien het ideale middel om de hand in eigen boezem te steken en de belangrijkste prioriteiten voor 2008 te bepalen.

De knelpunten zijn voor de meeste ondernemers nog steeds de administratieve rompslomp en de hoge loonlasten. Maar ook het tekort aan geschoold personeel en gemotiveerde werknemers is opvallend. Voor heel wat ondernemers is er bovendien een onvoldoende afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een aantal suggesties van UNIZO zoals positieve migratie voor knelpuntenberoepen vallen in goede aarde. Voor heel wat ondernemer heeft UNIZO een belangrijke taak op gebied van belangenbehartiging, lastenverlaging en herwaardering van het pensioen.

De ondernemer heeft duidelijk meer oog voor het milieu en het mobiliteitsvraagstuk. Gebrek aan vrije tijd en de combinatie ondernemen en gezin wegen duidelijk door op de ondernemingszin. Op de vraag of het bedrijf nadeel ondervindt vanwege het uitblijven van een nieuwe regering antwoord 71%: neen. Maar het uitblijven van een economisch beleid merk je pas na geruime tijd. Veel duidelijker is het antwoord op de vraag: welke maatregelen verwacht u van de overheid in 2008? Politieke stabiliteit, administratieve vereenvoudiging, lastenverlaging en veilig stellen van de koopkracht. Dit is vragen naar een sterk beleid. Opvallend is het antwoord op de vraag: wie is de persoonlijkheid van het jaar? Yves Leterme valt terug tot 29% terwijl de nieuwe premier Guy Verhofstadt fors vooruitgaat en 24% haalt. Al even opvallend is de teleurstellende score van voormalig UNIZO topman en huidig Vlaams Minister President Kris Peeters met een schamele 4%. Als de kleine ondernemer inderdaad de motor van onze samenleving is dan is er nog veel werk aan de winkel.

Met de Bouwbarometer peilde UNIZO naar de verwachtingen van de Oost-Vlaamse bouwsector. Gezien de terugval in het aantal bouwaanvragen zal er onmiskenbaar minder werk zijn in 2008. Er worden minder woningen en vooral minder appartementen gebouwd, de bouw kijkt reikhalzend uit naar maatregelen die renovatie ondersteunen. De stijgende energieprijzen jagen ook de vraag naar isolatiematerialen en technieken omhoog. Fiscale maatregelen en premies missen hun doel niet. De ondernemer kampt hierbij met talrijke problemen: heel wat bouwmaterialen worden de komende weken beduidend duurder terwijl de toegenomen concurrentiedruk de prijzen drukt. Slechte betalers en vooral de spectaculaire toename van werfdiefstallen zetten de ondernemers onder druk. Toch moeten ondernemers fors investeren. Er zijn niet alleen de beveiliging en de hoge energieprijzen maar ook het fileprobleem en het gebrek aan geschoold personeel wegen zwaar door op de bouwonderneming..

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: