zondag 30 december 2007

Stad Gent wint Prijs Bouwheer 2007

Afgelopen week deelde de Vlaamse Bouwmeester prijzen uit. Bij de Prijs Bouwheer 2007 zijn het de bouwheren die in de bloemetjes worden gezet. Binnen vier categorieën waren er prijzen te verdelen, namelijk de categorieën nieuwbouw, herbestemming, publiek domein en kunst in opdracht. Bedoeling is om hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheids- opdrachten aanmoedigen en belonen. Door deel te nemen krijgen bouwheren de kans om met hun realisaties naar buiten te treden. Tegelijk is de Prijs een uitnodiging voor bouwheren om kennis uit te wisselen en om mee te denken over het bouwbeleid.

De Stad Gent stuurde vijf dossiers in, waarbij drie projecten werden genomineerd: het Groene Valleipark binnen de categorie openbaar domein, het JOC (Jongerenontmoetingscentrum) Rabot binnen de categorie nieuwbouw en het project Blinde Muren binnen de categorie Kunst in Opdracht. Uiteindelijk kaapte Blinde Muren de hoofdprijs weg. De Stad Gent wordt bekroond als bouwheer omwille van de goede opdrachtformulering en het uitgekiende project. Het project Blinde Muren was tevens een perfect voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten.

Volgens de jury was deze aanpak een zeldzaam voorbeeld van een beleid rond kunst dat uitgebouwd en effectief uitgevoerd is. De campagne om de bewoners te betrekken was succesvol en leverde waardevolle beleidsinformatie op: welke plek wil de Gentenaar aangepakt zien en welke rol kan kunst hierin spelen. Kunst en publiekswerking liggen heel dicht bij elkaar in dit project. Blijkbaar zijn er heel wat interessante plekken die kansen bieden om iets betekenisvol aan het straatbeeld toe te voegen via kunst. Belangrijk is dat de keuze gekoppeld is aan argumenten waarom mensen een bepaalde plek uitkiezen.

Vanuit het stadsbestuur was het de bedoeling om op de vele blinde muren die de stad rijk is, kunst te integreren. Blinde muren bieden kansen om iets betekenisvols aan het straatbeeld toe te voegen. De hele Gentse bevolking werd betrokken bij dit project. Via een Open Oproep konden alle Gentenaars een blinde muur in hun buurt voorstellen die ze graag door een kunstenaar aangepakt wilden zien. De vijf winnaars werden meteen de opdrachtgevers van ‘hun’ kunstproject: een werkgroep van geëngageerde buurtbewoners en andere betrokkenen formuleerde een opdracht en koos een kunstenaar die daarop kon inspelen. De dialoog tussen buurt en kunstenaar werd begeleid door bemiddelaars vanuit de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers.

Er werden reeds vier van de vijf projecten gerealiseerd. Op 7 juni 2008 zal ook de laatste Blinde Muur, met een muurschildering van de Taiwanese kunstenaar Michael Lin, gerealiseerd worden. De vijf projecten op een rij: ‘Ergens is het beter’ van Loek Grootjans, St.-Michielsstraat 13. ‘Yellow Submarine’ van Emilio Lopez-Menchero, Trekweg, Mariakerke. ‘Mur a l’emporte pièce’ van Michel François, Jongenstragel, Gent. ‘Sluit je ogen - Bedenk je kunst’ van Jan Christensen, Papegaaistraat. ‘Titel nog onbekend’ van Michael Lin, P. De Geyterstraat, Gent, 7 juni 2008. De laureaten kunnen nu het logo Prijs Bouwheer 2007 gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. De laureaten ontvangen bij de prijsuitreiking een voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Honoré d’O en een driedaagse buitenlandse studiereis naar Kopenhagen in het voorjaar van 2008.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: