zondag 30 december 2007

Afdeling Reumatologie UGent ontvangt ‘Educational Grant’

De afdeling Reumatologie van de UGent ontvangt op dinsdag 4 december een Educational Grant van de firma UCB, waaraan een substantiële financiële ondersteuning verbonden is. Professor Gust Verbruggen zal de middelen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek in een domein waar zowel de afdeling Reumatologie als de firma UCB actief betrokken zijn: het onderzoek naar de mechanismen van afbraak en herstel van de weefsels van onze gewrichten tijdens reumatische processen. Daarnaast zal bijzondere aandacht gaan naar de manier waarop herstelprocessen in deze getroffen gewrichten kunnen aangewakkerd worden. De afdeling Reumatologie krijgt deze Grant toegewezen omwille van haar bijdrage aan recente aanwinsten in de behandeling van destructieve reumatische gewrichtsaandoeningen. De firma stelt in de nabije toekomst een TNF remmend biologisch farmacon ter beschikking. Van een dergelijk middel is geweten dat afbraakprocessen ter hoogte van de gewrichten significant afgeremd worden. Natuurlijke herstelprocessen krijgen hierdoor hun kans.

De afdeling Reumatologie van de UGent werd onlangs als enige in België uitgeroepen tot Europees Centre of Excellence voor de periode 2006-2011. Die erkenning ging uit van EULAR, de European League against Rheumatism, die patiënten, gezondheidswerkers en wetenschappers inzake reumatologie vertegenwoordigt. De organisatie moedigt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek aan met het oog op een optimale behandeling, preventie en herstel van patiënten met gewrichtsaandoeningen. De afdeling Reumatlogie behandelt jaarlijks ruim 4.000 patiënten met diverse reumatologische aandoeningen. De overhandiging van de ‘Educational Grant’ zal in aanwezigheid van prof. Paul Van Cauwenberge, rector van de Universiteit Gent, plaatsvinden op 4 december in het Pand, Onderbergen 1 te Gent.

Geen opmerkingen: