zondag 30 december 2007

Nieuwe brochure informeert patiënt zonder grenzen

In een recente raadpleging van de Europese Unie bij de 27 EU lidstaten bleek de nood aan meer rechtszekerheid voor de mobiele patiënt een grote prioriteit. Met haar nieuw voorstel van richtlijn op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg dat de Europese ministerraad in december zal bespreken, hoopt de Europese Commissie oa de juridische situatie van de mobiele patiënt te kunnen verbeteren. Om in te spelen op deze vraag naar meer informatie publiceren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een nieuwe brochure: ‘Geprogrammeerde medische verzorging in het buitenland’.

Elk jaar trekken duizenden Belgen de grens over om zich in het buitenland te laten behandelen, vertelt Christian Horemans, verantwoordelijke Internationale Zaken. Daarbij komt steeds dezelfde vraag terug: worden de medische kosten ten laste genomen of terugbetaald door mijn ziekenfonds in België? Deze materie is zeer complex en zeer actueel. Met de nieuwe brochure bieden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een praktische handleiding. Door middel van 70 vragen en antwoorden worden de mogelijkheden, binnen de wetgeving, weergegeven wanneer iemand zich in het buitenland wenst te laten behandelen, alsook de procedures en formaliteiten die in de ziekteverzekering gelden. De materie is complex, de patiënten moeten zich vóór hun vertrek goed informeren, want het ziekenfonds kan niet alles terugbetalen aldus Christian Horemans.

De klemtoon van de brochure ligt op de Europese regelgeving en grensstreekprojecten daar de meeste Belgen naar een buurland trekken voor medische verzorging. Ziekenhuizen als het AZ van Maastricht, het Noord-Franse Universitaire Ziekenhuis in Rijsel en het Klinikum in Aken, hebben voor vele Belgische grensstreekbewoners een grote aantrekkingskracht. In de Euregio Maas-Rijn bestaat er bijvoorbeeld het grensoverschrijdende project IZOM op basis waarvan bijna 2.500 leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2006 een Nederlandse of Duitse specialist hebben geraadpleegd, alsnog Christian Horemans.

Maar soms gaat men het nog verder zoeken, zoals in de Verenigde Staten. Nieuwe behandelingen kunnen patiënten soms nieuwe hoop geven. Men vergeet hierbij vaak dat de kostprijs van medische verzorging in de VS zeer hoog ligt, waarbij de eventuele financiële tussenkomst van het Belgische ziekenfonds slechts een druppel op een hete plaat is. Met deze primeur in België willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen meer duidelijkheid scheppen in een materie die onvoldoende gekend is. Naast een helder overzicht van de verschillende juridische mogelijkheden, geeft de brochure aan de patiënt ook de mogelijkheid om via een beslissingsboom zelf te bepalen welke regeling voor zijn of haar situatie van toepassing is.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hopen dat de toekomstige evoluties, op Europees en op Belgisch niveau, tot een zekere vereenvoudiging van deze materie zal leiden, een mening die de lezer van deze brochure ongetwijfeld zal delen. De brochure ‘Geprogrammeerde medische verzorging in het buitenland’ bestaat in het Nederlands en Frans, en kan gratis gedownload worden via http://www.mloz.be

Geen opmerkingen: