zondag 30 december 2007

Zwijnaarde wil meer verkeersveiligheid.

De bedrijven uit het Technologiepark Ardoyen, de Tramstraat en het Zwijnaardse Industriepark vragen dringende en structurele maatregelen om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de regio te verbeteren. Meer dan 4.600 werknemers uit meer dan 80 bedrijven en een aanzienlijk vrachtverkeer zijn hierbij de inzet. De ontsluiting schiet op vandaag schromelijk tekort. Voor zwakke weggebruikers zijn de aan- en afvoerwegen uiterst gevaarlijk. De dienstverlening van het openbaar vervoer is niet afgestemd op de noden van de gebruikers en het goederenvervoer moet zich letterlijk in halsbrekende bochten wringen.

VOKA bracht de lokale bedrijven samen om hun collectieve zorg te uiten en bundelde de bekommernissen. Zware trucks met oplegger die smalle straten moeten indraaien, afgezoomd met paaltjes en geparkeerde wagens, illustreren de nood aan een behoorlijke ontsluiting van het industriepark. Ook het personeel door de dorpsstraten om aansluiting te vinden met de snelwegen. Het Technologiepark ziet haar in- en uitgangen tweemaal daags ernstig gestremd door het drukke verkeer in de Tramstraat en het quasi stilstaand verkeer aan het Don Bosco college. Bedrijven op de beide parken hebben geen of ontoereikend bereik via het openbaar vervoer. Voetpaden zijn in de aan- en afvoerwegen Klaartestraat en Tramstraat niet voorzien.

En wie durft dan naar de toekomst te kijken? Een toekomst die met grootschalige projecten aan Flanders Expo (The Loop); de ontwikkeling van het bedrijventerrein Het eilandje en het Arteveldestadion, nog meer druk zal leggen op de toegankelijkheid van het gebied. Wanneer zorgt het Vlaams Gewest voor de sluiting van de R4 ter hoogte van Zwijnaarde? Hoe zit het met mobiliteit rond het nieuwe voetbalstadion van AA Gent? En hoever staat het mobiliteitsplan van de stad die vanaf de grote uitvalswegen de diverse aansluitingen moet voorzien. VOKA, de Kamer van Koophandel, wil zo snel mogelijk samen met de stad Gent, het Vlaamse Gewest en de Lijn aan tafel zitten. VOKA pleit voor een geïntegreerd masterplan dat vracht- en werkverkeer op veilige en vlotte wijze mogelijk maakt.

VOKA doet ook suggesties: een versnelde aanpak van de sluiting van de R4 (mét afstemming over de tijdige beschikbaarheid van verbindingswegen), een betere ontsluiting van de regio door openbaar vervoer (in het kader van het netmanagement van de Lijn). Er is nood aan een vlotte toeleiding van vracht- en werkverkeer via de Ringvaart naar de snelwegen, zonder onnodige doortochten door dorpscentra.

Gemeenteraadslid Sofie Bracke (VLD) kent het probleem: “Bedrijven en scholen veroorzaken een grote verkeersstroom in Zwijnaarde en ook het wegdek lijdt onder het zware wegverkeer. Verder zijn er nog problemen met snelheid en sluipwegen. Toch heeft de stad al veel maatregelen genomen”. Er zijn wel een aantal problemen die dringend aangepakt moeten worden. Sofie Bracke: “Op gebied van fietspaden mankeert er nog heel wat: ofwel zijn er geen fietspaden ofwel zijn ze in slechte staat. De vraag van VOKA naar voetpaden en gescheiden fietspaden is volledig terecht”. Gelukkig wordt Zwijnaarde goed bediend via het openbaar vervoer, toch pleit Sofie Bracke hier voor een aantal maatregelen, zo wordt het tijd om tramlijn 21-22 door te trekken. Goed nieuws is dat er voor het doortrekken van tram 21-22 er 11,6 miljoen euro voorzien is. Het juiste tracé is nog niet gekend, maar als de studies in 2008 afgewerkt worden kunnen de werken ten vroegste in 2009 starten. Link: www.sofiebracke.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: