zondag 30 december 2007

Stad Gent financieel gezond

Enkele jaren geleden stond de vorige Gentse bestuursploeg voor een immense opdracht: de 21ste eeuw introduceren in het Gentse economische en sociale weefsel. Zes jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 bleek dat Gent zich aangepast had aan de razend snelle technische evolutie en snel wijzigende maatschappelijke context. Dit werd bevestigd door een paarse verkiezingsoverwinning in Gent: een nieuwe uitdaging die na een jaar hard werken zijn vruchten afwerpt. Burgemeester Termont: “Het opstellen van een sluitende begroting was geen eenvoudige opdracht maar dankzij het harde werk van alle meerderheidspartijen en honderden ambtenaren kunnen wij nu schitterende resultaten voorleggen”. Schepen van Economie Christophe Peeters heeft nu dankzij het goede bestuur van de afgelopen jaren een enorme budgettaire ruime.

Gent wil in de eerste plaats iets voor zijn personeel doen, Gent heeft daar 7 miljoen euro voor over. Het aanvullende pensioen voor de contractuele werknemers stijgt met 4, 7 miljoen euro en het pensioenfonds voor de ambtenaren een injectie krijgt van maar liefst 43 miljoen euro. Daarmee zijn de pensioenen de komende 30 jaar gegarandeerd. Schepen Mathias De Clercq: “Gent wil de komende jaren actief participeren in de tewerkstelling en 6.000 nieuwe banen creëren, waarvan 1.000 in de sociale sector”. Dat kan omdat Gent 20 miljoen investeert in bedrijventerrein en wetenschapspark. Schepen De Clercq krijgt bovendien 2,5 miljoen euro om de werkgelegenheid te stimuleren.

Maar ook op andere gebieden wordt er fors geïnvesteerd. Schepen van Onderwijs Rudy Coddens: “Het departement Onderwijs investeert de komende jaren 28,5 miljoen in gebouwen, en dat bovenop datgene wat we van de overheid krijgen. Bovendien wordt er 5,8 miljoen geïnvesteerd in kinderopvang. Zo komen er de komende jaren 600 plaatsen bij, meteen goed voor 70 extra personeelsleden. Gent is vast besloten om tewerkstelling te creëren, bij de politie is er met een injectie van 38 miljoen euro plaats voor 300 extra personeelsleden. Burgemeester Termont: “Gent neemt de veiligheidsproblematiek heel ernstig. Niet dat er onoverkomelijke problemen zijn, maar voorkomen is beter dan genezen”. Voor centralisatie van de politiediensten in nieuwbouw aan de Groendreef is maar liefst 28 miljoen voorzien. Ook de brandweer krijgt een nieuwe voorpost aan de afrit van de E17 te Gentbrugge. Die komt naast het gebouw van de Federale Politie en mag 3 miljoen euro kosten. Er komen eveneens extra aanwervingen bij de brandweer.

Maar ook voor verkeersveiligheid heeft nu meer geld dan ooit in kas. Veilig fietsen mag 8 miljoen euro kosten en verkeersveiligheid 5,6 miljoen euro. Schepen Temmerman: “Als je veilig verkeer wil moet je de situatie ook grondig aanpakken. Als we nu wegen vernieuwen wordt wat in de ondergrond zit mee vernieuwd. Voor aanleg van wegen en rioleringen de komende jaren hebben we 40 miljoen klaar liggen. En om de zwakke weggebruikers beter te beschermen is er het actieplan trottoirs dat 3,5 miljoen mag kosten”. Het stadsbestuur wil tevens een groene en gezonde stad. Aanleg van parken en groen in de wijken mag 35 miljoen euro kosten terwijl voor de Gentbrugse Meersen 10 miljoen euro uitgetrokken wordt. Maar al dat groen wordt ook onderhouden, daarom wordt er 2,5 miljoen uitgetrokken voor extra personeel.

Meer en betere sportinfrastructuur is een ander aandachtspunt. Schepen Peters heeft daarbij aandacht voor sportinfrastructuur in de eigen buurt en mag heel trots zijn om 40 miljoen euro extra aan sportinfrastructuur te besteden. Het jeugdverblijfscentrum krijgt 2 miljoen terwijl er voor brandveiligheid in de jeugdlokalen 3 miljoen vrijgemaakt wordt. Natuurlijk zijn er heel wat meer zaken waar het stadsbestuur zal in investeren, maar daar wordt de komende weken meer over meegedeeld.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: