donderdag 27 december 2007

Steun voor onderzoek ten behoeve van ontwikkelingslanden

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Fientje MOERMAN keurde een aantal overeenkomsten met het Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) en het Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid (ICRH) goed. Beide instellingen zijn verbonden aan de Universiteit Gent en ondersteunen de overdracht van wetenschappelijke kennis naar ontwikkelingslanden.Het IPBO werd in 2000 opgericht door de Gentse professor Marc Van Montagu. Het Instituut doet onderzoek op gewassen van ontwikkelingslanden en organiseert de technologietransfer tussen de geïndustrialiseerde wereld en het Zuiden. Voor landen in ontwikkeling kan de toepassing van nieuwe (bio-) technologieën een essentiële bijdrage leveren om voedseltekorten te verminderen. Zo kunnen lokale gewassen beter bestand zijn tegen extreme droogte of kan het gehalte van bepaalde stoffen die ontbreken in de lokale voeding worden opgedreven in een gewas dat er wel gedijt. De werkingstoelage van het IPBO bedraagt momenteel 100.000 euro. Dit bedrag vermindert jaarlijks met 10.000 euro tot en met 2011. Het is de bedoeling dat het IPBO tegen 2012 wordt ingebed in een groter, bij voorkeur interuniversitair geheel. Link: http://www.ipbo.ugent.be/

Het ICRH, dat wordt geleid door professor Marleen Temmerman, is een multidisciplinair centrum dat technische bijstand geeft aan nationale en internationale administraties voor gezondheid en ontwikkeling op het vlak van HIV, seksueel overdraagbare aandoeningen, gezinsplanning en seksueel en geslachtsgebonden geweld. Het Centrum is ook actief in verschillende ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor deze projecten werkt het ICRH samen met onder andere de Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Artsen Zonder Grenzen en Sensoa. De projecten richten zich op onderwerpen als veilige en gewenste zwangerschappen, het ontmoedigen van vrouwenbesnijdenis en vroege huwelijken, gezinsplanning en contraceptie. Het ICRH krijgt de komende jaren een werkingstoelage van 70.000 euro per jaar. Vanaf 2010 wordt ook deze steun verminderd met 10.000 euro. Bedoeling is ook hier dat het Centrum vanaf 2012 verankerd wordt in een groter geheel. Link: http://www.icrh.org/

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: