zaterdag 29 december 2007

De verkiezingen, 90 dagen later.

De zomer ligt achter ons en de meesten onder ons zijn opnieuw aan de slag. Misschien dacht u dat u na de vakantie er bij uw terugkomst wel een nieuwe federale regering zal zijn. Maar na 90 dagen is er nog steeds geen nieuwe regering. En alles wijst erop dat het nog even zal duren vooraleer er schot in de zaak komt. Tijdens de voorbije weken en maanden hebben Voorzitter Bart Somers, Patrick Dewael en Karel De Gucht namens de VLD deelgenomen aan de regeringsonderhandelingen. Ze hebben daarbij aan de informateur, de bemiddelaar, de formateur en nu de verkenner steeds duidelijk gemaakt dat Open VLD maar in een regering stapt als er voldoende liberale klemtonen in het regeerakkoord aanwezig zijn.

Dat betekent dat de volgende regering werk moet maken van een gevoelige belastingverlaging en van een grondige hervorming van onze arbeidsmarkt. Een nieuwe loopbaanregeling, het opheffen van het verschil tussen arbeiders en bedienden, de verlaging van de loonkosten, het creëren van 40.000 kansenjobs, de beperking in de tijd van werkloosheidsuitkeringen… stuk voor stuk voorstellen die de VLD wil terugvinden in het regeerakkoord. Open VLD wil dat de nieuwe regering werk maakt van meer jobs. Zeker met de stijgende kosten van de vergrijzing moeten we er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen en te houden. Nog enkele jaren vooraleer de kosten van de vergrijzing zich echt gaan laten voelen. Enkel een krachtig sociaal economisch beleid met meer jobs kan die uitdaging efficiënt aan te pakken.

Hierin ligt meteen ook de reden waarom Open VLD geen klassieke tripartite wil van christendemocraten, liberalen en socialisten. Sommigen zeggen dat een tripartite een tweederde meerderheid zou hebben in het parlement, wat een grote staatshervorming mogelijk maakt. Welnu, ook de VLD wil dat er een stap wordt gezet in de staatshervorming. Op de studiedag in het Vlaams Parlement, begin februari, heeft de VLD een duidelijk communautair programma voorgesteld. Om een efficiënt bestuur mogelijk te maken moeten er enkele bevoegdheden worden overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Daartoe wil Open VLD een open en constructieve dialoog aangaan met de Franstaligen. Maar er moet een krachtig sociaal economisch beleid gevoerd. Met een tripartite is dat uitgesloten.

Het is op dit moment onmogelijk te voorspellen hoe de politieke situatie verder zal evalueren. Bart Somers hoopt dat er snel terug vaart komt in de regeringsonderhandelingen: “De politiek in haar geheel maakt geen goede beurt met wekenlange onderhandelingen zonder resultaat. Onze partij wil dat het nu vooruit gaat. Dat er snel concrete voorstellen op tafel komen die de onderhandelingen terug kunnen vlot trekken. En dat we dan vooral snel ten gronde kunnen debatteren en onderhandelen over het sociaal economische beleid van de nieuwe regering”. Gelukkig gaat het met de Belgische staatsschuld steeds beter, daardoor betaalt de overheid ook minder intresten af. Die schuld bedraagt nu 272 miljard euro. Maar men mag niet vergeten dat de begroting nog steeds in een wankel evenwicht verkeert, door het geklungel op Hertoginnedal worden veel belangrijke beslissingen uitgesteld, en dat zal ons binnenkort wel eens zuur kunnen opbreken.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: