zaterdag 29 december 2007

De Lijn, politie en provincie Oost-Vlaanderen werken samen.

De politie, De Lijn en de provincie Oost-Vlaanderen hebben vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend. Gouverneur André Denys en Julien Bellekens, directeur van de Lijn willen samen met alle politiekorpsen van Oost-Vlaanderen de handen in elkaar slaan om de veiligheid van personeel en reizigers te verhogen. De bedoeling van het protocol is de mogelijke overlast en het onveiligheidsgevoel dat bij sommige reizigers bestaat te verminderen. Het protocol is een aanvulling van het protocol “Veilig op weg” van de Lijn, een initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Bij noodoproepen of onverwachte situaties op de bus waarbij politiehulp nodig is, is een rechtstreeks communicatiekanaal voorzien tussen De Lijn, de betrokken politiezone en de 101. Zo kunnen de interventieploegen snel ter plaatse zijn. Dit coördinatiepunt bevindt zich in het CIC Groendreef. Er zijn ook afspraken gemaakt dat de politie en De Lijn elkaar snel op de hoogte brengen wanneer er problemen in het verkeer zijn. Op lokaal niveau zal de lokale en federale politie regelmatig overleg plegen met De Lijn. De Lijn ontwikkelt een veiligheidsmonitor waarmee zogenaamde ‘hot spots’ aangeduid worden, resultaten zullen regelmatig besproken worden met de politie. Op basis hiervan kan er bijvoorbeeld beslist worden om gepaste maatregelen te nemen op bepaalde locaties.

Directeur Julien Bellekens van De Lijn bedankte gouverneur Denys voor zijn onvoorwaardelijke steun voor dit protocol. Als vervoersmaatschappij en werkgever wil De Lijn de veiligheid van iedereen die bij het openbaar vervoer betrokken is garanderen. Maar er zijn ook verkeerstechnische maatregelen nodig bij foutparkeren en slechte doorstroming van het verkeer. Het uitwisselen van praktijkervaringen en een jaarlijkse studiedag met politiemensen en medewerkers van De Lijn moet meewerken aan de verhoging van het veiligheidsgevoel.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: