zaterdag 29 december 2007

Akkoord over asiel en migratie kleurt blauw

Bij de regeringsonderhandelingen heeft Open VLD haar eerste slag thuis gehaald. Het akkoord dat de voorbije nacht werd gesloten over asiel en migratie bevat enkele belangrijke verkiezingsbeloftes van de partij. Zo wordt de mogelijkheid tot gezinshereniging ingeperkt en zal het verkrijgen van de Belgische nationaliteit onderworpen worden aan extra voorwaarden. Er komt ook geen grote regularisatiegolf van illegalen: het succesvolle asielbeleid van minister Dewael wordt verder gezet. Belangrijk is ook dat er een vorm van legale economische migratie komt. “Dit is een belangrijke hervorming van onze arbeidsmarkt,” zegt Open VLD voorzitter Somers. “Onze bedrijven zullen hun vacatures beter ingevuld zien en onze economie zal sterker worden”.
Rond 3 uur ’s nachts kwamen de onderhandelaars naar buiten met een eerste belangrijke akkoord over het toekomstige asiel- en migratiebeleid. Nieuw is dat de regering een vorm van economische migratie gaat toelaten. Indien bepaalde vacatures niet kunnen worden ingevuld met eigen of Europese arbeidskrachten kunnen Green Cards verleend worden aan niet EU burgers. Ook personen die illegaal in ons land verblijven kunnen in aanmerking komen indien ze over de nodige vaardigheden beschikken. Bart Somers reageert zeer tevreden op het akkoord. “Ik ben echt blij met de invoering van economische migratie. Veel bedrijven kunnen hun vacatures niet invullen. Nu wordt het mogelijk om mensen uit derde landen in te zetten en hen een rol te laten spelen in onze economie”. De regels over gezinshereniging worden aangescherpt en de strijd tegen schijnhuwelijken wordt opgevoerd. Wie familieleden wil overbrengen, zal eerst moeten bewijzen over voldoende inkomen te beschikken. Het gaat om 125 procent van het leefloon. Deze inkomensgarantie werd door de onderhandelaars Patrick Dewael, Karel De Gucht en Bart Somers op tafel gegooid.
De nieuwe regering zal ook de snel-Belg-wet wijzigen en het verlenen van de Belgische nationaliteit moeilijker maken. Voortaan moeten kandidaat-Belgen vijf jaar ononderbroken in ons land hebben verbleven en één van de drie landstalen kennen. Er komt geen fundamentele wijziging van het asielbeleid van Patrick Dewael. Dat betekent dat asielaanvragen snel moeten worden afgehandeld. De asielzoekers zullen verspreid worden over het grondgebied en krijgen zes maanden na hun aanvraag toegang tot de arbeidsmarkt. Nieuw is dat voortaan één minister bevoegd zal zijn voor zowel het asielbeleid als de opvang van asielzoekers.
Er komt geen regularisatiegolf en de minister van Binnenlandse Zaken blijft bevoegd voor regularisatiedossiers. De criteria blijven nagenoeg dezelfde maar zullen wel worden vastgelegd in een rondzendbrief. Het gaat dan om uitzonderlijke omstandigheden, ziekte of een langdurig verblijf in ons land: 3 jaar voor gezinnen met kinderen of 4 jaar voor gezinnen zonder kinderen. Bart Somers is blij omdat aan het systeem van regularisatie nauwelijks wordt geraakt.De regering gaat ook investeren in extra capaciteit in gesloten asielcentra en de levenskwaliteit ervan verbeteren. Er zal gezocht worden naar alternatieven voor gezinnen met minderjarige kinderen. Voor Bart Somers is dit belangrijke akkoord een goede en positieve start. “Wij hebben altijd gezegd dat niet alleen het communautaire belangrijk is, maar dat sociaaleconomische en maatschappelijke thema’s zeker zo belangrijk zijn. Met dit akkoord komt Open VLD al enkele van haar verkiezingsbeloftes na.”
Bron: http://www.vld.be/

Geen opmerkingen: