zaterdag 29 december 2007

Staatshervorming hulpmiddel voor een beter Vlaanderen

In haar allereerste 11-julitoespraak brak Vlaams Parlementsvoorzitter én Open VLD politica Marleen Vanderpoorten een lans voor een staatshervorming die zorgt voor eenvoudige structuren, die de burger begrijpt. Enkel een constructieve houding en een open dialoog tijdens de gesprekken kunnen volgens haar dit bewerkstellingen. Verder moet Brussel-Halle-Vilvoorde worden gesplitst en herhaalde Marleen Vanderpoorten haar pleidooi voor samenvallende verkiezingen.

Met de komende federale regeringsonderhandelingen m.b.t. een nieuwe staatshervorming kon Marleen Vanderpoorten dit thema onmogelijk ongemoeid laten. Een staatshervorming ziet ze als hulpmiddel voor zowel Vlaanderen als Wallonië om hun sterke punten te kunnen uitspelen een meer welvaart te brengen. Een staatshervorming moet tevens ook leiden naar een meer transparante, eenvoudige en coherente staatsstructuur. De vijf resoluties uit 1999 van het Vlaams Parlement blijven hierbij het uitgangspunt voor een staatshervorming.

Verder acht Vanderpoorten het noodzakelijk de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen en haalde ze haar standpunt omtrent samenvallende verkiezingen om de 5 jaar naar boven. Bij de laatste verkiezingen van 10 juni had Marleen Vanderpoorten meer dan ooit een soort van apathie en desinteresse bij de kiezer gevoeld. Het laten samenvallen van de Vlaamse en de federale verkiezingen zou het kiesgebeuren enigszins sterk vereenvoudigen.

Marleen Vanderpoorten werd vorig jaar in de loop van juli verkozen als eerste vrouwelijke voorzitter van het Vlaams Parlement. Bron: http://www.vld.be

Geen opmerkingen: