donderdag 27 december 2007

Gentse OCMW raad stelt jaarverslag 2006 voor

De Gentse OCMW raad keurde deze week de Jaarrekening 2006 en het Jaarverslag van het werkingsjaar 2006 goed. Hieruit blijkt dat het OCMW Gent de afgelopen jaren werk maakte van de modernisering van de OCMW campussen. Verouderde instellingen werden omgebouwd tot moderne woon- en zorgcampussen, met bijkomende mogelijkheden zoals een dagverzorgingscentrum, kortverblijf of nachtopvang. Naast aandacht voor professionele zorgverlening is het van belang dat de bewoners en hun familie zich er ook thuis kunnen voelen. Het OCMW Gent slaagde er in om diverse projecten te realiseren die de campussen gezellig en huiselijk maken.

Uniek is ook de samenwerking met KAA Gent. In samenwerking met Gent, Stad in Werking werd een project uitgewerkt waarbij het bijbrengen van arbeidsattitudes, discipline en motivatie via sport aangeleerd wordt. Sport, opleiding en hulpverlening worden op een unieke manier bij elkaar gebracht in het project ‘Voorzet’. Ook de uitstap naar Disneyland Parijs was een onvergetelijk moment. Het OCMW trakteerde 120 kinderen tussen 6 op een daguitstap dankzij de opbrengsten van het klassiek benefietconcert tijdens de opendeurdag.

OCMW Voorzitter Geert Versnick: "Het jaar 2006 rondde de vorige bestuursploeg in schoonheid af met de opening van een nieuw archief- en bibliotheekcomplex. Elke Gentenaar kan er terecht om de waardevolle archiefdocumenten in te kijken en de geschiedenis van het OCMW in al haar facetten te ontdekken. Al deze realisaties kunnen maar tot stand komen dankzij de inzet van de 1.696 personeelsleden die in 2006 in onze organisaties meewerkten. Oog hebben voor de diversiteit aan personeel is dan ook een belangrijk aspect waarvan de eerste stappen in 2006 werden gezet". Het resultaat van het werkjaar 2006 wordt voorgesteld in: Werken aan diversiteit en positieve beeldvorming voor en door mensen, Jaaroverzicht 2006 . De elektronische versie is terug te vinden op www.ocmwgent.be bij publicaties.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: