zaterdag 29 december 2007

Kinderopvang in Gent heeft 600 plaatsen tekort.

De bevolkingsevolutie in Gent heeft zo zijn scherpe kantjes. Zo is er een acuut gebrek aan 600 plaatsen in de kinderopvang. Zijn er echt zo veel plaatsen tekort en hoe evolueert de situatie? Schepen van Onderwijs Rudy Coddens gaf de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Departement Onderwijs de opdracht een antwoord op deze vragen te formuleren. In 2006 ging die op zoek naar het aantal 0-2 jarigen, het totale aantal beschikbare opvangplaatsen en het aandeel van de stedelijke Dienst Kinderopvang hierin. Recent werden deze cijfers geactualiseerd. Er werden enkele opvallende resultaten genoteerd.

Ondanks de investeringen in de voorschoolse opvanginitiatieven zijn er dit jaar opnieuw 600 plaatsen tekort. Dit door de sterke positieve bevolkingsevolutie: Gent heeft in 2007 10% meer 0-2 jarigen dan in 2006, op zich is dat goed nieuws. Maar er zijn ook grote verschillen in kinderopvang tussen de 25 Gentse wijken. Negen wijken halen de Barcelona norm niet. Volgens deze norm moet er tegen 2010 voor ten minste 33% van de 0-3 jarigen opvang voorzien worden. Volgende wijken voldoen niet aan deze minimumnorm: Ledeberg, Oud Gentbrugge, Brugse Poort – Rooigem, Muide – Meulestede – Afrikalaan, Nieuw Gent – UZ – Groothandelsmarkt, Dampoort, Watersportbaan – Ekkergem, Macharius – Heirnis, Rabot – Blaisantvest.

Daarom neemt Stad Gent opnieuw diverse initiatieven om de opvangcapaciteit te doen stijgen. Het betreft een verdere uitbreiding van het kinderdagverblijf De Palmboom en in dezelfde wijk Brugse Poort (Luizegevecht) komteen nieuw kinderdagverblijf met 28 plaatsen binnen een nieuw sociaal woningcomplex. In de wijk Rabot - Blaisantvest komen twee nieuwe kinderdagverblijven: aan de Blaisantvest komt een crèche en binnen het project Nieuwe Molens aan de Gasmeterlaan komt een kinderdagverblijf. Ook in de stedelijke kleuterschool in deze wijk komt een crèche.

In de wijk Watersportbaan-Ekkergem, naast de kleuterschool De Bollekens komt een crèche met 22 plaatsen. In de aanpalende wijk Stationsbuurt Noord zal de peutertuin Ter Leie omgebouwd worden tot een crèche met 42 plaatsen. Ook in de wijk Muide – Meulestede – Afrikalaan zorgt de Stad Gent voor bijkomende opvangplaatsen. Zo zal men in de crèche De Rakkertjes een nieuwe leefgroep met 14 plaatsen in gebruik nemen. In deze wijk worden nieuwe kinderdagverblijven geïntegreerd: een crèche met 28 plaatsen aan de Port Arthurlaan en een kinderdagverblijf met 28 of 42 plaatsen in het project ‘Oude Dokken’. Binnen het stadsvernieuwingsproject Malmar in de wijk Dampoort wordt de inplanting voorzien van een kinderdagverblijf met 28 of 42 plaatsen. In samenwerking met de Stad Gent en het UZ Gent wordt in het voorjaar 2008 het kinderdagverblijf Knuffelboom XL gerealiseerd wat een uitbreiding aan capaciteit met 63 plaatsen zal betekenen voor de wijk Nieuw Gent.

Daarnaast doet het stadsbestuur ook in de andere wijken extra inspanningen om het huidige tekort weg te werken. In Gentbrugge wordt aan het kleuterschooltje Groen Drieske een kinderdagverblijf met 28 plaatsen voorzien. In de wijk Moscou Vogelhoek, wordt door renovatie van de huidige peutertuin 7 bijkomende opvangplaatsen gerealiseerd. Daarnaast wordt momenteel een stadsvernieuwingsproject voor Ledeberg ontwikkeld waarbij de integratie van een nieuw kinderdagverblijf van 28 plaatsen is opgenomen. Ten slotte zal in samenwerking met de VDAB door de stad een nieuw opvanginitiatief in Wondelgem worden gerealiseerd. In de deelgemeente Sint-Amandsberg wordt een uitbreiding voorzien van het kinderdagverblijf Duimelotje met 14 plaatsen. In Westveld wordt de inplanting voorzien van een peutertuin met een aanvankelijke capaciteit voor 20 kinderen, in tweede fase wordt een uitbreiding met nog eens 28 plaatsen gepland. De samenwerking met het Gemeenschapsonderwijs Mariakerke levert dan weer 8 extra plaatsen op.

Met deze plannen hoopt het stadsbestuur van Gent op middellange termijn minstens 500 extra plaatsen te kunnen realiseren. Uit de voorgestelde prognose blijkt dat een krachtdadige aanpak bij een gecoördineerd beleid Kinderopvang in de Stad Gent het tekort aan 600 plaatsen kan wegwerken. Naast de inspanningen van de Stad Gent zijn er echter bijkomende financiële middelen van de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk.

Guido Van Peeterssen

Geen opmerkingen: