zaterdag 29 december 2007

Verkoop De Fabriek is goed nieuws voor Gentse Jeugddienst.

De Fabriek is al een tiental jaar de uitvalsbasis van de vzw Habbekrats. In 2002 kocht de Stad Gent De Fabriek voor 718.891 euro. Hier kon Habbekrats nu een multifunctioneel en polyvalent jeugdcentrum realiseren. Meteen worstelde Habbekrats zich uit de financiële moeilijkheden en sloot een huurovereenkomst met de Stad Gent af. De jaarlijkse huur werd geschat op 29.750 euro. Hiervoor voorzag de Stad een jaarlijkse huursubsidie van 26.750 euro. Zo moest Habbekrats jaarlijks een huurvergoeding betalen van netto 3.000 euro.

De Stichting Liedts-Meesen steunt sinds haar ontstaan in 1999 onder meer het project Habbekrats voor kansarme jongeren. De Stichting zal nu ‘De Fabriek’ aankopen voor 750.000 euro en een nieuwe huurovereenkomst met vzw Habbekrats afsluiten. Die zal een jaarlijkse huurprijs van één symbolische euro betalen. Bovendien zal de vzw, zolang ze bestaat, ‘De Fabriek’ kunnen blijven huren voor de uitoefening van haar werking en maatschappelijk doel. Daardoor is de toekomst voor vzw Habbekrats verzekerd. Gent spaart niet alleen de jaarlijkse huursubsidie van 26.750 euro uit. De vzw Habbekrats kan haar werking verder uitoefenen in hetzelfde pand en dit tegen één symbolische euro (in plaats van 3.000 euro per jaar).

De aankoopsom zal aangewend worden voor nieuwe projecten binnen het jeugdwerk. Het was namelijk de uitdrukkelijke wens van de Stichting Liedts-Meesen om de deze som aan te wenden voor de Gentse jeugd. Het pand zal hierdoor niet verloren gaan voor de Gentse jeugd, het blijft in gebruik als multifunctioneel en polyvalent ontmoetingscentrum voor jongeren. Alain Liedts haalde zijn geld uit het Bureau Van Dijck, een consultingbureau. Professioneel zit hij in de wereld van de informatica, telecommunicatie en het beheer van informatie. Het meest gekende project van de Stichting is het project in de Zebrastraat: wonen in een socio-culturele omgeving. Alain Liedts: “Alles wat ik deed moest nog uitgevonden worden, en dat trok ik door naar het project Zebrastraat”. Het werd een combinatie tussen woningen, een kunstforum en ontmoetingsruimten voor vergaderingen, debatten, lezingen, cursussen en zo meer. Link: www.zebrastraat.be , http://www.habbekrats.be/defabriek/

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: