zaterdag 29 december 2007

Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen is een feit

Minister Fientje Moerman was afgelopen donderdag te gast in het Gentbrugse Bedrijvencentrum De Punt om de inhuldiging van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen bij te wonen. Vlaanderen moet zijn internationale economische positie versterken om de welvaart en het welzijn van haar inwoners te kunnen handhaven. Elk bedrijf heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Wat het met innovatie kan bereiken en hoe het dat best aanpakt, is een vraag die door vele bedrijven men niet zo maar kan beantwoorden. Voornamelijk de KMO’s, de basis van ons Vlaams economisch weefsel, hebben het hier moeilijk mee. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, hebben elf werkgevers- en beroepsorganisaties uit Oost-Vlaanderen hun krachten verenigd om het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen op te richten. De stichtende leden zijn Voka Oost-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Boerenbond, Essenscia, Agoria Oost- en West-Vlaanderen,, Flanders’ FOOD, CLB, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie, Nelectra en SAV. Het centrum wordt financieel ondersteund door het IWT en heeft een nauwe samenwerking met het Vlaams Agentschap Ondernemen (Vlao), de POM Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen .

De doelstelling van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen is het stimuleren en begeleiden van het innovatieproces bij de Oost-Vlaamse KMO. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de tradionele sectoren. Jaarlijks bezoeken de zes adviseurs van het Innovatiecentrum ruim 200 Oost-Vlaamse KMO’s. Ze organiseren in de bedrijven brainstormsessies om nieuwe productideeën te ontwikkelen, helpen de bedrijfsleider bij het evalueren van nieuwe productideeën, begeleiden subsidiedossiers voor de financiering van innovatieprojecten, zoeken onderzoekspartners en begeleiden bij de innovatiestrategie. Het Innovatiecentrum is gehuisvest in het Huis van de Economie, waar eveneens de dienst Economie van de Provincie Oost-Vlaanderen, EROV, de POM Oost-Vlaanderen, het Vlaams Agentschap Ondernemen en Flanders Investment & Trade gehuisvest zijn. Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen vzw, Seminariestraat 2, 9000 Gent Tel. 09/267 40 70 – Fax. 09/267 40 60. www.innovatiecentra.be.

Vlaams Minister Fientje Moerman gaf in haar speech toelichting bij de werking van het Vlaams Steunpunt Onderzoek en Ontwikkeling dat ten behoeve van de Vlaamse ondernemingen de innovatie in kaart bracht. Uit onderzoek naar het aantal octrooien blijkt dat Vlaanderen iets boven het Europese gemiddelde ligt. Dank zij het bedrijfsleven ligt Antwerpen met 170 octrooiaanvragen op kop. Leuven en Gent volgen met respectievelijk 61 en 51 octrooiaanvragen. Minister Moerman: “Een belangrijk probleem is de enorm hoge kostprijs van een octrooiaanvraag. In Europa komt dat op 32.000 Euro gedurende 10 jaar. In de Verenigde Staten komt dit op 11.000 euro voor 20 jaar. Dit is onaanvaardbaar”. Toch wil minister Moerman Vlaamse ondernemers helpen door bedrijven financieel te steunen. Een ondernemer die via een bedrijfsproject van de Vlaamse overheid werkt krijgt tot 10.000 euro toelage. In totaal stelt minister Moerman 500.000 euro ter beschikking.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: