zaterdag 29 december 2007

Currency Exchange Fund (TCX) doet zijn intrede.

Op 5 september wordt in Amsterdam de Currency Exchange Fund (TCX) gelanceerd. TCX wil producten in lokale valuta voor opkomende landen te ontwikkelen. Het is een initiatief van de Nederlandse Financiering Maatschappij voor Ontwikkelingslanden in samenwerking met voorname internationale financiers. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) zal als eerste Belgische instelling in TCX investeren. TCX zal aanvankelijk over een transactiecapaciteit van 1,2 miljard dollar beschikken om op lange termijn de wisselrisico’s met betrekking tot lokale valuta te dekken in opkomende landen. Het fonds streeft ernaar het risico op wanbetaling aanzienlijk te verminderen, het voortbestaan van ondernemingen te bevorderen en sterk bij te dragen tot de ontwikkeling van markten van lokaal kapitaal. De aandeelhouders van TCX zullen bijzondere aandacht besteden aan Sub-Sahara Afrika, evenals aan microfinanciering, huisvesting en infrastructuur.

De talrijke financiële crisissen tonen aan dat er een reëel wisselrisico bestaat dat de ondernemers en lokale banken van ontwikkelende landen benadeelt. Na de beruchte hyperdevaluaties rond de eeuwwisseling illustreren de verwoestende effecten van onstabiele financiële systemen op de regionale, maar ook internationale economie. Tal van bedrijven konden hun leningen in dollar of euro niet langer terugbetalen omdat de valuta ten gevolge van de crisis opeens buitensporig duur waren geworden. Die instabiliteit had ook een diepe en blijvende impact op de economie en samenleving. TCX biedt neemt de wisselrisico’s die vroeger door de lokale instellingen en ondernemingen werden gedragen op zich, waardoor het voortbestaan van de bedrijven niet langer in gevaar komt. Bovendienkunnen de financiers een veel uitgebreidere commerciële markt dekken door producten op lange termijn in lokale valuta aan te bieden.

Studies tonen aan dat het risico van een portefeuille die op het vlak van moeilijke valuta en rentevoeten, maar ook op geografisch vlak voldoende gediversifieerd is, amper 25% bedraagt van het risico van een investering in slechts één van die valuta’s. Een echt internationale diversificatie van het risico is veel efficiënter dan een regionale diversificatie, in het bijzonder op een markt die onder druk staat. Door de gezamenlijke risico overname is TCX het eerste vehikel dat het concept van verantwoorde diversificatie van een portefeuille bestaande in valuta’s uit ontwikkelingslanden naar voor brengt. Door in TCX bij te dragen, beschikt de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden over een doeltreffend instrument om wisselrisico’s te beperken die op haar investeringen wegen. En ze kan zich wagen in landen die gewoonlijk als gevaarlijk worden beschouwd. “ Het wisselrisico is een belangrijk criterium in de beslissingsprocedure en we zijn ervan overtuigd dat dit initiatief ons de middelen zal aanreiken om lokale ondernemers nog meer te steunen”, onderstreept Hugo Bosmans, algemeen directeur van BIO. Meer informatie op www.fmo.nl en http://www.b-i-o.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: