zaterdag 29 december 2007

De Gucht blij met VN-vredesmacht voor Darfour

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reageert positief op de unanieme beslissing van de Verenigde Naties om een vredesmacht op de been te brengen voor de Soedanese provincie Darfour. Een Belgische deelname aan de UNAMID missie hangt af van de volgende regering. “Maar puur principieel is dit het soort missie waar België zeker en vast een rol kan spelen”, aldus De Gucht. Deze missie zal ongeveer 26.000 soldaten van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie verenigen om een antwoord te bieden op de schrijnende humanitaire crisis die reeds meer dan 200.000 levens eiste en twee miljoen mensen op de vlucht heeft doen slaan.

Minister De Gucht is vooral erg verheugd over de daadkracht waarmee de VN de resolutie ter oprichting van UNAMID heeft goedgekeurd: “Door te zorgen voor een krachtig mandaat en doeltreffende bevelstructuren heeft de Veiligheidsraad er een cruciaal middel bij, zowel voor de bescherming van de burgerbevolkingen die in gevaar zijn als voor het zoeken naar een oplossing voor de huidige crisis.”, preciseert De Gucht. De eenparigheid van stemmen en de beslissende rol van de Afrikaanse Unie en haar leden in de Veiligheidsraad daarin worden door de minister zeer geapprecieerd.

België zal de VN inspanningen in Darfour blijven steunen. De huidige regering kan echter niet beslissen of onze troepen ook deelnemen aan deze vredesmacht. Die knoop zal moeten doorgehakt worden door de nieuwe regering. “Bovendien heeft België reeds een duizendtal manschappen geposteerd in het buitenland, zodat een eventuele aanwezigheid in Darfour ook afhangt van de beschikbare budgettaire ruimte”, laat De Gucht nog weten. Toch geeft de minister te kennen zelf principieel voorstander te zijn van zo’n Belgische deelname.

Bron: http://www.vld.be

Geen opmerkingen: