zaterdag 29 december 2007

Meer verkeerstoezicht tijdens de eerste schooldagen

Tijdens de eerste schooldagen wordt door de Politie Gent bijzonder veel aandacht geschonken aan de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Daarom zal er een verhoogd toezicht zijn in de directe schoolomgeving van 108 Gentse scholen. Om de eerste schooldagen vlot te laten verlopen en de veiligheid van de kinderen te garanderen, is er traditiegetrouw aan scholen en in de directe omgeving ervan op de eerste schooldagen een verhoogd politietoezicht. Naast het toezicht dat normaal wordt voorzien in de nabijheid van scholen, zullen vooral de toegangs- en uitvalswegen gecontroleerd worden. Andere aandachtspunten zijn de opstapplaatsen voor schoolbussen en wegenwerken en andere hinder voor de talrijke fietsers.

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar wordt er eveneens een actie gehouden gericht op de veiligheid van voetgangers in het Gentse centrum. Een maand lang wordt er repressief opgetreden tegen bestuurders die zich niet aan de regels houden. Om de veiligheid en het comfort van de voetgangers te verbeteren werd de binnenstad autoluw gemaakt. Gemotoriseerd verkeer is in principe niet toegestaan in dit voetgangersgebied. Gedurende een volledige maand wordt voorzien in een verscherpt toezicht op het naleven van de wegcode in het voetgangersgebied. Personen die zich niet aan de regels houden zullen worden beboet.

Het voetgangersgebied in het centrum van Gent is beperkt toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer en in de autoluwe zones zijn enkel vergunninghouders toegelaten. Een vergunning moet aangevraagd worden bij de Dienst Mobiliteit van de Stad Gent. Deze vergunning geeft toestemming om tussen 11 en 18 uur stil te staan om te laden of te lossen. Laden en lossen zonder vergunning is enkel mogelijk voor 11 en na 18 uur. De vergunning geeft geen recht om te parkeren in het voetgangersgebied is evenmin een vrijgeleide om dwars door het voetgangersgebied te rijden, op zoek naar de kortste weg tussen twee bestemmingen buiten het voetgangersgebied.

Eenmaal in het voetgangersgebied moet er stapvoets gereden worden, zodat de veiligheid van de voetgangers niet in het gedrang komt. Voetgangers hebben er te allen tijde voorrang. Ook het openbaar vervoer en de taxi’s moeten zich aan de snelheidsbeperking houden. De uitgereikte vergunning moet steeds zichtbaar zijn op het dashboard van de auto en moet vertoond worden op vraag van bevoegde politiepersoneelsleden. De bromfietsen en motorfietsen zijn evenmin toegelaten in het voetgangersgebied. Fietsers zijn wel toegelaten in het voetgangersgebied.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: