zaterdag 29 december 2007

ENECO Energie investeert fors in duurzame energie

Eneco Energie gaat de komende jaren ruim 1,5 miljard euro investeren in duurzame energie in België. De leverancier wil ten laatste binnen 5 jaar haar volledige Belgische portefeuille duurzaam produceren. Dit werd bekend gemaakt bij de opening van de eerste unieke biogasinstallatie in Diksmuide. Het bedrijf wil haar ambities op gebied van duurzame energie o.a. realiseren door het bouwen van hoogtechnologische biogasinstallaties ( in totaal voor 100MW) waar het project in Diksmuide de eerste pilot van is. Deze installatie, die ENECO in samenwerking met Eco Projects bouwde, is uniek in de wereld omdat ze als eerste de strenge lozingsnormen voor afvalwater (VLAREM) haalt.

De pilootinstallatie zet biomassa (mest, energiegewassen en organische bijproducten) om in groene elektriciteit, recupereerbare warmte, exporteerbare mestkorrels en loosbaar water. De installatie zal in een eerste fase groene elektriciteit voor 700 à 800 gezinnen produceren en direct op het elektriciteitsnet zetten. De warmte afkomstig van de biogasmotor wordt hergebruikt voor het opwarmen van de vergistingtanks en de droging van de mestkorrels die zeer geschikt zijn voor de wijnbouw. Eneco gaat samen met Eco Projects 40 soortgelijke installaties bouwen en exploiteren.

Naast de productie uit biogas gaat Eneco ook energie halen uit andere hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines op het land, in de zee en uit waterkracht. Tegen 2013 wil het bedrijf een capaciteit van 700MW geïnstalleerd hebben in België. Dit zal goed zijn voor een aandeel van maar liefst 45% van de totale duurzame productiequota in 2013. Deze productiecapaciteit moet het bedrijf de mogelijkheid geven om een belangrijke positie op de Belgische geliberaliseerde energiemarkt in te nemen.

Michaël Corten, directeur van Eneco België: “Al bij de oprichting van Eneco België in 2003 zagen wij in dat duurzame energie, in het bijzonder in België, een belangrijke groeimarkt zou worden. Vandaar de doorgedreven inspanningen om te investeren in de technologie van de toekomst. Zo is biogas, gezien de strenge Vlaamse milieunormen, een complexe maar wel erg duurzame technologie”. Met de realisatie van de eerste installatie bewijst Eneco dat ze een sterk ingenieursteam aan boord heeft om de plannen ook technisch mogelijk te maken. De warmte en het gezuiverde water die in de biogasinstallaties vrijkomen, kunnen bijvoorbeeld ook in industriële processen gebruikt worden.

Bovendien is Eneco in gesprek met grote industriële partijen om een eigen duurzaam energie-eiland neer te zetten. Deze bedrijven voorzien hiermee bijna volledig in hun eigen energiebehoefte wat naast de bijdrage aan een beter milieu bovendien tot forse besparingen op de energiefacturen leidt. Eneco Energie is vanuit haar vestiging in Mechelen actief op de Belgische energiemarkt voor professionelen en behoort naar volume tot de top 5 spelers in België. De vestiging is onderdeel van het concern ENECO Energie dat in Nederland ruim 2 miljoen klanten bedient. Link: www.eneco.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: