zaterdag 29 december 2007

Meer kansen op de arbeidsmarkt met IKOOK

Vanaf 10 september bundelen de Stad Gent, het OCMW Gent, Horeca Vorming Vlaanderen en het Centrum voor Volwassenenonderwijs de krachten om samen een nieuw opleidingsproject voor laaggeschoolde werkzoekenden op te zetten. Schepen Mathias De Clercq , Rudy Coddens en OCMW voorzitter Geert Versnick mochten het project maandagmiddag voorstellen. Meteen een gelegenheid voor de heren om zelf eens de keuken in te duiken en aan de slag te gaan. Samen met de cursisten toonden ze hoe je met een mousse van Breydelham en een sneetje Brie een lekker hapje maakt. Naar ze zelf zeggen kunnen de heren thuis in de keuken ook hun mannetje staan, en na vandaag geloven we ze ook.

ikook1Schepen De Clercq: “Het project IKOOK is het resultaat van de werkgroep Horeca van Gent, stad in werking. Deze werkgroep werd opgericht om een oplossing te bieden aan het schrijnende tekort aan personeel in de horecasector. Samen werkten ze werkten een opleiding tot hulpkok en zaalmedewerker uit. Wie de opleiding achter de rug heeft, krijgt hiervoor van VDAB een attest, zo maken laaggeschoolden meer kansen op een job in de horeca”. IKOOK start op 10 september in de gebouwen van het OCMW aan het Anseeleplein te Gent.

Het initiatief kwam van Horeca Vlaanderen, die heel wat vacatures heeft voor de functie van hulpkok. De VDAB zorgde al voor een opleiding tot hulpkok, maar veel werkzoekenden afhaakten omdat het opleidingsniveau te hoog was. Er was nood aan een opleiding op maat van laaggeschoolde werkzoekenden. Daarom zocht Horeca Vlaanderen naar een oplossing bij organisaties die ervaring hebben het werken met deze mensen. Op deze manier kwam men bij het OCMW Gent terecht, die heeft een jarenlange ervaring in het opleiden van laaggeschoolden. Hun kennis en ervaring op het terrein was ook nu van groot belang voor het uitbouwen van dit project.

ikook2OCMW voorzitter Geert Versnick: “Het OCMW zorgt voor de uitwerking van de opleiding in een daarvoor ingerichte opleidingskeuken aan het Anseeleplein. De VDAB neemt de algemene coördinatie op zich maar het OCMW Gent stelt een instructeur ter beschikking die de werkzoekenden zal opleiden tot hulpkok en Centrum voor Volwassenenonderwijs verzorgt het theoretische luik van de opleiding”. Het project loopt 1 jaar. Momenteel wordt verder gezocht naar financiële middelenom het project ook in de toekomst te kunnen verder zetten.

IKOOK werd bekend gemaakt via een informatiesessie bij cliënten van het OCMW en bij werkzoekenden van de VDAB. Het is de bedoeling dat OTC en VDAB elk de helft van de kandidaten aanbrengen. Het project wil hoofdzakelijk de moeilijkst bemiddelbare werkzoekenden, die uit de boot vallen voor andere opleidingen, een kans geven om aan de slag te gaan als hulpkok en zo de draad van het maatschappelijk leven terug op te nemen. Op 10 september gaan 15 cursisten van start.

Schepen Coddens: “De cursisten krijgen een erg interessant programma waarbij ze heel wat belangrijke dingen leren. Dat bestaat uit het correct behandelen en snijden van voedingswaren, bezoek aan een grootkeuken en het leren samenstellen van een gezond menu. De lessen bestaan uit lessen keukentechnologie en lessen catering leert men een gezond menu samen te stellen. De cursisten leren ook hoe de bediening verloopt en welke etiquette men moet volgen”. Na de opleiding kunnen de cursisten aan de slag in grootkeukens, in de horeca of rusthuizen of doorstromen naar een opleiding tot kok.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: