zaterdag 29 december 2007

Studiemiddag 'Jongeren en motivatie'

Sinds begin 2006 lopen in 13 Vlaamse steden en gemeenten ‘actieplannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid’, in Gent het Jongerenwerkplan genoemd. Diverse partners van ‘Gent, stad in werking’ zetten tal van acties op om laaggeschoolde jongeren aan een job te helpen en bedrijven gevoelig te maken voor dit onderwerp. Maar ook na ruim anderhalf jaar Jongerenwerkplan blijkt het soms heel moeilijk om vacatures in te vullen. Het gebrek aan motivatie van sommige jongeren zou hier het grote struikelblok zijn. Zijn jongeren te nonchalant om afspraken na te komen of hebben bedrijven gewoon te hoge verwachtingen? Het proefproject Voorzet werkt samen met voetbalclub KAA Gent om meer impact te krijgen op de attitudes van jongeren. Daarom was het Gentbrugse Ottenstadion de uitgelezen plaats voor een druk bijgewoonde studienamiddag.

studiedag jongeren1 Men vroeg zich af wie die niet gemotiveerde jongeren waren. Uit onderzoek blijkt een gigantisch scholingsprobleem, vaak met een problematische sociale achtergrond. Heel wat langdurig werkloze jongeren zijn opgegroeid in instellingen, kampen met geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen of kennen zware drugproblemen. Een grote groep van deze probleemjongeren heeft geen besef wat werken betekend. Schepen Mathias De Clercq stelde daarom 5 actiepunten op: Er moeten minder ongekwalificeerde jongeren het onderwijs verlaten. Via een Openbedrijvenplan moeten jongeren een betere kijk krijgen op bedrijven en jobs. Er moet een grotere betrokkenheid komen vanwege de jeugdsector bij het thema ‘werk’. Er moet psychosociale ondersteuning komen aan jongeren in nood. En tenslotte moet men werken aan ondersteunende maatregelen zoals kinderopvang en mobiliteit.

Toch zijn er bescheiden successen, Schepen Rudy Coddens: “In het Jongerenwerkplan kregen de leerlingen uit het deeltijds onderwijs bijzondere aandacht. Sommigen ontwikkelen via deze weg hun talenten en leren zo een vak. Voorwaarde is wel dat deeltijds leren aangevuld wordt met een deeltijdse werkervaring. En dit is net een enorme uitdaging”. De spijbelproblematiek is enorm groot. Schepen Coddens heeft daarom het project deeltijds@work opgezet om een invulling te geven aan voltijds engagement. Sinds begin 2006 steeg het aantal leerlingen met een voltijds engagement van 50% naar 57%, bedoeling is om in Gent het Vlaamse gemiddelde van 68% te bereiken.

studiedag jongeren4 Schepen van Onderwijs Rudy Coddens, schepen van Economie en Jeugd Mathias De Clercq en OCMW voorzitter Geert Versnick bundelen daarom hun krachten in een aantal projecten. Het begin van het nieuwe schooljaar is soms het begin van een verkeerde studiekeuze, waardoor de leerling snel gedemotiveerd geraakt. Als daar nog bijkomende factoren bijkomen zoals een problematische thuissituatie, schoolachterstand, gezondheidsproblemen of psychologische problemen sluit het net zich onherroepelijk. Daarom spelen scholen en het CLB, in samenwerking met de sociale sector een belangrijke rol. Toch zijn er hulpmiddelen om jongeren te helpen. Initiatieven zoals Het Beroepenhuis, De Stap en Accent op Talent helpen jongeren bij hun keuze. Toch zijn er mogelijkheden om werkloze jongeren nadien aan een job te helpen, vaak met medewerking van het OCMW en de sociale partners. Maar die middelen zijn erg arbeidsintensief en beperkt.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: